Formler för att beräkna trendlinjer

Linjär

Beräknar anpassning med hjälp av minsta kvadratmetoden för en linje som representeras av följande ekvation:

ekvation

där m är lutningen och b är skärningspunkten.

Polynom

Beräknar anpassning med hjälp av minsta kvadratmetoden av punkter med hjälp av följande ekvation:

ekvation

där b och Variabel är konstanter.

Logaritmisk

Beräknar anpassning med hjälp av minsta kvadratmetoden av punkter med hjälp av följande ekvation:

ekvation

där c och b är konstanter och ln är den naturliga logaritmen.

Exponentiell

Beräknar anpassning med hjälp av minsta kvadratmetoden av punkter med hjälp av följande ekvation:

ekvation

där c och b är konstanter och e är basen för den naturliga logaritmen.

Potens

Beräknar anpassning med hjälp av minsta kvadratmetoden av punkter med hjälp av följande ekvation:

ekvation

där c och b är konstanter.

R-kvadratvärde

ekvation

Obs!: R-kvadratvärdet som du kan visa med en trendlinje är inte ett justerat värde för R-kvadratvärdet. För logaritmiska, potens och exponentiella trendlinjer används en transformerad regressionsmodell.

Glidande medelvärde

ekvation

Obs!: Antalet punkter i en trendlinje för glidande medelvärde är samma som det totala antalet punkter i serien minus antalet du specificerar för perioden.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×