Formler och funktioner

Formler och funktioner

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datum- och tidsfunktioner

Beräkna det aktuella datumet med funktionen IDAG

Skapa ett datum med funktionen DATUM

Formatera ett datum som du vill ha det

Identifiera dagen i veckan med VECKODAG

Räkna arbetsdagar med NETTOARBETSDAGAR

Bestämma en slutförandedatum med ARBETSDAGAR

Tabulera datum/tidskillnader med DATEDIF

Infoga dagens datum och aktuellt klockslag i en cell

Lägga till eller dra ifrån datum

Addera eller subtrahera tid

Beräkna skillnaden mellan två datum

Beräkna differensen mellan två tider

Konvertera tider

Alla funktioner för datum och tid

Textfunktioner

Skapa en textsträng och formatera den med funktionen TEXT

Extrahera tecknet längst till vänster i ett textvärde med VÄNSTER, VÄNSTERB

Extrahera tecknet längst till höger i ett textvärde med funktionerna HÖGER, HÖGERB

Ta bort överflödig utrymme med RENSA

Använda SAMMANFOGA med funktioner

Kombinera text från flera områden och/eller strängar med SAMMAN (Excel 2016)

Söka efter en textsträng (skiftlägeskänsligt) i en annan sträng med funktionerna HITTA, HITTAB

Söka efter en textsträng i en annan sträng med funktionerna SÖK, SÖKB

Räkna tecken i celler

Kombinera text och tal

Alla textfunktioner

Statistiska funktioner

Hitta det mellersta värdet med MEDIAN

Rangordna data utan sortering med RANG

Returnera det största värdet i en datauppsättning med STÖRSTA

Returnera det minsta värdet i en datauppsättning med MINSTA

Tabulera tomma celler med ANTAL.TOMMA

Fastställ frekvensdistribution med FREKVENS

Skapa analyser med regressionsteknik med TREND

Funktionen EXPTREND

Alla statistiska funktioner

Matematiska funktioner

Avrunda ett tal till önskat antal decimaler

Hitta återstoden med REST

Skapa slumpmässiga talgeneratorer med SLUMP

Generera slumpmässiga tal mellan tal du anger med SLUMP.MELLAN

Konvertera ett värde mellan måttsystem med KONVERTERA

Funktionen DELSUMMA

Funktionen AVRUNDA

Avrunda ett tal

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×