Formatera tal som datum eller tider

Formatera tal som datum eller tider

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skriver ett datum eller en tid i en cell visas datumet eller tiden i ett standardformat. Standardformatet baseras på de språk- och tidsinställningar du angett på Kontrollpanelen och påverkas av eventuella ändringar i dessa inställningar. Du kan visa tal i flera andra datum- och tidsformat, som normalt sett inte påverkas av inställningarna på Kontrollpanelen.

I den här artikeln

Visa tal som datum eller tid

Skapa ett eget datum- eller tidsformat

Tips för att visa datum eller tider

Visa tal som datum eller tid

Du kan formatera datum och tider under tiden du skriver. Om du till exempel skriver 2/2 i en cell tolkar Excel automatiskt detta som ett datum och visar 2 feb i cellen. Om du inte vill det – om du till exempel hellre vill visa 2 februari, 2009 eller 09-02-02 i cellen – kan du välja ett annat datumformat i dialogrutan Formatera celler på följande sätt. Om du skriver 9:30 a eller 9:30 p i en cell tolkar Excel det som tid och visar då 9:30 am eller 9:30 pm. Du kan anpassa sättet som tiden visas på i dialogrutan Formatera celler.

 1. Klicka på dialogruteikonen bredvid Tal i gruppen Tal på fliken Start.

  Dialogruteikonen i gruppen Tal

  Du kan också trycka på CTRL + 1 för att öppna dialogrutan Formatera celler.

 2. Klicka på Datum eller Tid i listan Kategori.

  Dialogrutan Formatera celler

 3. Klicka på det datum- eller tidsformat som du vill använda i listan Typ.

  Obs!: Datum- och tidsformat som börjar med asterisk (*) påverkas av eventuella ändringar i datum- och tidsinställningarna på Kontrollpanelen. Format utan asterisk påverkas inte av inställningarna på Kontrollpanelen.

 4. Om du vill visa datum och tider i andra språkformat klickar du på önskad språkinställning i rutan Språk .

  Rutan språk är markerad i dialogrutan Formatera celler

  Talet i den aktiva cellen i markeringen på arbetsbladet visas i rutan Exempel så att du kan förhandsgranska formateringsalternativen för tal som du valt.

  Exempelrutan är markerad i dialogrutan Formatera celler

Överst på sidan

Skapa ett eget datum- eller tidsformat

 1. Klicka på dialogruteikonen bredvid Tal på fliken Start.

  Dialogruteikonen i gruppen Tal

  Du kan också trycka på CTRL + 1 för att öppna dialogrutan Formatera celler.

 2. Klicka på Datum eller Tid i rutan Kategori, och välj sedan det format som ligger närmast det format som du vill skapa. (När du skapar ett eget talformat är det enklare att utgå från ett befintligt format än att börja helt från början.)

 3. Klicka på Anpassat i rutan Kategori. I rutan Typ bör du se formatkoden som matchar datumet eller tiden som du valde i steg 3. Det inbyggda datum- eller tidsformatet kan inte ändras eller tas bort, så du behöver inte bekymra dig för att skriva över det.

 4. Gör dina ändringar av formatet i rutan Typ. Du kan använda valfri kod i följande tabeller:

  Dagar, månader och år   

Om du vill visa

Använder du den här koden

Månader som 1–12

m

Månader som 01–12

mm

Månader som jan–dec

mmm

Månader som januari–december

mmmm

Månader som den första bokstaven i månaden

mmmmm

Dagar som 1–31

d

Dagar som 01–31

dd

Dagar som mån–sön

ddd

Dagar som måndag–söndag

dddd

År som 00–99

åå

År som 1900–9999

åååå

Om du använder "m" omedelbart efter formatkoden "t" eller "tt", eller omedelbart före koden "ss" eller "s" visas minuter i stället för månad.

Timmar, minuter och sekunder

Om du vill visa

Använder du den här koden

Timmar som 0–23

t

Timmar som 00–23

tt

Minuter som 0–59

m

Minuter som 00–59

mm

Sekunder som 0–59

s

Sekunder som 00–59

ss

Timmar som 4 FM

t FM/EM

Tid som 4:36 EM

t.mm fm/em

Tid som 4:36:03 P

t.mm.ss a/P

Förfluten tid i timmar, t.ex. 25:02

[t].mm

Förfluten tid i minuter, t.ex. 63:46

[mm].ss

Förfluten tid i sekunder

[ss]

Delar av en sekund

t:mm:ss,00

AM och PM     Om formatet innehåller ett FM eller EM baseras tiden på 12-timmarsformat där ”är” eller ”A” betyder tiden från midnatt till på dagen och ”em” eller ”P” betyder tiden från noon till midnatt. Annars baseras på 24-timmarsformat. Koden ”m” eller ”mm” måste stå omedelbart efter koden ”h” eller ”hh” eller omedelbart före koden ”ss”; Annars visas månad i stället för minuter.

Det kan vara komplicerat att skapa anpassade talformat om du gör det för första gången. Mer information om hur du skapar anpassade talformat finns i Skapa eller ta bort ett anpassat talformat.

Överst på sidan

Tips för att visa datum eller tider

 • Om du snabbt vill använda standardformatet klickar du på den cell som innehåller datumet eller klockslaget och trycker på CTRL+SKIFT+# eller CTRL+SKIFT+@.

 • Om ##### visas i en cell efter datum- eller tidsformateringen är cellen förmodligen inte tillräckligt bred för att visa alla data. Du kan expandera kolumnens bredd genom att dubbelklicka på den högra kolumnkanten på den kolumn som innehåller cellerna. Då ändras storleken på kolumnen automatiskt så att talet ryms. Du kan också dra den högra kanten tills kolumnerna har önskad storlek

 • Om du ångrar ett datum- eller tidsformat genom att välja Allmänt i listan Kategori visas en talkod. När du skriver ett datum eller en tid igen visas datumet eller tiden i standardformat. Om du vill använda ett särskilt datum- eller tidsformat, t.ex. Januari 2010 kan du formatera datumet eller tiden som text genom att välja Text i listan Kategori .

 • Om du snabbt vill infoga dagens datum i ett arbetsblad väljer du en tom cell och trycker på CTRL+; (semikolon) och sedan på ENTER, om det behövs. Om du vill infoga ett datum som uppdateras till dagens datum varje gång du öppnar ett arbetsblad eller beräknar om en formel skriver du =IDAG() i en tom cell och trycker sedan på ENTER.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×