Formatera objekt (fönstret Skugga)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ändra färg, effekt eller förskjutning för en skugga med hjälp av alternativen nedan.

Meddelanden: 

  • När du ändrar alternativen i den här dialogrutan verkställs ändringarna omedelbart i figuren, vilket gör det enkelt att se effekterna av ändringar i SmartArt-grafiken, figur, bild eller andra objekt utan att stänga dialogrutan. Men eftersom ändringarna tillämpas omedelbart, går det inte att klicka på Avbryt i den här dialogrutan. Om du vill ta bort ändringar, måste du klicka på Ångra Bild av knapp i Verktygsfältet Snabbåtkomst för varje ändring som du vill ta bort.

  • Du kan ta bort flera ändringar som du har gjort i ett dialogrutealternativ samtidigt, så länge du inte har gjort ändringar i andra dialogrutealternativ emellan.

  • Du kan flytta dialogrutan så att du samtidigt kan se den och figuren eller objektet.

Förval     Om du vill välja en inbyggd skuggeffekt klickar du på förval Knappen Förval under Skuggning och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

Färg     Klicka på färg Bild av knapp om du vill välja en färg för skuggan och klicka sedan på den färg du vill använda. Om du vill ändra till en färg som inte finns i temafärger, klickar du på Fler färger och sedan antingen på den färg du vill använda på fliken Standard eller blanda en egen färg på uppdateras anpassad fliken anpassade färger och färger på fliken Standard inte om du senare ändrar dokument tema.

Transparens     Om du vill ange hur mycket du ska kunna se genom skuggningen flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan ändra andelen transparens från 0 (helt ogenomskinlig, standardinställningen till 100% (helt genomskinlig).

Storlek     Om du vill ange storleken på skugga i förhållande till storleken på den ursprungliga figuren eller objektet, flyttar du skjutreglaget storlek eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

Oskärpa     Om du vill ange radien för oskärpan på skuggan, flyttar du skjutreglaget oskärpa eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Ju större radie, suddigare eller "Kantutjämningen", blir figuren eller linjen.

Vinkel     Om du vill ange vinkeln som skuggan ritas, flyttar du skjutreglaget vinkel eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Med hjälp av alternativen vinkel och avstånd tillsammans kan placera du skuggan var som helst i förhållande till formen.

Avstånd     Du vill ange avståndet skuggan ritas i vinkel på skuggan, anger du ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×