FROM-sats

Anger de tabeller eller frågor som innehåller de fält som anges i SELECT-instruktionen.

Syntax

SELECT fältlista
FROM tabelluttryck [IN extern_databas]

En SELECT-instruktion med en FROM-sats består av följande element:

Element

Beskrivning

fältlista

Namnet på det eller de fält som ska hämtas tillsammans med eventuella fältnamnsalias, SQL-mängdfunktioner, urvalspredikat (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW eller TOP) eller andra SELECT-alternativ.

tabelluttryck

Ett uttryck som identifierar en eller flera tabeller som data ska hämtas från. Uttrycket kan vara ett enda tabellnamn, en sparad fråga eller en sammansättning från en INNER JOIN, LEFT JOIN eller RIGHT JOIN.

extern_databas

Den fullständiga sökvägen till en extern databas som innehåller alla tabeller i tabelluttryck.


Kommentarer

FROM är obligatoriskt och följer efter samtliga SELECT-instruktioner.

Ordningen på tabellnamnen i tabelluttryck inte är viktig.

Du får bättre prestanda om du använder en länkad tabell istället för en IN-sats när du ska hämta data från en extern databas, och den länkade tabellen är enklare att använda.

I följande exempel visas hur du kan hämta data från tabellen Employees:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees;Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×