Formatera Power View-rapporter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan formatera dina Power View-rapporter på en mängd olika sätt:

Verktyg för rapportformatering i Power View
Tillgänglig formatering på fliken Power View

Artikelinnehåll

Lägga till bakgrundsbilder

Välja Bakgrundsformatering

Välj ett tema

Ändra teckenstorleken för en visualisering

Ändra teckensnitt och teckenstorlek för hela bladet

Formatera tal i en tabell, ett kort eller en matris

Lägga till bakgrundsbilder

  1. I Excel går du till fliken Power View > Ange bild.

I Power View i SharePoint går du till fliken Formatmallar > Ange bild.

  1. Bläddra till önskad bild och klicka på Öppna.

  2. Som standard klistras bilden in i Power View med Bildplats inställt på Anpassa och Transparens inställt på 50 %. Om du vill kan du ändra inställningarna.

Obs!:  När du lägger till en bild på ett Power View-blad eller i en Power View-vy hamnar den bara just där, och inte på några andra blad eller i några andra vyer. Du kan lägga till samma bild, eller en helt annan bild, på vart och ett av bladen eller i var och en av vyerna.

Läs mer om att lägga till bilder i Power View.

Välja bakgrundsformatering

I Power View kan du välja mellan flera olika bakgrunder, både fyllda och med olika toningar. Om du väljer en mörkare bakgrund blir texten automatiskt vit eller ljusgrå.

  • I Excel går du till fliken Power View > Bakgrund.

I Power View i SharePoint går du till fliken Formatmallar > Bakgrund.

Välja ett tema

I Power View finns det 39 olika teman, som är samma som i Excel. Varje tema har en kombination av koordinerade färger och teckensnitt. Temat appliceras på visualiseringar och text i arket – det påverkar inte din eventuella bakgrundsbild.

  • I Excel går du till fliken Power View > Teman.

I Power View i SharePoint går du till fliken Formatmallar > Teman.

Ändra teckenstorleken för en visualisering

  1. Välj en visualisering.

  2. I Excel går du till fliken Design > Öka teckenstorlek eller Minska teckenstorlek.

I Power View i SharePoint går du till fliken Formatmallar > Öka teckenstorlek eller Minska teckenstorlek.

Visualiseringar med olika storlekar på teckensnitt
Blad med nytt tema och bakgrund och ökad teckenstorlek för en enda visualisering

Ändra teckensnittet eller teckenstorleken för hela bladet

Det valda teckensnittet används för alla visualiseringar med undantag av teckensnittet på kartvisualiseringar.

  • I Excel går du till fliken Power View > Teckensnitt eller Teckenstorlek

I Power View i SharePoint går du till fliken Formatmallar > Teckensnitt eller Teckenstorlek.

Obs!:  Du kan ändra teckenstorleken för enskilda visualiseringar, men inte teckensnittet.

Formatera tal i en tabell, matris eller på ett kort

  1. Markera en cell i den kolumn som innehåller de tal som du vill formatera.

  2. I Excel väljer du ett format på fliken Design > avsnittet Tal.

I Power View i SharePoint väljer du ett format på fliken Start > avsnittet Tal.

När du gör det formateras talen i den aktuella kolumnen. Om du vill formatera text eller tal i andra kolumner markerar du en cell i en kolumn i taget och formaterar talen där.

Överst på sidan

Mer information finns i

Videoklipp om Power View och Power Pivot

Självstudier: Analysera pivottabelldata med en datamodell i Excel 2013

Power View: Utforska, visualisera och presentera dina data

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×