Formatera objekt (fönstret Textruta)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Meddelanden: 

  • När du ändrar alternativen i den här dialogrutan verkställs ändringarna omedelbart i figuren, vilket gör det enkelt att se effekterna av ändringar i din SmartArt-grafik eller en figur utan att stänga dialogrutan. Men eftersom ändringarna tillämpas omedelbart, går det inte att klicka på Avbryt i den här dialogrutan. Om du vill ta bort ändringar, måste du klicka på Ångra Knappen Ångra i Verktygsfältet Snabbåtkomst för varje ändring som du vill ta bort.

  • Du kan ta bort flera ändringar som du har gjort i ett dialogrutealternativ samtidigt, så länge du inte har gjort ändringar i andra dialogrutealternativ emellan.

  • Om du vill kan du flytta dialogrutan så att du ser både figuren och dialogrutan samtidigt.

Textlayout

Lodrät justering     Om du vill specificera den lodräta positionen för texten i en figur väljer du ett alternativ i listan.

Textorientering     Om du vill specificera orienteringen för text i en figur väljer du ett alternativ i listan.

Autopassa

Använd inte Autopassa     Klicka på den här knappen om du vill inaktivera funktionen för automatisk storleksändring.

Förminska text i spillområde     Klicka på den här knappen om du vill förminska texten så att den får plats i figuren.

Anpassa figurstorlek till text     Klicka på den här knappen om du vill öka figurens storlek vertikalt så att texten ryms i den.

Innermarginal

Innermarginalen är avståndet mellan texten och ytterkanten på en figur eller något annat objekt. Du kan öka eller minska det här avståndet med hjälp av alternativen nedan.

Vänster     Om du vill ange avståndet mellan vänsterkanten på en figur och texten skriver du det nya marginalvärdet i rutan.

Höger     Om du vill ange avståndet mellan högerkanten på en figur och texten skriver du det nya marginalvärdet i rutan.

Överkant     Om du vill ange avståndet mellan överkanten på en figur och texten skriver du det nya marginalvärdet i rutan.

Nederkant     Om du vill ange avståndet mellan nederkanten på en figur och texten skriver du det nya marginalvärdet i rutan.

Radbryt text i figur     Markera den här kryssrutan om du vill att texten ska visas på flera rader i en figur.

Spalter     Klicka på den här knappen om du vill ange antalet textspalter i en figur och avståndet mellan spalterna.

Antal     Om du vill ange antalet textspalter i en figur skriver du ett tal i rutan.

Avstånd     Om du vill ange avståndet mellan textspalterna i en figur skriver du ett tal i rutan.

Höger-till-vänster-kolumner     Markera det här alternativet om du vill ange att spalter med text i figuren Visa som en omvänd bild av vänster till höger standardvisning. Det här alternativet visas bara om du aktiverar stöd för höger till vänster språk.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×