Formatera texteffekter (fönstret Textruta)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Meddelanden: 

  • När du ändrar alternativ i den här dialogrutan tillämpas ändringarna omedelbart på det aktuella WordArt-objektet eller texten så att du lätt ser effekterna utan att behöva stänga dialogrutan. Eftersom ändringarna tillämpas direkt kan du inte klicka på Avbryt i den här dialogrutan. Om du vill ta bort ändringarna måste du klicka på Ångra Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst för varje ändring som du vill ta bort.

  • Du kan ta bort flera ändringar som du har gjort i ett dialogrutealternativ samtidigt, så länge du inte har gjort ändringar i andra dialogrutealternativ emellan.

  • Du kan flytta dialogrutan så att du samtidigt kan se den och WordArt-objektet.

Textlayout

Lodrät justering     Om du vill ange den lodräta placeringen av texten i ett WordArt-objekt väljer du ett alternativ i listan.

Textorientering     Om du vill ange orienteringen för texten i ett WordArt-objekt väljer du ett alternativ i listan.

Autopassa

Använd inte Autopassa     Klicka på den här knappen om du vill inaktivera funktionen för automatisk storleksändring.

Förminska text i spillområde     Klicka på den här knappen om du vill förminska texten så att den får plats i WordArt-objektet.

Anpassa figurstorlek till text     Klicka på den här knappen om du vill öka WordArt-objektets storlek i lodrät riktning så att texten får plats i det.

Innermarginal

Innermarginalen är avståndet mellan texten och ytterkanten på ett WordArt-objekt eller annat objekt. Du kan öka eller minska det här avståndet med hjälp av alternativen nedan.

Vänster     Om du vill ange avståndet mellan vänsterkanten på WordArt-objektet och texten skriver du det nya marginalvärdet i rutan.

Höger     Om du vill ange avståndet mellan högerkanten på WordArt-objektet och texten skriver du det nya marginalvärdet i rutan.

Överkant     Om du vill ange avståndet mellan överkanten på WordArt-objektet och texten skriver du det nya marginalvärdet i rutan.

Nederkant     Om du vill ange avståndet mellan nederkanten på WordArt-objektet och texten skriver du det nya marginalvärdet i rutan.

Radbryt text i figur     Markera den här kryssrutan om du vill att texten ska visas på flera rader i ett WordArt-objekt.

Kolumner     Klicka på den här knappen om du vill ange antalet textspalter i ett WordArt-objekt och avståndet mellan spalterna.

Antal     Om du vill ange antalet textspalter i ett WordArt-objekt skriver du ett tal i rutan.

Avstånd     Om du vill ange avståndet mellan textspalterna i ett WordArt-objekt skriver du ett tal i rutan.

Höger-till-vänster-kolumner     Markera det här alternativet om du vill ange att spalter med text i WordArt-objektet visas som en omvänd bild av vänster till höger standardvisning. Det här alternativet visas bara om du aktiverar stöd för höger till vänster språk.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×