Formulärmallens livscykel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här artikeln gäller mall formulärkonstruktörer som vill ha en översikt över formulär designprocessen i Microsoft Office InfoPath. Det ger en översikt över de olika faserna i Skapa och distribuera en formulärmall och innehåller länkar till mer information om viktiga aktiviteter. När du kan experimentera och arbeta på det sätt som passar dig bäst, bör enligt det här designprocessen kan bidra till att spara tid och arbete på lång sikt.

I den här artikeln

Fas 1: Planera

Fas 2: Design

Fas 3: distribuera

Steg 4: Underhåll

Steg 5: Arkivera

Fas 1: Planera

Hur mycket tid du ägnar planering beror på komplexitet formulärmallens, din roll i organisationen och på processer och krav i din organisation.

Om din formulärmall används bara av medlemmar i din arbetsgrupp, vara fasen planering mycket informellt. Om din formulärmall är mer komplex planeringsguide fasen kommer vara en formell och arbetar process och du kan behöva kontakta många intressenter. Till exempel om formulärmallen kommer en del av ett större, företagsövergripande företag system, till exempel en utgiftsrapport rapportering eller enterprise resursplanering system antagligen måste du skapa formella planeringsdokument, till exempel funktionella specifikationer.

I båda fallen innan du börjar utforma din formulärmall bör du tänka på följande:

 • Användaren mål    Vad användarna behöver utföra med formulärmallen? Vilka scenarier behöver du stöd för? Hur kommer du mäta framgång i ett mål för dina användare?

 • Att tänka på kompatibilitet    Behöver formulärmallen är tillgängliga för användare utanför din organisation kan nu eller i framtiden? Om du exempelvis vill formulärmallen ska vara tillgängliga på organisationens externa webbplatser för kunder som inte har InfoPath installerat på sina datorer? I så fall kan du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall i stället för en vanlig, endast InfoPath-formulärmall. Behöver vissa användare i organisationen ska kunna fylla i formulär i InfoPath 2003? I så fall kanske du vill designa en formulärmall för bakåtkompatibla. Vill du att användarna ska kunna fylla i formulär när de är på kontoret eller på annat sätt offline? I så fall kan du lägga till funktioner i formulärmallen som gör det möjligt att fungera effektivt i offlineläge.

 • Befintlig användarformulär    Du för tillfället använder Microsoft Office Word-dokument eller Microsoft Office Excel-arbetsböcker att samla in data från användare? I så fall kan du enkelt konvertera filerna till InfoPath-formulärmallar. Har du befintliga formulärmallar i InfoPath 2003? I så fall vill dessa formulärmallar ska vara bakåtkompatibla eller vill du uppgradera till Office InfoPath 2007 format?

 • Integrering krav    Vilka produkter eller tekniker formulärmallen fungerar med? Till exempel du kan behöva lagra data i en formulärmall i en Microsoft SQL Server-databas eller du kanske vill baserar formulärmallens design på en webbtjänst så att du kan skicka data till en databas som inte direkt stöds av InfoPath.

 • Krav för användare    Behöver du följa företagets riktlinjer för anpassning? Vad vill du formulärmallen ut? Vilken typ av kontroller du använder och hur ordnar du dem?

 • Processen krav    Formulärmallen kommer att en del av en större affärsprocess, till exempel processen för godkännande av en utgiftsrapport? Om så är fallet, vilken typ av vyer behöver du och hur du implementerar regler som styr hur data går igenom organisationen och bearbetas av olika personer och företag system? Ska du dra nytta av funktioner i andra program, till exempel Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? Kräver formulärmallen förvaltad kod eller skript? I så fall ska du använda inom företaget utvecklare eller kommer att det ska fungera outsourcade?

 • Krav för lagring av data    Vad vill du göra med data i användarformulär? Till exempel om användare behöver kunna snabbt skicka formulärdata fram och tillbaka, och du behöver inte återanvända data, kanske sedan du vill använda e-postmeddelanden för att lagra data. Om användare behöver för att kunna komma åt och dela formulärdata, vill du lagra samlingar med relaterade InfoPath-formulär i bibliotek på en server som kör Microsoft Windows SharePoint Services. Om användare behöver få åtkomst till formulärdata i andra affärsprogram eller system, till exempel kostnaden rapportering eller redovisningsprogram bra att lagra data i företagsdatabaser. Detta sker ofta genom att ansluta formulärmallen till en webbtjänst som fungerar som en brygga mellan en formulärmall och databas eller business-systemet.

 • Säkerhetskraven    Vilken typ av säkerhet utmaningar och säkerhetsproblem framsidan? Formulärmallen måste vara installerat på användarnas datorer eller kan användarna komma åt den från en nätverksresurs? Vill du att användare signerar sina formulär eller vissa datauppsättningarna i sina formulär? Du ansluter en formulärmall direkt till en databas eller kommer du att använda dataanslutningsfiler i dataanslutningsbibliotek som hanteras av en administratör?

 • Krav på tester    Vilken process ska du använda för att testa utseende och beteende formulärmallens? Behöver du skapa en formell testplan?

 • Krav för distribution    Hur du planerar att dela en formulärmall med andra? Var kommer du publicera formulärmallen? Om du planerar att publicera den på en server som kör InfoPath Forms Services du vill publicera den i ett bibliotek eller som en webbplats innehållstyp ? Hur kommer du meddela användarna om formulärmallens tillgänglighet? Vad är planen för frisläpper nyare versioner av formulärmallar?

 • Underhåll krav    Vill du arkivera formulärmallar, användarformulär eller båda? Hur länge behöver du behålla data? Vilken typ av bevarandeprinciper arkivering och data som krävs av din organisation?

Överst på sidan

Fas 2: Design

När du har fyllt i planeringsguide fasen, kan du börja designprocessen. Vi rekommenderar att du följer ordningen på aktiviteterna i listan nedan när du utformar en formulärmall. Du kan dock avviker från ordningen om det behövs. Du kanske vill definiera dataverifiering, villkorsstyrd formatering och regler för kontroller när du lägger till dessa kontroller i formulärmallen, i stället för att göra den längre fram i designprocessen.

Steg 1: Skapa en formulärmall

Steg 2: Skapa eller ange huvudsakliga datakällan

Steg 3: Definiera layout

Steg 4: Lägga till kontroller

Steg 5: Lägga till dataanslutningar

Steg 6: Lägg till dataverifiering, regler och andra företag logiska funktioner

Steg 7: Skapa anpassade vyer

Steg 8: Aktivera skicka beteende

Steg 9: Aktivera säkerhetsfunktioner

Steg 10: Testa utseende och beteende

Steg 1: Skapa en formulärmall

När du skapar en formulärmall kan du behöva importera ett befintligt formulär, till exempel ett Word-dokument eller Excel-arbetsboken till InfoPath eller ange kompatibilitetsinställningar för formulärmallen så att resulterande formulär kan fyllas i i InfoPath 2003 eller i en webbläsare. De flesta av dessa alternativ är tillgängliga i dialogrutan Designa en formulärmall. Om du vill skapa en formulärmall som kan öppnas och ifyllda i en webbläsare eller Microsoft Office InfoPath kan markera du kryssrutan Aktivera webbläsarkompatibla funktioner i dialogrutan Designa en formulärmall.

Följande resurser innehåller mer information om hur du skapar en formulärmall.

Klicka på

Om du vill

Introduktion till InfoPath Forms Services

Lär dig mer om server-teknik som gör att du kan skapa en formulärmall som kan öppnas och ifyllda i en webbläsare.

Introduktion till webbläsarkompatibla formulärmallar

Lär dig mer om webbläsarkompatibla formulärmallar, som kan öppnas eller fyllas i med InfoPath, i en webbläsare eller på en mobil enhet. En webbläsarkompatibel formulärmall aktiveras för användning i en webbläsare när den publiceras på en server som kör InfoPath Forms Services, antingen av dig eller servergruppsadministratör för servern.

Ange kompatibilitetsinställningar för formulärmallen

Välja en kompatibilitetsinställningar för formulärmallen eller ändra befintliga kompatibilitetsinställningar. Den här inställningen avgör vilka InfoPath-funktioner och kontroller finns tillgängliga när du utformar en formulärmall. Till exempel om du markerar kryssrutan Aktivera webbläsarkompatibla funktioner i åtgärdsfönstret Designa en formulärmall InfoPath döljer eller inaktiverar kontroller och funktioner som inte fungerar i webbläsaraktiverade formulärmallar.

Konvertera en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall

Skapa en formulärmall från en befintlig Microsoft Office Excel-arbetsbok.

Konvertera ett Word-dokument till en InfoPath-formulärmall

Skapa en formulärmall från ett befintligt Microsoft Office Word-dokument.

Steg 2: Skapa eller ange huvudsakliga datakällan

Alla formulärmallar baseras på en datakälla som lagrar data som samlats in i ett formulär. Den här datakällan kanske en företagets databas, en webbtjänst eller en befintlig XML-datafil som används i hela organisationen för att standardisera data, till exempel en XML-schema (XSD)-fil. Om du inte har en befintlig datakälla kan låta du InfoPath skapar en åt dig när du lägger till kontroller i formulärmallen.

Du kan visa en representation av datakällan för formulärmallen i åtgärdsfönstret Datakälla:

Del av åtgärdsfönstret Datakälla

När du skapar en formulärmall måste du bestämma vilket av följande metoder du använder:

 • Låta InfoPath skapa datakällan    Om du skapar en tom formulärmall skapas datakällan för dig när du lägger till kontroller i formulärmallen. Det kan vara praktiskt när du utformar en formulärmall som ska användas informellt medlemmar i en mindre arbetsgrupp, när du inte har åtkomst till en befintlig datakälla i din organisation, eller när du inte behöver lagra data som du har samlat in utanför formuläret. Det kan också vara användbara när du delar formulär i ett SharePoint-bibliotek eller en Microsoft Office Outlook 2007 e-postmeddelande och du vill visa information från formuläret i kolumner i biblioteket eller i en InfoPath-formulärmapp i stället för att lagra i en databas eller någon annan extern plats.

 • Använd en befintlig datakälla    Om du baserar formulärmallens på en befintlig datakälla, till exempel en databas eller webbtjänst design, upprättar InfoPath en huvudsakliga dataanslutning till datakällan. Det kan finnas endast en huvudsakliga dataanslutning i en formulärmall. Senare i designprocessen kan du skapa dataanslutningar till sekundära datakällor till listrutor med externa data eller skicka formulärdata till flera datakällor. Mer information om sekundära datakällor finns ”steg 5: lägga till dataanslutningar” längre fram i den här artikeln.

Följande resurser innehåller mer information som hjälper dig att avgöra vilken typ av datakälla som ska användas och när du ska lägga till ytterligare dataanslutningar i formulärmallen.

Klicka på

Om du vill

Introduktion till datakällor

Lär dig mer om de datakällor som InfoPath kan arbeta med och hur de visas i åtgärdsfönstret Datakälla.

Introduktion till dataanslutningar

Lär dig mer om dataanslutningar som är dynamiska länkar mellan ett formulär och en datakälla som lagrar eller innehåller data för formuläret.

Designa en formulärmall med hjälp av inställningar i ett dataanslutningsbibliotek

Basera formulärmallens på en gemensam dataanslutningsfil som lagras i ett dataanslutningsbibliotek på en Office SharePoint Server 2007 webbplats design. Den här filen innehåller information om en anslutning till en datakälla, till exempel en Access-databas, ett kalkylblad eller en textfil.

Steg 3: Definiera layout

De flesta formulärmallar innehålla minst en layouttabell, vilket är en ram för att ordna och utforma formulär innehåll, inklusive kontroller, avsnitt i ett formulär, logotyper och andra typer av bilder.

Du hittar färdiga layouttabeller i åtgärdsfönstret Layout:

Del av åtgärdsfönstret Layout

Följande resurser innehåller mer information om visuella designalternativ för formulärmallen.

Klicka på

Om du vill

Introduktion till layout av en formulärmall

Lär dig mer om layouttabeller som hjälper dig att ordna elementen i en formulärmall och kontroller som används i layoutsyfte.

Använda ett färgschema

Lär dig hur du automatiskt använda färger till vissa objekt på din formulärmall.

Infoga och placera en bild

Lär dig hur du infogar en bild, till exempel en företagslogotyp eller huvudrubriken, i en formulärmall.

Steg 4: Lägga till kontroller

Kontroller kan användarna ange och markera data i en formulärmall. De kan även användas för att visa data från befintliga datakällor, till exempel databaser eller webbtjänster. När du har skapat din formulärmall layout, infoga kontroll som du behöver i formulärmallen. Åtgärdsfönstret kontroller ger tillgång till alla kontroller som är tillgängliga i InfoPath, inklusive alla anpassade kontroller som har lagts till i åtgärdsfönstret, till exempel ActiveX-kontroller eller malldelar.

Del av åtgärdsfönstret Kontroller

Du kan lägga till en kontroll i formulärmallen genom att klicka på dess namn i listan Infoga kontroller eller genom att dra den från åtgärdsfönstret till formuläret mall arbetsytan. Beroende på vilken typ av kontroll som du lägger till din formulärmall användare fyller i formulär kommer att kunna skriva text i textfält, visa data i en upprepande kontroller, välja alternativknappar och kryssrutor, välja poster i listor och klicka på kommandot knappar för att utföra kommandon. De data som användaren anger i en kontroll lagras i formulärets datakälla.

Följande resurser innehåller mer information om hur du använder kontroller i InfoPath.

Klicka på

Om du vill

Introduktion till kontroller

Lär dig mer om de olika typerna av kontroller som finns tillgängliga i InfoPath.

Designa en malldel som kan återanvändas i flera formulärmallar

Lär dig hur du infogar och uppdatera malldelar. Malldelar som hjälper dig att uppnå en konsekvent design för en samling formulärmallar. Du kan till exempel skapa malldelar för signatur avsnitt. Förutom att återanvända kontroller och layout, kan du återanvända regler för villkorsstyrd formatering och dataverifiering.

Steg 5: Lägga till dataanslutningar

Alla formulärmallar har en primär datakälla som kallas huvudsakliga datakällan. Om du utformar en formulärmall baserad på en extern datakälla, till exempel en databas eller webbtjänst, skapas den huvudsakliga datakälla baserat på den externa datakällan. Du kan också om du utformar en tom formulärmall skapas huvudsakliga datakällan för dig när du lägger till kontroller i formulärmallen.

När du utformar en formulärmall kan du också lägga till dataanslutningar till en eller flera sekundära datakällor. En sekundär datakälla är en XML-datafil, databas eller webbtjänst som används av ett formulär för posterna i en listruta eller skriptåtgärder. Här kan du fylla i listrutor och andra kontroller med data från externa till formulärmallen, till exempel data som finns i en SQL Server-databas eller en SharePoint-lista. Du kan också lägga till dataanslutningar till sekundära datakällor när du behöver användarna att skicka data till mer än en extern datakälla.

Följande resurser innehåller mer information om sekundära dataanslutningar och vad är avsedd i InfoPath.

Klicka på

Om du vill

Introduktion till dataanslutningar

Lär dig vad en dataanslutning är och hur du använder något att hämta och skicka data från en databas, webbtjänst eller annan datakälla. Till exempel om projekt finns på en SharePoint-webbplats skapa du en dataanslutning till i listan så att projektnamn visas i en listruta i formuläret.

Lägga till en dataanslutning till en SharePoint-dokumentbibliotek eller en lista

Lägga till en sekundär dataanslutning i formulärmallen som kan antingen fråga data från ett bibliotek eller en lista eller skicka data till ett bibliotek på en server som kör Windows SharePoint Services.

Lägga till en dataanslutning till en Microsoft SQL Server-databas

Lägga till en sekundär dataanslutning i din formulärmall som frågar en SQL Server-databas.

Lägga till en dataanslutning till en webbtjänst

Lägga till en sekundär dataanslutning i formulärmallen som kan skapa en fråga eller skicka data till en webbtjänst.

Lägga till en dataanslutning med hjälp av inställningar i ett anslutningsbibliotek

Lägga till en sekundär dataanslutning i en formulärmall med hjälp av en dataanslutningsfil som lagras i ett dataanslutningsbibliotek på en Office SharePoint Server 2007 webbplats. Den här filen innehåller information om en anslutning till en datakälla, till exempel en Access-databas, ett kalkylblad eller en textfil.

Använda värden från en webbtjänst för att fylla i en listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta

Fylla i en listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta med data från en sekundär dataanslutning till en webbtjänst.

Använda värden från en SQL Server-databas för att fylla i en listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta

Fylla i en listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta med data från anslutningen till en fråga till en Microsoft SQL Server-databas.

Konfigurera en sekundär dataanslutning för användning offline

Konfigurera din formulärmall så att formulär som baseras på formulärmallen kommer cache data från en sekundär dataanslutning när användare fyller i formuläret. Detta är användbart när användare inte har nätverksanslutningen, eller när den externa datakällan för formuläret annars är inte tillgänglig. I dessa scenarier InfoPath visar cachelagrade data i formuläret och formuläret fortsätter att fungera som avsett för användaren.

Steg 6: Lägg till dataverifiering, regler och andra företag logiska funktioner

Det är viktigt att minska kostnader och öka effektiviteten i ditt företag om möjligt. Du kan använda affärslogik funktioner i en formulärmall för att förhindra dyrt datainmatningsfel och för att automatisera åtgärder i användarens formulär. När du använder InfoPath-funktioner som dataverifiering, villkorsstyrd formatering och regler, kan du definiera villkor och åtgärder som utför uppgifter som baseras på händelser, till exempel inledande eller avslutande av ett formulär eller värden som anges i formuläret mallen.

Följande resurser innehåller ytterligare information som illustrerar av de affärslogik funktioner i InfoPath.

Klicka på

Om du vill

Lägga till, ändra eller ta bort dataverifiering

Automatisk identifiering av fel som användaren fyller i ett formulär. Genom att lägga till dataverifiering till kontrollerna i formulärmallen kan du se till att de data som du har samlat in är korrekt och konsekvent och att den följer de standarder som redan finns i använda i företaget.

Använda villkorsstyrd formatering i en formulärmall

Dölja eller tillämpa formatering på en kontroll, baserat på villkor i formuläret. Du kan använda villkorsstyrd formatering till automatiskt tillämpa fetstil, understrykning, kursiv, genomstruken, teckenfärg och bakgrundsfärg på kontroller. Du kan också använda villkorsstyrd formatering för att avgöra om en kontroll är synlig i formuläret när användare fyller ut, om kontrollen är inaktiverat eller om du vill ge användarna möjlighet att lägga till eller ta bort vissa kontroller, till exempel valfria avsnitt.

Lägga till en regel

Lägg till regler som visar en dialogruta, värdet för ett fält, skapa en fråga eller skicka till en dataanslutning, växla vyer, eller öppna eller stänga ett formulär som svar på vissa händelser och villkor som kan inträffa i formuläret.

Lägga till en formel i en kontroll

Lägga till formler som beräknar data, visa specifika datum och tid i en kontroll eller visa värden som användaren anger i en kontroll i en annan kontroll.

Visa affärslogiken i en formulärmall

Använda dialogrutan Logikkontroll för att granska alla dataverifieringsinställningar, beräknade standardvärden, regler och programmeringsfunktioner som är kopplad till din formulärmall. Det här hjälper dig att undvika lång tid att öppna varje kontroll individuellt för att gå igenom de här inställningarna.

Affärslogik funktioner i InfoPath är allt du behöver för de flesta formulärmallar. Om din formulärmall kräver ytterligare funktioner som inte finns tillgängliga i InfoPath kan använda du koden för att skapa anpassade funktioner. Om du vill skriva skript som kan du använda den Microsoft Skriptredigeraren (MSE) att skapa, redigera och felsöka Microsoft JScript eller Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) kod. Om du vill skriva förvaltad kod, kan du använda Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) att skapa, redigera och felsöka Visual Basic eller Visual C#-kod. Om du har Microsoft Visual Studio 2005 kan kan du dessutom integrera InfoPath designläge funktioner i Visual Studio 2005 utvecklingsmiljö genom att hämta och installera Microsoft Visual Studio 2005 Tools för Microsoft Office 2007 på din dator. Du kan sedan öppna Visual Studio 2005, skapa ett InfoPath-formulär mallprojekt och använda designläge funktioner för att utforma en formulärmall. Mer information om hur du hämtar Microsoft Visual Studio 2005 Tools för Microsoft Office 2007 finns InfoPath Developer Portal på webbplatsen Microsoft Developer Network (MSDN).

Steg 7: Skapa anpassade vyer

Varje InfoPath-formulärmall har en standardvy som visas när användare öppnar ett formulär som baseras på din formulärmall.

Du kan använda åtgärdsfönstret vyer för att skapa fler vyer formulärmallens:

Del av åtgärdsfönstret Vyer

När du utformar en ny vy gör du normalt sätt av formulärets layout, lägga till kontroller i den och lägga till dataverifiering eller andra funktioner.

Genom att skapa olika vyer av formulärmallen Tillåt användare att visa data i formuläret på olika sätt. Förhindrar du att behöva skapa flera formulärmallar för samma affärsprocess. Till exempel i en formulärmall som används för att bearbeta försäkringsfordringar, du kan skapa en vy för försäkringstagare, en andra visa för försäkringsagenter och tredje visa för försäkring adjusters. Var och en av de här vyerna är anpassat för att passa typ av användare som kommer in information i den. Du kan även utforma anpassade skriva ut vyer som används enbart för att skriva ut formuläret.

Vyer bör vara enkel och relativt förklaring. Om du vill kommunicera särskilda instruktioner till användarna kanske du måste skapa Användarstöd i vyn. Du kan till exempel skapa ett dedikerat hjälp vy för formulärmallen och sedan lägga till en knapp i standardvyn som användare kan klicka på för att komma åt vyn hjälp.

Följande resurser innehåller mer information om vyer.

Klicka på

Om du vill

Lägga till eller ta bort en vy

Lär dig att lägga till, hantera och ta bort vyer.

Skapa en InfoPath-specifik vy av en webbläsarkompatibel formulärmall

Lär dig hur du skapar två vyer av en webbläsarkompatibel formulärmall för två typer av användare. En vy blir för användare som öppnar en formulärmall i en webbläsare. Den andra vyn kommer att användas uteslutande av användare som har InfoPath installerat på sina datorer. Den här InfoPath-specifik vy visas inte i en webbläsare. Därför kan du använda InfoPath-funktioner i den här vyn som inte stöds i webbläsarkompatibla formulärmallar, till exempel användarroller eller översikt/detaljer kontroller.

Designa en vy som optimeras för utskrift

Lär dig hur du utformar en utskriftsvy för formulärmallen och andra tekniker för att skapa formulärmallar för utskrift.

Lägga till anpassad hjälptext i en formulärmall

Lär dig hur du utformar en hjälp vy för en formulärmall och andra tekniker för att visa egen instruktionstext till användare.

Steg 8: Aktivera skicka beteende

När du utformar formulärmallar att samla in data som en del av en större affärsprocess kvar dessa data vanligtvis inte i formulär som användare fyller i. I stället formulärdata flyttas från formuläret till nästa steg i processen för företag – vanligtvis till en extern datakälla, till exempel en databas eller webbtjänst. En medarbetare kan till exempel använda InfoPath för att fylla i ett formulär för utgiftsrapport och sedan skicka det till en webbtjänst där formuläret kan behandlas.

Ange var du vill att data i formulärmallen ska skickas kan öka precisionen och effektiviteten i dina affärsprocesser eftersom det gör det möjligt att utöva mer kontroll över dessa processer. Innan användare kan skicka sina formulärdata, säkerställer InfoPath att data i formulären är giltig och kan användas för att korrigera alla ogiltiga data. Den här funktionen för att se till att endast giltiga data skickas till den externa datakällan.

Följande resurser förklarar hur du skapar din formulärmall så att formulärdata skickas till en plats för ditt val.

Klicka på

Om du vill

Introduktion till att skicka formulärdata

Läs om att skicka formulärdata till en viss plats, till exempel en databas eller webbtjänst.

Skicka formulärdata till flera platser

Utforma sekundära dataanslutningar och regler som skickar formulärdata till flera platser när användaren klickar på knappen Skicka i sina formulär.

Steg 9: Aktivera säkerhetsfunktioner

Du bör använda din organisations befintliga säkerhetspolicy som grunden för de val du gör om säkerheten för dina formulärmallar och deras relaterade formulär.

Om du skapar webbläsarkompatibla formulärmallar Lägg märke till att ett antal faktorer påverkar säkerheten för informationen lagras på servrar som körs med InfoPath Forms Services. Vissa styrs av dig och andra styrs av din administratör som är den person som ställer in och hanterar användarkonton, tilldelas behörigheter och hjälper användare med nätverks- eller åtkomstproblem. Du kan behöva koordinerade med administratören ange lämpliga alternativ för din formulärmall.

Följande resurser förklarar hur du utformar en formulärmall med säkerhet i åtanke.

Klicka på

Om du vill

Säkerhetshänsyn för formulärmallar och formulär

Läs om några beprövade metoder för att säkra formulärmallar och formulär och överväganden om serversäkerhet.

Säkerhetsnivåer för InfoPath-formulär

Lär dig mer om de tre olika säkerhetsnivåerna för formulär: begränsat, domän och fullständigt förtroende. Säkerhetsnivåer avgör om ett formulär kan komma åt data i andra domäner, eller komma åt filer och inställningar på användarens dator.

Ange den nödvändiga säkerhetsnivån för en formulärmall

Åsidosätta de standardinställning, som InfoPath väljs automatiskt beroende på vilka funktioner i en formulärmall.

Introduktion till digitala signaturer

Mer information om digitala signaturer i InfoPath och använda dem i webbläsaraktiverade formulärmallar. Signera ett formulär kan autentisera en användare som den person som fyllt i formuläret och ser till att innehållet i formuläret inte ändras.

Steg 10: Testa utseende och beteende

Din testplan beror på komplexitet formulärmallens och befintliga principer inom din organisation för distribution av formulärmallar. Abonnemanget test kan vara lika enkelt som att förhandsgranska en formulärmall att testa funktioner och utseende för formulär som baseras på din formulärmall. När du distribuerar en formulärmall i större skala, kan det vara nödvändigt att mer omfattande, formell tester. Du kanske vill genomföra användbarhetstester eller schemalägga pilotanvändare distributioner med ett urval av användare.

Mest grundläggande testet brukar vara Förhandsgranska en formulärmall i förhandsgranskningsfönstret i InfoPath. Förhandsgranskningsfönstret kan du visa ditt formulär som den ska visas för användare och lägga till data i kontroller att testa deras funktioner. Gör att du kan kontrollera justering och formateringen av kontroller. Du kan även testa funktionaliteten hos kontrollerna i formuläret. Till exempel kan du ange data i kontroller och kontrollera den dataverifieringen, formler, regler och dataanslutningar fungerar som du tänkt dig. I fönstret Förhandsgranska bör du också kontrollera att din formulärmall inte innehåller några stavfel och redaktionell inkonsekvenser och kontrollera att det ser bra ut från visuella synpunkt.

Tips: Du kan också använda förhandsgranskningsfönstret för enkel, iterativ testning av kontroller och formulär beteende när du utformar en formulärmall.

Du kan göra mycket av den testa dig själv innan du publicerar och distribuera en formulärmall bör du testa det med användare och kontrollera att det motsvarar förväntningarna. Vi rekommenderar du publicera en pilot formulärmall och distribuera den till ett litet urval av användare. På så sätt kan du samla in feedback från verkliga användare om övergripande användarvänlighet formulärmallens. Du kan sedan gör nödvändiga ändringar innan du publicerar en formulärmall till mottagarna.

Följande resurs förklarar hur du använder åtgärdsfönstret Kontrollera layout för att testa din formulärmall.

Klicka på

Om du vill

Introduktion till åtgärdsfönstret Kontrollera layout

Lär dig mer om åtgärdsfönstret Kontrollera layout och hur du kan använda den för att testa funktionaliteten hos din formulärmall.

Överst på sidan

Fas 3: distribuera

Processen för att distribuera en formulärmall handlar om att publicera formulärmallen, aktiverar för användning på webben (för webbläsarkompatibla formulärmallar endast) och göra dem medvetna om formulärmallens tillgänglighet. Om du tänker installera formulärmallen på användarnas datorer omfattar publicera processen även hur du skapar en särskild installationsfilen. Du kan publicera formulärmallar på många platser, inklusive e-distributionslistor och servrar som körs med InfoPath Forms Services eller Windows SharePoint Services.

Om du planerar att publicera en webbläsarkompatibel formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services du måste webbläsaraktiverar formulärmall förutom att publicera den. I många fall kan du utföra det här steget under publiceringsprocessen genom att markera en kryssruta i Publiceringsguiden. Om formulärmallen innehåller vissa funktioner, till exempel hanterad kod, kan du inte att kunna webbläsaraktiverar formulärmallen dig själv. I stället måste du spara formulärmallen på en delad plats och låta servergruppsadministratör vet att den är tillgänglig för granskning. Servergruppsadministratör kan sedan kontrollera att formulärmallen är ledig av fel och varningar, ladda upp den till en plats på gruppen och aktivera den i en webbplatssamling på servern.

Följande resurser beskriver publiceringsprocessen och vad det innebär.

Klicka på

Om du vill

Introduktion till publicera en formulärmall

Bestämma hur och när du publicerar din formulärmall.

Publicera en formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services

Publicera en webbläsarkompatibel formulärmall som kan fyllas i i InfoPath eller på webben. Genom att läsa den här artikeln kan du också bestämma om du kan webbläsaraktiverar en formulärmall eller om du behöver en servergruppsadministratören och begär att utföra det här steget åt dig.

Publicera en formulärmall på en server som kör Microsoft Windows SharePoint Services

Publicera en formulärmall i ett bibliotek, vilket är en plats på en SharePoint-webbplats där en samling filer hanteras. Du kan även publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp, vilket innebär att du tilldelar flera formulärmallar till ett enskilt bibliotek eller tilldela flera bibliotek formulärmallen över en webbplatssamling.

Publicera en formulärmall i en lista över e-postmottagare

Distribuera en formulärmall i ett e-postmeddelande till dina användare. Publiceringsguiden skapas ett e-postmeddelande som innehåller en kopia av en formulärmall och formulär som baseras på formulärmallen. När användare öppnar e-postmeddelandet visas fyller de i formuläret direkt i brödtexten i e-postmeddelandet.

Publicera en formulärmall med fullständigt förtroende

Använd publiceringsguiden för att skapa installationsfiler, så att du kan installera tillförlitliga formulärmallar på användarnas datorer. Ett formulär kan köras med fullständigt förtroende om formulärmallen digitalt signerade med ett betrott rotcertifikat eller om formulärmallen installerades på användarens dator med hjälp av installationsprogrammet, till exempel Microsoft Windows Installer (MSI-fil).

Överst på sidan

Steg 4: Underhåll

Underhålla en formulärmall handlar om att uppdatera formulärmallen om det behövs och släpper nyare versioner. Det är också en bra idé att samla in feedback från användare om användarvänlighet av din design med jämna mellanrum. Formulärmallen fortfarande uppfyller deras behov, eller har ändrats för dessa behov?

När du publicerar en formulärmall som du har ändrat kan InfoPath uppdatera både formulärmallen (XSN-fil) och befintliga formulär (XML-filer) som baseras på mallen. När användare öppnar ett befintligt formulär, hämta de automatiskt den senaste kopian av formulärmallen och deras formulärdata kommer att uppdateras så att det matchar den versionen. Som standard ersätter InfoPath automatiskt den äldre versionen av formulärmallen med den senaste versionen. Du kan välja metoden update som du föredrar för att uppdatera befintliga användarformulär.

Om du är servergruppsadministratör för en för en server som kör InfoPath Forms Services och du behöver överföra en ny version av en administratörsgodkänd formulärmall kan bestämma du hur övergången mellan den befintliga versionen och den uppgraderade versionen ska genomföras. Du kan du ersätta en formulärmall med en senare version utan att orsaka dataförlust för användare som fyller i formuläret i en webbläsare. Om du har en tvingande skäl, till exempel en säkerhetskorrigering välja du också att skriva över formulärmallen omedelbart.

Om du behöver uppdatera en befintlig malldel kan du öppna den, gör nödvändiga ändringar, spara malldelen och distribuera den till formulärkonstruktörer. När formulärkonstruktörer lagt till den senaste versionen av malldelen i åtgärdsfönstret kontroller, kan användaren använda den i sin formulärmallar. Om de öppnar en formulärmall som innehåller en äldre version av malldelen att InfoPath be dem att uppdatera den malldelen med den senaste versionen.

Följande resurser beskrivs mer utförligt ändra och uppdatera formulärmallar och malldelar.

Klicka på

Om du vill

Uppdatera befintliga formulärmallar – introduktion

Ta reda på hur InfoPath uppdateras en formulärmall och motsvarande användarformulär. Läs om att tänka på för att uppdatera webbläsaraktiverade formulärmallar och tekniker för att undvika dataförlust i befintliga användarformulär.

Ändra en publicerad formulärmall

Lär dig hur du gör ändringar i en publicerad formulärmall, ändra en fungerade kopia av en formulärmall och sedan publicera dem på nytt rutan jobbar du kopiera till ursprungligt publicera platsen.

Flytta en publicerad formulärmall till ett nytt dokumentbibliotek

Effektivt flytta en formulärmall och eventuella befintliga formulär från ett bibliotek till ett annat. När du distribuerar en formulärmall kan du behöva flytta formulärmallen på en server med mer kapacitet så att fler användare kan fylla i formulär på samma gång.

Ändra eller ta bort en dataanslutning

Ändra eller ta bort dataanslutningar i formulärmallen. Du kan behöva göra detta om externa datakällor för formulärmallen ändra.

Lägga till, ta bort eller uppdatera resursfiler i en formulärmall

Hantera filer som har lagts till i en formulärmall och funktionalitet dess associerade formulär. Du kan behöva lägga till en HTML-fil som används för att visa information i en anpassat aktivitetsfönster eller ändra en XML-datafil som används för att visa objekt i en lista.

Ändra en befintlig malldel

Ändra design på en befintlig malldel.

Överst på sidan

Steg 5: Arkivera

Organisationer Arkivera ofta formulärmallar och formulär som det sista steget i livscykeln för formulärdesign. Om du inte längre behöver en viss formulärmall kanske du vill återkalla från användning och behålla en digital kopia av en formulärmall för posterna. Dessutom kan du vill behålla den information som samlas in i formulär som baseras på mallen.

Många organisationer följer strikta riktlinjer beträffande långsiktiga lagring och bevarande av data i Arkiv. En organisation kan till exempel bli nödvändigt att dokumentera kunden transaktion på filen för ett visst antal år. Arkivera riktlinjerna i din organisation kan styrs interna principer, regelefterlevnad eller båda. Som en del av planeringen, bör du ta reda på vad principen är.

Arkivera en formulärmall

Om du är servergruppsadministratör för en för en server som kör InfoPath Forms Services kan du dra tillbaka webbläsaraktiverade formulärmallar när de föråldrade. Du kanske vill dra tillbaka en undersökning formulärmall när undersökningen har slutförts. För att hålla bibliotek aktuella och snyggt, kontrollerar du att formulärmallar som inte längre används tas bort och att du har en princip för granskning och uppgraderar befintliga formulärmallar.

Om du planerar att dra tillbaka en webbläsaraktiverade formulärmall som fortfarande används bör du ska utföra antingen en gradvis uppgradering eller fasa ut formulärmallen för att förhindra att aktuella sessioner avslutas, vilket kan leda till förlust av data och abrupta avbrott för användare som fyller i formuläret.

Det är också en bra idé att arkivera källfilen för formulärmallen (XSN-fil) i ett version kontrollprogram eller en annan typ av lösning för hantering av filen som används i organisationen. Att göra så ser till att du och din organisation har en post i en formulärmall som du kan använda för att referera till Arkiv över formulär och formulärdata och att du vill återställa eller uppdatera formulärmallen.

Arkivering formulär och formulärdata

Om din organisation använder Office SharePoint Server 2007 kan arkivera du slutförda och serverbaserade formulär (XML-filer) genom att konvertera dem till webbsidor. Formuläret arkiverade kan lagras i samma bibliotek där det ursprungliga formuläret finns eller kan flyttas till en annan plats i enlighet med riktlinjerna i din organisation.

Obs!: När du konverterar ett formulär till en webbsida, kanske den resulterande filen skiljer sig något från den ursprungliga filen. Du bör kontrollera resultatet av konverteringen till kontrollerar du att det fungerar dina behov. Till exempel om en dataanslutning till en sekundär datakälla har använts för att fylla i en listruta i formuläret, visas inte alla värden i listrutan i formuläret arkiverade. I stället visas endast det värde som angavs när de har fyllt i formuläret.

I InfoPath kan arkivera du ett formulär genom att öppna den och exportera dem till något av följande format:

 • Portable Document Format (PDF)    PDF-filen är ett elektroniskt filformat med fast layout som skyddar dokumentformatering och möjliggör fildelning. PDF-format säkerställer att när filen är online visas eller skrivs ut, behåller exakt format som du vill uppnå och att data i filen inte kan enkelt kan kopieras eller ändras.

 • XML Paper Specification (XPS)    XPS är ett elektroniskt filformat som skyddar dokumentformatering och möjliggör fildelning. XPS format säkerställer att när filen visas online eller skrivs ut, behåller den exakt format som du vill uppnå och att data i filen inte enkelt kan kopieras eller ändras.

Du kan spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program när du har installerat ett tillägg. Mer information finns i Aktivera stöd för andra filformat som PDF och XPS.

Du kan även exportera en färdigt formulär som en webbsida i enkel webbsidefil (MHTML)-format. Den här filen kan personer att visa (men inte ändra) innehållet i formuläret i en webbläsare.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×