Fortsätt (aktivitetsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Datum

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beskrivning    Fältet Fortsätt innehåller det datum då den återstående delen av en aktivitet är schemalagd för fortsättning när du har angett förloppsdata, till exempel Procent (%) färdigt, Procent (%) färdigt arbete, Verkligt arbete, Verklig varaktighet eller Verklig start. Fältet Fortsätt beräknas om när den återstående delen av en aktivitet flyttas till ett nytt datum.

Beräkning    Fältet Fortsätt innehåller ”-” tills du anger data för verkligt arbete eller procent färdigt. Baserat på den informationen beräknas hur mycket arbete som har utförts fram till en viss tidpunkt och sedan bestäms stoppdatumet. Normalt infaller datumet i fältet Fortsätt direkt efter datumet i fältet Stopp. Om du tillåter delning av pågående aktiviteter kan fortsättningsdatumet schemaläggas att infalla mycket senare än stoppdatumet för aktiviteten.

Rekommenderad användning    Använd fältet Fortsätt om du vill anpassa datumet för när en aktivitets återstående varaktighet ska startas igen. Lägg till fältet Fortsätt i en aktivitetsvy om du vill visa eller filtrera fram aktiviteters fortsättningsdatum.

Exempel    I dag är det den 4 februari och du har precis angett att tvådagarsaktiviteten ”Vara på kundmöten” är slutförd till 50 procent. Nästa uppsättning möten utförs inte förrän den 17 februari. I fältet Fortsätt anger du datumet 17 februari, så att aktiviteten schemaläggs som den ska.

Obs!    Du kan också anpassa fortsättningsdatumet genom att dra Gantt-stapeln i vyn Gantt-schema. I dialogrutan Project-alternativ kan du ange om det ska gå att ändra fortsättningsdatumet.

När du anger värden för procent färdigt arbete eller totalt verkligt arbete, kanske rapportdatumet används som fortsättningsdatum. Du kan välja att informationen i dessa uppföljningsfält inte ska ändras, även om slutfört arbete visas som kommande eller återstående arbete visas som förflutet. Du gör detta i dialogrutan Project-alternativ.

Du kan ange ett annat rapportdatum än det innevarande datumet i dialogrutan Projektinformation.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×