Formatera texteffekter (fönstret Textkontur)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Meddelanden: 

  • När du ändrar alternativen i den här dialogrutan verkställs ändringarna omedelbart i WordArt-objekt eller text, vilket gör det enkelt att se effekterna av ändringar i WordArt-objekt eller text utan att stänga dialogrutan. Men eftersom ändringarna tillämpas omedelbart, går det inte att klicka på Avbryt i den här dialogrutan. Om du vill ta bort ändringar, måste du klicka på Ångra Bild av knapp i Verktygsfältet Snabbåtkomst för varje ändring som du vill ta bort.

  • Du kan ta bort flera ändringar som du har gjort i ett dialogrutealternativ samtidigt, så länge du inte har gjort ändringar i andra dialogrutealternativ emellan.

  • Du kan flytta dialogrutan så att du samtidigt kan se den och WordArt-objektet.

Ingen linje     Klicka på det här alternativet om du vill göra en linje transparent eller färglös eller om du vill ta bort fyllningen från en linje.

Heldragen linje     Klicka på det här alternativet när du vill lägga till färg och transparens till en linje.

Tonad linje     Klicka på det här alternativet om du vill använda en toning som fyllning för en linje.

Heldragen linje

Färg     Klicka på färg Bild av knapp om du vill välja en färg för en linje och klicka sedan på den färg du vill använda. Ändra till en färg som inte uttrycks i temafärger klickar du på Fler färger och och klicka på den färg du vill använda på fliken Standard eller blanda en egen färg på fliken anpassad anpassade färger och färger på fliken Standard är inte uppdateras om du senare ändrar dokument tema.

Transparens     Om du vill ange hur genomskinligt ett WordArt-objekt ska vara flyttar du skjutreglaget Transparens eller anger ett värde i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan ändra procentvärdet för transparens från 0 (helt täckande, standardinställningen) till 100 % (helt transparent).

Tonad linje

Förvalda färger     Klicka på förinställda färger Bild av knapp om du vill välja en inbyggd tonad fyllning för linjen, och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

Typ     Välj ett alternativ från listan om du vill ange vilken riktning som ska användas när den tonade fyllningen ritas. Vilken Typ du anger avgör vilken Riktning som är tillgänglig.

Riktning     Om du vill välja en annan utformning av färger och toner klickar du på Riktning och klickar sedan på önskat alternativ. Vilka Riktningar som är tillgängliga beror på den Typ av toning du väljer.

Vinkel     Om du vill ange hur mycket toningen ska roteras i WordArt-objektet klickar du på önskat gradtal i listan. Det här alternativet är bara tillgängligt om du väljer Linjärt för Typ.

Toningsstopp

Toningsstopp består av en position, en färg och ett transparensvärde. Transparensvärdet tillämpas på toningsstoppet, inte på hela fyllningen. Toningsstopp används för att skapa icke-linjära toningar. Om du till exempel vill skapa en toning som går från rött till grönt till blått behöver du tre toningsstopp, ett för varje färg. Om du vill skapa en toning som bara visas i hörnet av en figur måste du också använda toningsstopp för att göra toningen icke-linjär.

Stopplista     Den tonade fyllningen består av flera toningsstopp, men du kan bara ändra ett toningsstopp i taget. När du klickar på det toningsstopp som du vill redigera i listan, återspeglar alternativen för färg, position och transparens de aktuella inställningarna för toningsstoppet.

Lägg till     Om du vill lägga till ett toningsstopp klickar du på Lägg till och ställer sedan in önskad Stopposition, Färg och Transparens.

Ta bort     Om du vill ta bort en toningsstopp klickar du på Stoppa tal i listan som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Stopposition      Om du vill ange var färgen och transparensen ska ändras i toningen flyttar du skjutreglaget under Stopposition eller anger ett värde i rutan bredvid skjutreglaget.

Färg     Klicka på färg Bild av knapp om du vill välja den färg som används för toningsstoppet och klicka sedan på den färg du vill använda. Ändra till en färg som inte uttrycks i temafärger klickar du på Fler färger och och klicka på den färg du vill använda på fliken Standard eller blanda en egen färg på fliken anpassad anpassade färger och färger på fliken Standard är inte uppdateras om du senare ändrar dokument tema.

Transparens     Om du vill ange genomskinlighetsgraden vid angiven stopposition flyttar du skjutreglaget vid Transparens eller anger ett värde i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan ändra procentvärdet för transparens från 0 (helt täckande, standardinställningen) till 100 % (helt transparent).

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×