Formatera objekt (fönstret Linjefärg)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Meddelanden: 

  • När du ändrar alternativen i den här dialogrutan verkställs ändringarna omedelbart i figuren, vilket gör det enkelt att se effekterna av ändringar i en figur eller andra objekt utan att stänga dialogrutan. Men eftersom ändringarna tillämpas omedelbart, går det inte att klicka på Avbryt i den här dialogrutan. Om du vill ta bort ändringar, måste du klicka på Ångra Knappen Ångra i Verktygsfältet Snabbåtkomst för varje ändring som du vill ta bort.

  • Du kan ta bort flera ändringar som du har gjort i ett dialogrutealternativ samtidigt, så länge du inte har gjort ändringar i andra dialogrutealternativ emellan.

  • Om du vill kan du flytta dialogrutan så att du ser både figuren och dialogrutan samtidigt.

Ingen linje     Klicka på det här alternativet om du vill göra en linje transparent eller färglös.

Heldragen linje     Klicka på det här alternativet när du vill lägga till färg och transparens till en linje.

Tonad linje     Klicka på det här alternativet om du vill använda en toning som fyllning för en linje.

Heldragen linje

Färg     Klicka på färg Bild av knapp om du vill välja en färg för en linje och klicka sedan på den färg du vill använda. Ändra till en färg som inte uttrycks i temafärger klickar du på Fler färger och och klicka på den färg du vill använda på fliken Standard eller blanda en egen färg på fliken anpassad anpassade färger och färger på fliken Standard är inte uppdateras om du senare ändrar dokument tema.

Transparens     Om du vill ange hur genomskinlig en figur ska vara flyttar du skjutreglaget vid Transparens eller anger ett värde i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan ändra procentvärdet för transparens från 0 (helt täckande, standardinställningen) till 100 % (helt transparent).

Tonad linje

En tonad fyllning är en gradvis sammansmältning av två eller fler fyllningsfärger.

Ett diagram som visar en figur med en tonad fyllning och de tre färgerna som skapar toningen.
En fyllning för figur som gradvis ändras tre färger

Förvalda färger     Klicka på Förinställda färger Bild av knapp om du vill välja en inbyggd tonad fyllning för linjen och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

Typ     Välj ett alternativ från listan om du vill ange vilken riktning som ska användas när den tonade fyllningen ritas. Vilken Typ du anger avgör vilken Riktning som är tillgänglig.

Riktning     Om du vill välja en annan utformning av färger och toner klickar du på Riktning och klickar sedan på önskat alternativ. Vilka Riktningar som är tillgängliga beror på den Typ av toning du väljer.

Vinkel     Klicka på önskad grad i listan om du vill ange vilken vinkel som den tonade fyllningen ska roteras med i figuren. Det här alternativet är bara tillgängligt om du väljer Linjär som Typ.

Toningsstopp

Toningsstopp representerar de enskilda färger som utgör en toning. Om du vill skapa en toning som tonar från rött till grönt till blått behöver du tre toningsstopp: ett rött, ett blått och ett grönt toningsstopp. Toningsstopp definieras av fyra egenskaper: Position, Färg, Ljusstyrka och Transparens. Alla dessa värden används för själva toningsstoppet, inte för den allmänna fyllningen.

Skjutreglage för toningsstopp    Den tonade fyllningen innehåller flera toningsstopp, men du kan bara ändra ett toningsstopp i taget. Klicka på det toningsstopp som du vill redigera så återspeglar alternativen Färg, Position, Ljusstyrka och Transparens de aktuella inställningarna för det toningsstoppet.

Skjutreglage för toningsstopp
Skjutreglage för toningsstopp

Lägg till toning sluta     Knappen Lägg till toningsstopp Klicka på Knappen Lägg till toningsstopp om du vill lägga till en toningsstopp och ange sedan alternativen färg, ljusstyrka och Transparens du vill använda. 

Ta bort toningsstopp     Knappen Ta bort toningsstopp Om du vill ta bort en toningsstopp klickar du på Stoppa på skjutreglaget som du vill ta bort och sedan på Knappen Ta bort toningsstopp

Färg     Klicka på färg Bild av knapp om du vill välja den färg som används för toningsstoppet och klicka sedan på den färg du vill använda. Ändra till en färg som inte uttrycks i temafärger klickar du på Fler färger och och klicka på den färg du vill använda på fliken Standard eller blanda en egen färg på fliken anpassad anpassade färger och färger på fliken Standard är inte uppdateras om du senare ändrar dokument tema.

Position     Om du vill ange toningsstoppets placering skriver du en siffra i rutan eller flyttar toningsstoppet på skjutreglaget för toningsstopp. Stoppets position bestämmer var färgen visas i toningen.

Skjutreglage för toningsstopp

Ljusstyrka     Flytta skjutreglaget vid Ljusstyrka eller skriv ett värde i rutan bredvid skjutreglaget.

Transparens     Om du vill ange genomskinlighetsgraden vid angiven Position flyttar du skjutreglaget vid Transparens eller anger ett värde i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan ändra procentvärdet för transparens från 0 (helt täckande, standardinställningen) till 100 % (helt transparent).

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×