Formatera texteffekter (fönstret 3D-rotation)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd följande alternativ när du vill ändra orientering och perspektiv för ett markerat WordArt-objekt.

Meddelanden: 

  • När du ändrar alternativ i den här dialogrutan tillämpas ändringarna omedelbart på det aktuella WordArt-objektet eller texten så att du lätt ser effekterna utan att behöva stänga dialogrutan. Eftersom ändringarna tillämpas direkt kan du inte klicka på Avbryt i den här dialogrutan. Om du vill ta bort ändringarna måste du klicka på Ångra Knappen Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst för varje ändring som du vill ta bort.

  • Du kan ta bort flera ändringar som du har gjort i ett dialogrutealternativ samtidigt, så länge du inte har gjort ändringar i andra dialogrutealternativ emellan.

  • Du kan flytta dialogrutan så att du samtidigt kan se den och WordArt-objektet.

Förval     Om du vill välja en inbyggd rotation eller ett inbyggt perspektiv klickar du på Förval och klickar sedan på önskat alternativ.

Rotation

X-, Y- och Z -axlar definiera orientering (rotation) och placering av kameran (Visa) som visar objekten. X är den vågräta axeln, Y är den lodräta axeln; Z är den tredje dimensionen av djup. Värden för dessa axlar är tillsatsen och kameran först roteras genom X -värde och sedan Y -värde och slutligen Z -värde. När du använder knapparna ”Knuffa” ändra X, Yeller Z -värde är alltid ändringen relativt till den kamera aktuella position.

Tre roterade figurer med X-, Y- och Z-axlar

X      Om du vill ändra orienteringen för den vågräta axeln anger du en siffra i rutan. Du kan använda piltangenterna för att finjustera positionen till höger eller vänster.

Vänster      Klicka på den här knappen om du vill minska den vågräta axelns orientering.

Höger      Klicka på den här knappen om du vill öka den vågräta axelns orientering.

Y      Om du vill ändra orienteringen för den lodräta axeln anger du en siffra i rutan. Du kan använda piltangenterna för att finjustera positionen uppåt eller nedåt.

Upp      Klicka på den här knappen om du vill öka den lodräta axelns orientering.

Ned      Klicka på den här knappen om du vill öka den lodräta axelns orientering.

Z     Den här dimensionen gör att objekt kan placeras högre eller lägre i förhållande till andra objekt. Om du vill ändra Z-axelns position skriver du ett värde i rutan. Du kan använda pilknapparna för att finjustera positionen med- eller motsols.

Medsols     Klicka på den här knappen om du vill minska Z-axelns position.

Motsols     Klicka på den här knappen om du vill öka Z-axelns position.

Perspektiv     beskriver mängden djupberoende förstoring och förminskning (även kallat foreshortening) som används för ett WordArt-objekt eller andra objekt. Om du vill ändra hur djupet återges skriver du ett värde i rutan. Det lägsta värdet (0) motsvarar effekten av en parallellkamera och det största värdet (120) ger det mest överdrivna perspektivet, motsvarande effekten av en vidvinkelkamera.

Begränsa synfält     Klicka på den här knappen om du vill minska graden av förminskning.

Bredda synfält     Klicka på den här knappen om du vill öka mängden djupberoende förstoring och förminskning.

Text

Behåll platt text     Om du vill förhindra att texten inuti ett WordArt-objekt roterar när objektet roteras klickar du på Behåll platt text. Om du markerar det här alternativet visas texten alltid ovanpå WordArt-objektet. Om du avmarkerar alternativet följer texten WordArt-objektets främre yta när objektet roteras.

Objektplacering

Avstånd från bas     Om du vill flytta fram eller bak WordArt-objektet eller texten i 3D-scenen skriver du ett värde i rutan.

Återställ     Klicka på den här knappen om du vill ta bort 3D-rotations- och perspektiveffekterna och återställa standardinställningarna.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×