Formatera text i en Visio-ritning

Formatera text i en Visio-ritning

Använd dessa procedurer för att ange textformatering i en figur, text ruta eller på ritnings sidan.

Formatera text i en form

 1. Dubbelklicka på den text du vill redigera.

 2. Gör något av följande med text verktyget Textmarkör :

  • Klicka i texten som du vill formatera. Då används eventuella format ändringar för hela textblocket som du klickade i.

  • Markera de särskilda avsnitt i texten som du vill formatera. Då används format ändringar endast för den text som du har markerat.

 3. Använd kommandona text format på fliken Start i gruppen tecken eller gruppen stycke . Om du vill se fler alternativ och avancerade alternativ klickar du på dialog Rute ikonen Dialogruteikon för att öppna dialog rutan text .

 4. Klicka i ett tomt område på sidan eller tryck på ESC för att avsluta.

Använda ett text format för alla användnings områden för en figur

Om du vill att en viss form ska ha samma textformatering varje gång du använder den kan det vara enklast att skapa en original form.

 1. Skapa en form på sidan och Använd den textformatering som du vill att formen ska ha varje gång.

 2. Öppna en ny stencil, stencilen Favoriter eller någon av de stenciler du har skapat.

  • Om du vill öppna en ny stencil i fönstret Former pekar du på Fler former och klickar sedan på Ny stencil.

  • Om du vill öppna en egen stencil går du till fönstret Former, pekar på Fler former, klickar på Mina former och sedan på namnet på en stencil.

   Om det inte går att redigera stencilen högerklickar du på namnlisten och klickar på Redigera stencil. Ikonen i stencilens namn List ändras till en asterisk (*), vilket betyder att stencilen kan redige ras.

 3. Högerklicka i stencilfönstret och välj sedan Nytt original.

 4. Använd Pekverktyg och dra formen som du vill återanvända till stencil fönstret för att skapa en original form.

 5. Om du vill göra fler ändringar i den nya original formen högerklickar du på original formen i stencil fönstret, klickar på Redigera originaloch sedan på Redigera original form.

Om du vill använda den nya original formen drar du den från stencil fönstret till ritningen. Du kan redigera texten efter behov och texten får samma formatering.

Formatera text i en form

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. Dubbelklicka på formen med den text du vill formatera.

  All text markeras som standard. Om du vill formatera en del av texten markerar du bara den delen.

 3. Välj Start och gör följande:

  • Om du vill ändra teckensnittet väljer du mellan teckensnitt och tecken storlek Ikonerna Teckensnitt och Teckenstorlek .

  • Om du vill framhäva texten väljer du Fet, Kursiv eller Understrykning Ikonerna Fetstil, Understrykning och Kursiv stil .

  • Om du vill ändra färgen, välj Teckenfärg Ikonen Teckenfärg .

  • Om du vill justera texten åt vänster, mitten eller höger, välj Justera text Ikonen Textjustering .

 4. När du vill sluta formatera klickar du utanför formen eller trycker på Esc.

Lägga till och formatera en textruta

Använd en textruta för att förklara ett diagram genom att lägga till en rubrik, kommentarer, förklaringar, fotnoter och så vidare. Du kan redigera text i en textruta precis som du redigerar text i en form. En textruta är en form och du kan därför markera, flytta, ändra storlek, rotera och ta bort den precis som en form.

 1. Öppna diagrammet för redigering. 

 2. Välj Start > Textruta Ikonen Textruta .

 3. Placera pekaren över ett tomt område i diagrammet så att den ändras till ett hårkors (Precisionspekare) Ikonen Hårkors .

 4. Dra pekaren till önskad rektangulär form. Textrutan öppnas för redigering.

 5. Välj Start och gör följande:

  • Om du vill ändra teckensnittet väljer du mellan teckensnitt och tecken storlek Ikonerna Teckensnitt och Teckenstorlek .

  • Om du vill framhäva texten, välj Fet, Kursiv eller Understrykning Ikonerna Fetstil, Understrykning och Kursiv stil .

  • Om du vill ändra färgen, välj Teckenfärg Ikonen Teckenfärg .

  • Om du vill justera texten åt vänster, mitten eller höger, välj Justera text Ikonen Textjustering .

 6. När du vill sluta formatera klickar du utanför textrutan eller trycker på Esc.

Tips    Om du vill söka efter en tom text ruta flyttar du markören runt diagrammet tills pekaren ändras till en Ikonen Kompass ochklickar sedan för att markera text rutan. När du har markerat text rutan kan du dra den till en ny plats.

Mer information finns i

Lägga till, redigera, flytta och rotera text i Visio

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×