Formatering och funktioner i Excel som inte överförs till andra filformat

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Formatet .xlsx-arbetsbok i Excel 2007 bevarar alla kalkylblad och diagramdata, formatering, och andra funktioner som är tillgängliga i tidigare versioner av Excel och formatet Makroaktiverade arbetsbok (.xlsm) bevarar makron och makroblad utöver de funktioner.

Om du ofta dela arbetsboken med personer som använder en tidigare version av Excel, kan du arbeta i kompatibilitetsläge för att förhindra dataförlust och återgivning när arbetsboken öppnas i en tidigare version av Excel, eller så kan använda konverterare som hjälper dig övergång data. Mer information finns i Spara en Excel-arbetsbok för kompatibilitet med tidigare versioner av Excel.

Om du sparar en arbetsbok i ett annat filformat, t.ex textfilformat, kan viss formatering och vissa data gå förlorade och andra funktioner kanske inte stöds.

Följande filformat har de funktions- och formateringsskillnader som beskrivs.

Artikelinnehåll

Formaterad text (blankstegsavgränsad)

Text (tabbavgränsad)

Text (Unicode)

CSV (kommaavgränsad)

DIF (Data Interchange Format)

SYLK (Symbolisk länk)

Webbsidor och enkla webbsidefiler

XML-kalkylblad 2003

Formaterad text (blankstegsavgränsad)

Det här filformatet (.prn) sparar bara texten och värdena så som de visas i cellerna i det aktiva kalkylbladet.

Om en rad celler innehåller mer än 240 tecken kommer tecken utanför denna gräns att läggas till på en ny rad i slutet av den konverterade filen. Om raderna 1 till 10 till exempel innehåller mer än 240 tecken var kommer överskjutande text på rad 1 att placeras på rad 11, överskjutande text på rad 2 på rad 12 o.s.v.

Datakolumner avgränsas med semikolon och varje rad avslutas med en radmatning (retur). Om celler visar formler i stället för formelvärden, omvandlas formlerna till text. All formatering, grafik, objekt och annat kalkylbladsinnehåll förloras. Eurotecknet omvandlas till ett frågetecken.

Obs!: Innan du sparar ett kalkylblad i det här formatet kontrollerar du att all information som ska konverteras visas och att avståndet mellan kolumnerna är tillräckligt stort. Annars kan det hända att data förloras eller att informationen inte avgränsas rätt i den konverterade filen. Du kan behöva ändra kolumnbredderna i kalkylbladet innan du konverterar det till textformat.

Överst på sidan

Text (tabbavgränsad)

Det här filformatet (.txt) sparar bara texten och värdena så som de visas i cellerna i det aktiva kalkylbladet.

Datakolumner avgränsas med tabbtecken och varje rad avslutas med en radmatning (retur). Om en cell innehåller ett komma omges cellinnehållet av dubbla citattecken. Om data innehåller citattecken kommer de att ersättas med dubbla citattecken och cellens innehåll kommer även det att omges av dubbla citattecken. All formatering, grafik, objekt och annat kalkylbladsinnehåll förloras. Eurotecknet omvandlas till ett frågetecken.

Om celler visar formler i stället för formelvärden sparas formlerna som text. Om du vill bevara formlerna när du öppnar filen i Excel använder du alternativet Avgränsade i Textimportguiden och väljer tabbar som avgränsare.

Obs!: Om arbetsboken innehåller specialtecken, t.ex. ett copyrighttecken (©), och du vill kunna använda textfilen på en dator med ett annat operativsystem sparar du arbetsboken i ett textfilformat för det systemet. Om du till exempel använder Microsoft Windows men vill kunna använda textfilen på en Macintosh-dator sparar du filen i formatet Text (Macintosh). Om du använder en Macintosh-dator men vill kunna använda filen i ett system som kör Windows eller Windows NT sparar du filen i formatet Text (Windows).

Överst på sidan

Text (Unicode)

Det här filformatet (.txt) sparar all text och alla värden så som de visas i cellerna i det aktiva kalkylbladet.

Om du öppnar en fil i Unicode-textformat i ett program som inte kan tolka Unicode, t.ex. Anteckningar i Windows 95 eller i ett Microsoft MS-DOS-baserat program, går dina data förlorade.

Obs!: Anteckningar i Windows NT läser filer i formatet Text (Unicode).

Överst på sidan

CSV (kommaavgränsad)

Det här filformatet (.csv) sparar bara texten och värdena så som de visas i cellerna i det aktiva kalkylbladet. Alla rader och alla tecken i varje cell sparas. Datakolumner avgränsas med kommatecken och varje datarad avslutas med en radmatning (retur). Om en cell innehåller ett komma omges cellinnehållet av dubbla citattecken.

Om celler visar formler i stället för formelvärden, omvandlas formlerna till text. All formatering, grafik, objekt och annat kalkylbladsinnehåll förloras. Eurotecknet omvandlas till ett frågetecken.

Obs!: Om arbetsboken innehåller specialtecken, t.ex. en copyrightsymbol (©), och du vill kunna använda den konverterade textfilen på en dator med ett annat operativsystem sparar du arbetsboken i ett textfilformat för det systemet. Om du till exempel använder Microsoft Windows och planerar att använda textfilen på en Macintosh-dator sparar du filen i formatet Text (Macintosh). Om du använder en Macintosh-dator och vill använda textfilen på en dator med Windows eller Windows NT sparar du filen i formatet Text (Windows).

Överst på sidan

DIF (Data Interchange Format)

Det här filformatet (.dif) sparar bara texten, värdena och formlerna i det aktiva kalkylbladet.

Om du har konfigurerat kalkylbladsalternativen så att formelresultat visas i cellerna, sparas bara formelresultaten i den konverterade filen. Om du vill spara formlerna visar du formlerna i kalkylbladet innan du sparar filen.

Visa formler i kalkylbladsceller

 1. Gå till Arkiv > Alternativ.

  Om du använder Excel 2007, Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen Klicka på Excel-alternativ.

 2. Gå till Avancerat > Visa alternativ för det här kalkylbladet och markera kryssrutan Visa formler i celler i stället för beräknade resultat.

Kolumnbredd och de flesta nummerformat sparas, men alla andra format förloras.

Inställningarna för utskriftsformat och manuella sidbrytningar bevaras inte.

Cellkommentarer, grafik, inbäddade diagram, objekt, formulärkontroller, hyperlänkar, dataverifieringsinställningar, villkorsstyrd formatering och andra kalkylbladsfunktioner förloras.

Den information som visas i den aktuella pivottabellrapporten sparas, men all annan information i pivottabellen försvinner.

VBA-kod (Microsoft Visual Basic for Applications) förloras.

Eurotecknet omvandlas till ett frågetecken.

Överst på sidan

SYLK (Symbolisk länk)

Det här filformatet (.slk) sparar bara värdena och formlerna i det aktiva kalkylbladet, samt en del cellformatering.

Upp till 255 tecken sparas per cell.

Om en Microsoft Excel-funktion inte stöds av SYLK-formatet beräknas funktionen innan filen sparas och formeln ersätts med resultatvärdet.

De flesta textformat sparas. Text som konverteras får samma format som det första tecknet i cellen. Roterad text, sammanfogade celler och inställningar för vågrät och lodrät textjustering förloras. Teckenfärgen kan ändras till en annan färg om du öppnar det konverterade SYLK-bladet i Microsoft Excel igen. Kantlinjer omvandlas till enkla kantlinjer. Cellskuggning omvandlas till prickad, grå skuggning.

Inställningarna för utskriftsformat och manuella sidbrytningar bevaras inte.

Cellkommentarer sparas. Du kan visa kommentarerna om du öppnar SYLK-filen i Microsoft Excel igen.

Grafik, inbäddade diagram, objekt, formulärkontroller, hyperlänkar, dataverifieringsinställningar, villkorsstyrd formatering och andra kalkylbladsfunktioner förloras.

VBA-kod förloras.

Den information som visas i den aktuella pivottabellrapporten sparas, men all annan information i pivottabellen försvinner.

Obs!: Du kan använda det här formatet för att spara arbetsböcker som ska användas i Microsoft Multiplan. Excel inkluderar inga filformatskonverterare som konverterar arbetsboksfiler direkt till Multiplan-formatet.

Överst på sidan

Webbsidor och enkla webbsidefiler

Filformaten webbsida (.htm, .html) filformat som enkel webbsidefil (.mht, .mhtml) kan användas för att exportera data från Excel. I Excel 2007 och senare kan kalkylbladsfunktioner (till exempel formler, diagram, pivottabeller och Visual Basic for Application (VBA) projekt) stöds inte längre i dessa filformat sparas och kommer att förloras när du öppnar en fil i det här filformatet igen i Excel.

Överst på sidan

XML-kalkylblad 2003

Det här XML Spreadsheet 2003-filformatet (.xml) behåller inte följande funktioner:

 • Spårningspilarna under Granska

 • Diagram och andra grafikobjekt

 • Diagramblad, makroblad, dialogblad

 • Anpassade vyer

 • Referenser för datakonsolidering

 • Staplade ritobjekt

 • Dispositions- och grupperingsfunktioner

 • Lösenordsskyddad kalkylbladsinformation

 • Scenarier

 • Användardefinierade funktionskategorier

 • VBA-projekt

Nya funktioner som introduceras i Excel 2007 och senare versioner, till exempel förbättrade villkorsstyrd formatering, stöds inte i det här filformatet. De nya raden och kolumnen begränsningar som introducerades med Excel 2007 stöds. Mer information finns: Excel specifikationer och begränsningar.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Spara en Excel-arbetsbok för kompatibilitet med tidigare versioner av Excel

Kompatibilitetsproblem med kalkylblad

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×