Office
Logga in

Formatera text i ett fält

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Formulär i Microsoft Office InfoPath innehåller ofta RTF-fält. RTF-fält påminner om vanliga textfält, bortsett från att du kan formatera informationen som du skriver i RTF-fält på samma sätt som du formaterar text i ett ordbehandlingsdokument. Du kan till exempel använda fetstil eller understrykning, ändra textfärg och till och med infoga bilder och tabeller i ett RTF-fält.

Vad vill du göra?

Kontrollera om formuläret har RTF-fält

Formatera text i RTF-fält

Infoga en bild i ett RTF-fält

Infoga en tabell i ett RTF-fält

Kontrollera om ett formulär innehåller RTF-fält

Ibland är det inte viktigt att kunna formatera text. Du behöver förmodligen inte använda snygg formatering i exempelvis namn- eller adressfält. Andra gånger, t.ex. när du skriver långa kommentarer i ett kommentarsfält, kan det vara praktiskt att kunna formatera texten. I dessa fall kommer RTF-rutorna väl till hands.

 • Kontrollera om du kan formatera texten i ett visst fält genom att klicka på eller markera texten i fältet.

  Om alternativen i verktygsfältet Formatering är aktiva i stället för nedtonade, betyder det att du kan formatera texten i fältet på samma sätt som i andra Microsoft Office-dokument.

Överst på sidan

Formatera text i ett RTF-fält

 1. Markera den text som du vill formatera i RTF-fältet.

 2. Välj ett av följande alternativ på Format-menyn:

  • Om du vill ange teckenformat, teckenstorlek eller teckenfärg eller använda särskild teckenformatering klickar du på Tecken och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill ange indrag, teckenavstånd eller andra inställningar för styckeformatering klickar du på Stycke och väljer det alternativ som du vill använda.

  • Om du vill använda eller ange format för punktlistor eller numrerade listor klickar du på Punkter och numrering och väljer de alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Infoga en bild i ett RTF-fält

Om du vill kan du lägga till en bild i ett RTF-fält i ett formulär. Observera att den person som skapat formuläret bestämmer om du kan infoga en bild i ett RTF-fält i formuläret och, om så är fallet, huruvida du kan bädda in bilden, länka till den eller både och.

 1. Klicka på den plats i RTF-fältet där du vill infoga bilden.

 2. Öppna Infoga-menyn, peka på Bildobjekt och gör något av följande:

  • Om du vill infoga ClipArt klickar du på ClipArt, letar upp det klipp som du vill använda i åtgärdsfönstret ClipArt och dubbelklickar på klippet.

  • Om du vill infoga en bild klickar du på Från fil, letar upp och väljer den bild som du vill använda i dialogrutan Infoga bild och klickar på Infoga.

Överst på sidan

Infoga en tabell i ett RTF-fält

 1. Klicka på den plats i RTF-fältet där du vill infoga tabellen.

 2. Klicka på TabellInfoga-menyn.

 3. Ange hur många kolumner och rader tabellen ska bestå av i dialogrutan Infoga tabell.

Tips: Du kan också rita en tabell, vilket kan vara praktiskt om du vill skapa en mer komplex tabell. Du kan till exempel skapa en tabell som innehåller celler med olika höjd eller med olika antal kolumner per rad. Om du vill rita en tabell klickar du på Rita tabellTabell-menyn och ritar en rektangel i RTF-fältet. Rita sedan linjerna för tabellens kolumner och rader inuti rektangeln. Du inaktiverar verktyget genom att klicka på Rita tabell-knappen i verktygsfältet Tabell eller dubbelklicka i en cell och börja skriva.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×