Funktionen Array

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar aVariant som innehåller en matris.

Syntax

Matris ( arglist )

Obligatoriska arglistargument är en kommaavgränsad lista med värden som är kopplade till element i matrisen i Variant. Om inga argument anges, skapas en matris med längden noll.

Anmärkningar

Notation som används för att referera till ett element i en matris består av variabel namn följt av parenteser som innehåller ett index tal som anger det önskade elementet. I följande exempel skapas första sats en variabel som heter A som en Variant. Den andra satsen tilldelar variabeln Aen matris. Det sista uttrycket tilldelas värdet i det andra matriselementet till en annan variabel.

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Dim A As Variant
A = Array(10,20,30)
B = A(2)

Undre gränsvärde av en matris som skapats med hjälp av funktionen Array bestäms av den undre gränsvärde som anges med alternativet Base -uttryck om matris är kvalificerad med namnet på typbiblioteket (till exempel VBA. Matris). Om kvalificerad med typbibliotek namn, påverkas matris inte av Alternativet Base.

Obs!: Variant som inte har deklarerats som en matris kan innehålla en matris fortfarande. En Variant variabel kan innehålla en matris med vilken som helst, utom strängar med fast längd och användardefinierade typer. Även om en Variant som innehåller en matris är fungerar på samma sätt från en matris vars element är av typen Variantåt matriselement på samma sätt.

Exempel

Det här exemplet används funktionen Array för att returnera en Variant som innehåller en matris.

Dim MyWeek, MyDay
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2) ' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4) ' MyDay contains "Thu".

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×