Funktionen ÅRDEL

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av ÅRDEL i Microsoft Excel.

Beskrivning

ÅRDEL beräknar del av år som representeras av antalet hela dagar mellan två datum ( startdatum och slutdatum). Du kan till exempel använda ÅRDEL för att identifiera andelen hela året fördelar eller för en viss term.

Syntax

ÅRDEL(startdatum; stoppdatum; [bas])

Syntaxen för funktionen ÅRDEL har följande argument:

  • Startdatum    Obligatoriskt. Detta är startdatumet.

  • Stoppdatum    Obligatoriskt. Detta är slutdatumet.

  • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Viktigt!: 

  • Datum anges med hjälp av funktionen datum , eller som resultat av andra formler eller funktioner. Till exempel använda DATE(2018,5,23) för 23 maj, 2018. Problem kan uppstå om datum anges som text.

  • Funktionen ÅRDEL kan returnera ett felaktigt resultat när du använder US (NASD) 30/360-bas och start_date är den sista dagen i februari.

Kommentarer

  • Excel lagras datum som serienummer så att de kan användas i beräkningar. Standardinställningen är 1 januari 1900 är serienummer 1 och 1 januari 2018 är serienummer 43101 eftersom det är 43,101 dagar efter 1 januari 1900.

  • Alla argument avkortas till närmast lägre heltal.

  • Om startdatum eller stoppdatum inte är giltiga datum returnerar ÅRDEL felvärdet #Ogiltigt!.

  • Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar ÅRDEL felvärdet #Ogiltigt!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

1/1/2012

Startdatum

7/30/2012

Slutdatum

Formel

Beskrivning

Resultat

=ÅRDEL(A2,A3)

En del av året mellan 1/1/2012 och 7/30/12, underlåter argumentet Bas.

0,58055556

=ÅRDEL(A2,A3,1)

Fraktioner mellan samma datum som använder basargumentet Faktisk/Faktiskt. Eftersom 2012 är ett skottår har det en 633-dagsräkning.

0,57650273

=ÅRDEL(A2;A3;3)

Fraktioner mellan samma datum använder Faktisk/365 basargument. 365-dagarsräkning.

0,57808219

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×