Formatera SmartArt-grafik i Office för Mac

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ändra design, layout, storlek, figurer eller färgerna i SmartArt-grafik.

Mer information om SmartArt-grafik finns i Läs mer om SmartArt-grafik.

Word, PowerPoint och Excel

Gör något av följande:

Ändra typ av SmartArt-grafik

När du har infogat en SmartArt-grafik har du inte vill behålla den befintliga designen. Om en annan design visar din information mer effektivt kan ändra du det även om du redan har lagt till text, former och format i SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet, kalkylbladet eller presentationen.

 2. Klicka på den nya SmartArt-grafiktyp som du vill använda på fliken SmartArt-Design.

  Klicka på en typ av SmartArt-design

  Meddelanden: 

  • Du kan enkelt ändra layouten för din design genom att klicka på Lägg till figur eller genom att klicka på en form och sedan välja önskade alternativ du vill höja, sänka, Flytta höger och vänster och uppåt eller nedåt.

  • Om du ändrar layouten i en SmartArt-grafik kanske vissa anpassningar inte överförs till den nya layouten. Men om du växlar tillbaka till den ursprungliga layouten innan du sparar och stänger dokumentet återställs alla anpassningar.

  • Om du ändrar layouten i en SmartArt-grafik kan en del av texten vara dold. Om du vill se texten växlar du tillbaka till den ursprungliga layouten.

 3. Välj en färg tema och format typ bland de alternativ som presenteras i den nya layouten.

  Välj en färgtema och ett format för SmartArt

  Tips: Färgscheman och formatalternativ ändras för varje design.

Ändra storlek på hela SmartArt-grafik eller en enskild form

 1. Klicka på hela SmartArt-grafik eller en enskild form och klicka sedan på fliken Format.

 2. Ange nya värden för höjd och bredd.

  Ange värdena för höjd och bredd

  Obs!: Om du vill behålla proportionerna när du ändrar storlek på objektet markerar du kryssrutan.

Ändra figuren

 1. Klicka på den figur du vill ändra i SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Byt figur på fliken Format och klicka sedan på den figur du vill använda.

  Klicka på Byt figur

Lägga till en effekt eller ändra färg på en figur

Du kan ändra format och layout på hela SmartArt-grafik på fliken SmartArt-Design. Men om du vill ändra format på en figur kan du göra det på fliken Format.

 1. Klicka på den figur du vill ändra i SmartArt-grafiken och sedan klicka på fliken Format.

 2. Klicka på Formen fyllning, Kontur eller Figureffekter om du vill ändra stil och utseende på formen.

  Klicka på formen fyllning, kontur, och formar effekter

  Om du vill se fler format du också peka på ett format och klicka sedan på Pil för mer nedan .

Ändra textformat på hela SmartArt-grafiken eller i en enskild form

 1. Klicka på hela SmartArt-grafik eller en enskild form och klicka sedan på fliken Format.

 2. Klicka på Fyll Text, Textkontur eller Texteffekter om du vill ändra format och utseende på texten i hela SmartArt-grafiken eller i en enskild form.

  Klicka på Textfyllning, textkontur och texteffekter

  Om du vill se fler format du också peka på ett format och klicka sedan på Pil för mer nedan .

Återställa SmartArt-grafiken för att ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafik till standardutseende. Detta tar bort ändringar i färg, format, form och textformat för SmartArt-grafik.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet, kalkylbladet eller presentationen.

 2. Klicka på Återställ bild på fliken SmartArt-Design.

  Klicka på Återställ grafik

Se även

Lägga till eller redigera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema.

Konvertera SmartArt-grafik till figurer

Konvertera text till SmartArt-grafik och tvärtom

Gör något av följande:

Ändra layout för SmartArt-grafik

När du infogar en SmartArt-grafik behöver du inte behålla den befintliga layouten. Om informationen presenteras mer effektivt i en annan layout kan du ändra den även om du redan lagt till text, figurer och format i SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.

 2. På fliken SmartArt under Ändra SmartArt-grafikklickar du på en typ av SmartArt-grafik och klickar sedan på den du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen Ändra SmartArt-grafik

  Meddelanden: 

  • Om du ändrar layouten i en SmartArt-grafik kanske vissa anpassningar inte överförs till den nya layouten. Men om du växlar tillbaka till den ursprungliga layouten innan du sparar och stänger dokumentet återställs alla anpassningar.

  • Om du ändrar layouten i en SmartArt-grafik kan en del av texten vara dold. Om du vill se texten växlar du tillbaka till den ursprungliga layouten.

Ändra storlek på hela SmartArt-grafiken eller enskild figur

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller en enskild figur och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Storlek anger du Höjd och Bredd.

  Gruppen Storlek

  Obs!: Om du vill behålla proportionerna när du ändrar storlek på objektet markerar du kryssrutan.

Ändra figuren

 1. Klicka på den figur som du vill ändra.

 2. På fliken SmartArt under Redigera SmartArt klickar du på Figur, pekar på någon av figurtyperna och klickar sedan på den figur som du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

Ändra format på en figur

Du kan ändra format på hela SmartArt-grafiken på SmartArt-fliken. Men om du vill ändra format för bara en figur kan du göra det på Format-fliken.

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar på det format du vill ha.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

  Om du vill se fler format pekar du på ett format och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Ändra färg på en figur

Du kan ändra färg på hela SmartArt-grafiken på SmartArt-fliken. Men om du vill ändra färg på bara en figur eller nod kan du göra det på Format-fliken.

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar du på pilen bredvid Fyllning  Knappen Fyllningsfärg och klickar sedan på den färg som du vill använda.

Ändra textformat på hela SmartArt-grafiken eller enskild figur

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller en enskild figur och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Textformat klickar du på det format du vill använda.

  Fliken Format, gruppen Textalternativ

  Om du vill se fler format pekar du på ett format och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Återställa SmartArt-grafiken för att ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafik till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt, under Återställ, klickar du på Återställ bild.

  Fliken SmartArt i Word, gruppen Återställ

Se även

Lägga till eller redigera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema.

Gör något av följande:

Ändra layout för SmartArt-grafik

När du infogar en SmartArt-grafik behöver du inte behålla den befintliga layouten. Om informationen presenteras mer effektivt i en annan layout kan du ändra den även om du redan lagt till text, figurer och format i SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.

 2. På fliken SmartArt under Ändra SmartArt-grafikklickar du på en typ av SmartArt-grafik och klickar sedan på den du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen Ändra SmartArt-grafik

  Meddelanden: 

  • Om du ändrar layouten i en SmartArt-grafik kanske vissa anpassningar inte överförs till den nya layouten. Men om du växlar tillbaka till den ursprungliga layouten innan du sparar och stänger dokumentet återställs alla anpassningar.

  • Om du ändrar layouten i en SmartArt-grafik kan en del av texten vara dold. Om du vill se texten växlar du tillbaka till den ursprungliga layouten.

Ändra storlek på hela SmartArt-grafiken eller enskild figur

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller en enskild figur och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Storlek anger du Höjd och Bredd.

  Gruppen Storlek

  Obs!: Om du vill behålla proportionerna när du ändrar storlek på objektet markerar du kryssrutan.

Ändra figuren

 1. Klicka på den figur som du vill ändra.

 2. På fliken SmartArt under Redigera SmartArt klickar du på Figur, pekar på någon av figurtyperna och klickar sedan på den figur som du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

Ändra format på en figur

Du kan ändra format på hela SmartArt-grafiken på SmartArt-fliken. Men om du vill ändra format för bara en figur kan du göra det på Format-fliken.

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar på det format du vill ha.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

  Om du vill se fler format pekar du på ett format och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Ändra färg på en figur

Du kan ändra färg på hela SmartArt-grafiken på SmartArt-fliken. Men om du vill ändra färg på bara en figur eller nod kan du göra det på Format-fliken.

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar du på pilen bredvid Fyllning  Knappen Fyllningsfärg och klickar sedan på den färg som du vill använda.

Ändra textformat på hela SmartArt-grafiken eller enskild figur

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller en enskild figur och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Textformat klickar du på det format du vill använda.

  Fliken Format, gruppen Textalternativ

  Om du vill se fler format pekar du på ett format och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Återställa SmartArt-grafiken för att ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafik till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt, under Återställ, klickar du på Återställ bild.

  Fliken SmartArt i PowerPoint, gruppen Återställ

Se även

Lägga till eller redigera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema.

Konvertera SmartArt-grafik till figurer

Konvertera text till SmartArt-grafik och tvärtom

Gör något av följande:

Ändra layout för SmartArt-grafik

När du infogar en SmartArt-grafik behöver du inte behålla den befintliga layouten. Om informationen presenteras mer effektivt i en annan layout kan du ändra den även om du redan lagt till text, figurer och format i SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.

 2. På fliken SmartArt under Ändra SmartArt-grafikklickar du på en typ av SmartArt-grafik och klickar sedan på den du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen Ändra SmartArt-grafik

  Meddelanden: 

  • Om du ändrar layouten i en SmartArt-grafik kanske vissa anpassningar inte överförs till den nya layouten. Men om du växlar tillbaka till den ursprungliga layouten innan du sparar och stänger dokumentet återställs alla anpassningar.

  • Om du ändrar layouten i en SmartArt-grafik kan en del av texten vara dold. Om du vill se texten växlar du tillbaka till den ursprungliga layouten.

Ändra storlek på hela SmartArt-grafiken eller enskild figur

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller en enskild figur och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Storlek anger du Höjd och Bredd.

  Gruppen Storlek

  Obs!: Om du vill behålla proportionerna när du ändrar storlek på objektet markerar du kryssrutan.

Ändra figuren

 1. Klicka på den figur som du vill ändra.

 2. På fliken SmartArt under Redigera SmartArt klickar du på Figur, pekar på någon av figurtyperna och klickar sedan på den figur som du vill använda.

  Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

Ändra format på en figur

Du kan ändra format på hela SmartArt-grafiken på SmartArt-fliken. Men om du vill ändra format för bara en figur kan du göra det på Format-fliken.

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar på det format du vill ha.

  Fliken Format, gruppen Figurformat

  Om du vill se fler format pekar du på ett format och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Ändra färg på en figur

Du kan ändra färg på hela SmartArt-grafiken på SmartArt-fliken. Men om du vill ändra färg på bara en figur eller nod kan du göra det på Format-fliken.

 1. Klicka på den figur som du vill ändra och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar du på pilen bredvid Fyllning  Knappen Fyllningsfärg och klickar sedan på den färg som du vill använda.

Ändra textformat på hela SmartArt-grafiken eller enskild figur

 1. Klicka på hela SmartArt-grafiken eller en enskild figur och klicka sedan på fliken Format.

 2. Under Textformat klickar du på det format du vill använda.

  Fliken Format, gruppen Textalternativ

  Om du vill se fler format pekar du på ett format och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Återställa SmartArt-grafiken för att ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafik till standardutseendet. Då tas alla ändringar du har gjort av färg, format, figurer och textformat bort från SmartArt-grafiken.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra i dokumentet.

 2. På fliken SmartArt, under Återställ, klickar du på Återställ bild.

  Fliken Miniatyrdiagram, gruppen Data

Se även

Lägga till eller redigera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema.

Konvertera SmartArt-grafik till figurer

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×