Formatera objekt (fönstret Fyllning)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fyllning syftar på insidan av en figur eller en linje.

Se Formatera bakgrunden för en SmartArt-grafikom du vill lägga till en bakgrund i SmartArt-grafiken. Mer information om hur du lägger till Fyllningseffekter figurer i SmartArt-grafik finns i Ändra färg på en figur, figurkant, eller hela SmartArt-grafiken.

Meddelanden: 

  • När du ändrar alternativen i den här dialogrutan verkställs ändringarna omedelbart i figuren, vilket gör det enkelt att se effekterna av ändringar i din SmartArt-grafik eller en figur utan att stänga dialogrutan. Men eftersom ändringarna tillämpas omedelbart, går det inte att klicka på Avbryt i den här dialogrutan. Om du vill ta bort ändringar, måste du klicka på Ångra Knappen Ångra i Verktygsfältet Snabbåtkomst för varje ändring som du vill ta bort.

  • Du kan ta bort flera ändringar som du har gjort i ett dialogrutealternativ samtidigt, så länge du inte har gjort ändringar i andra dialogrutealternativ emellan.

  • Om du vill kan du flytta dialogrutan så att du ser både figuren och dialogrutan samtidigt.

Ingen fyllning     Klicka på det här alternativet m du vill ha en transparent eller färglös figur, eller ta bort fyllning från en figur.

Hel fyllning     Klicka på det här alternativet om du vill lägga till färg och transparens till en figur.

Tonad fyllning     Klicka på det här alternativet om du vill lägga till en toning fyllning till en figur.

Bild eller strukturfyllning     Klicka på det här alternativet om du vill använda en bild som fyllning eller lägga till struktur till en figur.

Gäller endast för Microsoft Office PowerPoint 2007

Dra Bakgrundsfyllning     Markera den här kryssrutan om du vill använda bakgrunden presentation som fyllning för en form, linje eller tecken.

Hel fyllning

Färg     Om du vill välja en färg för objektet klickar du på Färg Bild av knapp och sedan på den färg som du vill använda. Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler färger och sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

Transparens     Om du vill ange hur mycket du ska kunna se genom en figur flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan ändra andelen transparens från 0 (helt ogenomskinlig, standardinställningen till 100% (helt genomskinlig).

Tonad fyllning

Förvalda färger     Om du vill välja en inbyggd, tonad fyllning klickar du på Förvalda färger Bild av knapp och klickar sedan på önskat alternativ.

Typ     Välj ett alternativ från listan om du vill ange vilken riktning som ska användas när den tonade fyllningen ritas. Vilken Typ du anger avgör vilken Riktning som är tillgänglig.

Riktning     Om du vill välja en annan utformning av färger och toner klickar du på Riktning och klickar sedan på önskat alternativ. Vilka Riktningar som är tillgängliga beror på den Typ av toning du väljer.

Vinkel     Om du vill ange i vilken vinkel som den tonade fyllningen roteras inom figuren anger du önskat gradvärde. Det här alternativet är bara tillgängligt om du väljer Linjär som Typ.

Toningsstopp

Toningsstopp består av en position, en färg och ett transparensvärde. Transparensvärdet tillämpas på toningsstoppet, inte på hela fyllningen. Toningsstopp används för att skapa icke-linjära toningar. Om du till exempel vill skapa en toning som går från rött till grönt till blått behöver du tre toningsstopp, ett för varje färg. Om du vill skapa en toning som bara visas i hörnet av en figur måste du också använda toningsstopp för att göra toningen icke-linjär.

Stopplista     Den tonade fyllningen innehåller flera toningsstopp, men du kan bara ändra ett toningsstopp i taget. När du klickar på ett toningsstopp som du vill redigera i listan visar alternativen för position, färg och transparens de aktuella inställningarna för det toningsstoppet.

Lägg till     Om du vill lägga till ett toningsstopp klickar du på Lägg till och ställer sedan in önskad Stopposition, Färg och Transparens.

Ta bort     Om du vill ta bort ett toningsstopp klickar du på Stoppa nummer i den lista du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.

Stopposition      Om du vill ange var färgen och transparensen ska ändras i toningen flyttar du skjutreglaget under Stopposition eller anger ett värde i rutan bredvid skjutreglaget.

Färg     Om du vill välja färgen för toningsstoppet klickar du på Färg Bild av knapp och sedan på önskad färg. Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler färger och sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

Transparens     Om du vill ange hur genomskinlig en figur ska vara vid angiven stopposition flyttar du skjutreglaget vid Transparens eller anger ett värde i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan ändra procentvärdet för transparens från 0 (helt täckande, standardinställningen) till 100 % (helt transparent).

Rotera med figur     Markera den här kryssrutan om du vill rotera den tonade fyllningen med figurens rotation.

Bild eller strukturfyllning

Struktur     Klicka på den här knappen om du vill välja en inbyggd struktur, och klicka på önskat alternativ.

Infoga från

Fil     Om du vill infoga en bild från en fil klickar du på den här knappen och söker sedan upp den bild du vill lägga till. Dubbelklicka på bilden om du vill infoga den.

Urklipp     Om du vill klistra in en bild från Urklipp eller ett annat program, kopierar du bilden och klickar sedan på den här knappen.

ClipArt     Klicka på den här knappen om du vill infoga ClipArt. Klicka på knappen och skriv ett ord i rutan Söktext som beskriver det klipp som du vill använda, eller skriv hela eller en del av klippets filnamn. Om du vill inkludera ClipArt som finns på Office Online i sökningen markerar du kryssrutan Inkludera innehåll från Office Online, klickar på Sök och klickar sedan på klippet för att infoga det.

Ordna bild sida vid sida som struktur     En bild som används som en fyllning kan antingen tänjas ut för att passa i den eller de markerade figurerna eller visas flera gånger i vågrät och lodrät riktning tills figuren fyllts. Markera den här kryssrutan om du vill använda flera kopior av samma bild som en struktur för figuren.

Utsträckningsalternativ

Förskjutning

Förskjutning syftar på hur mycket en bild ska skalas för att passa en figur i förhållande till figurens vänster-, höger-, över- och nederkant. Positiva värden flyttar bildens kant mot figurens mittpunkt och negativa värden flyttar bildens kant bort från figuren.

Vänster     Om du vill ange ett procentvärde för bilden eller strukturen från figurens vänstra kant skriver du ett värde i rutan.

Höger     Om du vill ange ett procentvärde för bilden eller strukturen från figurens högra kant skriver du ett värde i rutan.

Överkant     Om du vill ange ett procentvärde för bilden eller strukturen från figurens överkant skriver du ett värde i rutan.

Nederkant     Om du vill ange ett procentvärde för bilden från figurens nederkant, skriver du ett värde i rutan.

Alternativ för sida vid sida

Alternativen som visas nedan avgör skalningsfaktorn för strukturfyllningen.

Förskjut X     Om du vill förskjuta hela bilden som används sida vid sida åt vänster (negativa tal) eller åt höger (positiva tal anger du ett tal i rutan.

Förskjut Y     Om du vill förskjuta hela fyllningen med bil sida vid sida uppåt (negativa tal eller nedåt (positiva tal) anger du ett tal i rutan.

Skala X     Om du vill ange en procentsats för den vågräta skalningen av den ursprungliga bilden anger du ett tal i rutan.

Skala Y     Om du vill ange en procentsats för den lodräta skalningen av den ursprungliga bilden anger du ett tal i rutan.

Justering     Justeringen anger fästpunkten där sida vid sida-hanteringen påbörjas. Om du vill specificera placeringen av bilden eller strukturen med sida vid sida markerar du ett alternativ från listan.

Speglingstyp     Om du vill ange om de vågräta och lodräta visningen av sida vid sida-bilderna ska visa en spegling för varannan bild markerar du ett alternativ i listan.

Transparens     Om du vill ange hur genomskinlig bilden eller strukturen ska vara flyttar du skjutreglaget vid Transparens eller anger ett värde i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan ändra procentvärdet för transparens från 0 (helt täckande, standardinställningen) till 100 % (helt transparent).

Rotera med figur     Markera den här kryssrutan om du vill rotera bilden eller strukturen parallellt med figurens rotation.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×