Funktionen Array

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar aVariant som innehåller en matris.

Syntax

Matris ( arglist )

Obligatoriska arglistargument är en kommaavgränsad lista med värden som är kopplade till element i matrisen i Variant. Om inga argument anges, skapas en matris med längden noll.

Anmärkningar

Notation som används för att referera till ett element i en matris består av variabel namn följt av parenteser som innehåller ett index tal som anger det önskade elementet. I följande exempel skapas första sats en variabel med namnet A som en Variant. Den andra satsen tilldelar variabeln Aen matris. Det sista uttrycket tilldelas värdet i det andra matriselementet till en annan variabel.

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Dim A As Variant
A = Array(10,20,30)
B = A(2)

Undre gränsvärde av en matris som skapats med hjälp av funktionen Array bestäms av den undre gränsvärde som anges med alternativet Base -uttryck om matris är kvalificerad med namnet på typbiblioteket (till exempel VBA. Matris). Om kvalificerad med typbibliotek namn, påverkas matris inte av Alternativet Base.

Obs!: Variant som inte har deklarerats som en matris kan innehålla en matris fortfarande. En Variant variabel kan innehålla en matris med vilken som helst, utom strängar med fast längd och användardefinierade typer. Även om en Variant som innehåller en matris är fungerar på samma sätt från en matris vars element är av typen Variantåt matriselement på samma sätt.

Exempel

Det här exemplet används funktionen Array för att returnera en Variant som innehåller en matris.

Dim MyWeek, MyDay
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2) ' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4) ' MyDay contains "Thu".
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×