Använda villkorsstyrd formatering

Formatera text villkorligt

Webbläsaren stöder inte video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Använd verktyget Snabbanalys och formatera celler villkorligt i ett område med duplicerad text, unik text och text som är samma som text som du anger. Du kan till och med villkorligt formatera en rad baserat på texten i en av cellerna på raden.

Använda villkorsstyrd formatering utifrån text i en cell

  1. Markera de celler som du vill använda villkorsstyrd formatering på. Klicka på den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen.

  2. Klicka på START > Villkorsstyrd formatering > Regler för markering av celler > Text som innehåller. I rutan Text som innehåller, till vänster, skriver du den text du vill markera.

  3. Välj färgformat för texten och klicka på OK.

Vill du veta mer?

Använda villkorsstyrd formatering för att snabbt analysera data

Lägga till, ändra, hitta eller ta bort villkorsstyrd formatering

Ta villkorsstyrd formatering till nästa nivå

I det första videoklippet i kursen

gick vi igenom hur man använder villkorsstyrd formatering i cellområden som innehåller texten "olja" med Snabbanalys.

Du kan även använda Snabbanalys för att villkorsstyrt formatera cellområden med duplicerad text,

unik text och text som är identisk med text som du anger.

Men du kanske vill formatera en rad enligt villkor baserat på texten i någon av cellerna i raden.

I det här exemplet vill jag att raden ska visas med grå fyllning om Utgått anges med Ja.

Om du vill göra det här markerar du de celler som ska formateras enligt villkor. Observera att A2 är den aktiva cellen som vi återkommer till senare.

Klicka först på Villkorsstyrd formatering och sedan på Ny regel. Välj Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel.

Eftersom A2 är den aktiva cellen

behöver vi skriva en formel i regelfältet som avser rad 2 och som används för alla övriga rader.

Vi skriver därför =$C2="Ja"

Vi använder en absolut referens för kolumn C, $C,

så att den villkorsstyrda formateringen för varje rad utvärderar värdet i kolumn C.

Vi skriver Ja inom citattecken för att se till att ordet utvärderas som text i Excel.

Därefter klickar vi på Format, väljer fyllningsfärg, klickar på OK och klickar på OK igen.

De rader som innehåller produkter som har utgått visas med grå fyllning.

I nästa avsnitt beskrivs hur du kopierar och tar bort villkorsstyrd formatering.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×