Formatera objekt (fönstret Fyllning)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med fyllning avses insidan av en figur.

Om du vill lägga till en fyllningseffekt i figurer i SmartArt-grafik kan du läsa avsnittet Ändra färg på en figur, kantlinjen för en figur eller hela SmartArt-grafiken.

Meddelanden: 

  • När du ändrar alternativen i den här dialogrutan verkställs ändringarna omedelbart i figuren, vilket gör det enkelt att se effekterna av ändringar i SmartArt-grafiken, figur eller andra objekt utan att stänga dialogrutan. Men eftersom ändringarna tillämpas omedelbart, går det inte att klicka på Avbryt i den här dialogrutan. Om du vill ta bort ändringar, måste du klicka på Ångra Knappen Ångra i Verktygsfältet Snabbåtkomst för varje ändring som du vill ta bort.

  • Du kan ta bort flera ändringar som du har gjort i ett dialogrutealternativ samtidigt, så länge du inte har gjort ändringar i andra dialogrutealternativ emellan.

  • Om du vill kan du flytta dialogrutan så att du ser både figuren och dialogrutan samtidigt.

Ingen fyllning     Klicka på det här alternativet m du vill ha en transparent eller färglös figur, eller ta bort fyllning från en figur.

Hel fyllning     Klicka på det här alternativet om du vill lägga till färg och transparens till en figur.

Tonad fyllning     Klicka på det här alternativet om du vill lägga till en toning fyllning till en figur.

Bild eller strukturfyllning     Klicka på det här alternativet om du vill använda en bild som fyllning eller lägga till struktur till en figur.

Mönsterfyllning     Klicka på det här alternativet om du vill använda en design med vågräta upprepande linjer, punkter, streck eller ränder som fyllning för en figur.

Fyllning för bildbakgrund (endast PowerPoint)    Klicka på det här alternativet om du vill använda presentationsbakgrunden som fyllning för en figur, en linje eller ett tecken.

Hel fyllning

Fyllningsfärg

Färg     Om du vill välja en färg för objektet klickar du på Färg Bild av knapp och sedan på den färg som du vill använda. Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler färger och sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

Transparens     Om du vill ange hur mycket du ska kunna se genom en figur flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan ändra andelen transparens från 0 (helt ogenomskinlig, standardinställningen till 100% (helt genomskinlig).

Tonad fyllning

En tonad fyllning är en gradvis sammansmältning av två eller fler fyllningsfärger.

Ett diagram som visar en figur med en tonad fyllning och de tre färgerna som skapar toningen.
En fyllning för figur som består av tre färger som gradvis ändras

Förvalda färger     Om du vill välja en inbyggd toning för linjen klickar du på Förvalda färger Bild av knapp och klickar sedan på det alternativ som du vill använda.

Typ     Välj ett alternativ från listan om du vill ange vilken riktning som ska användas när den tonade fyllningen ritas. Vilken Typ du anger avgör vilken Riktning som är tillgänglig.

Riktning     Om du vill välja en annan utformning av färger och toner klickar du på Riktning och klickar sedan på önskat alternativ. Vilka Riktningar som är tillgängliga beror på den Typ av toning du väljer.

Vinkel     Klicka på önskad grad i listan om du vill ange vilken vinkel som den tonade fyllningen ska roteras med i figuren. Det här alternativet är bara tillgängligt om du väljer Linjär som Typ.

Toningsstopp

Toningsstopp representerar de enskilda färger som utgör en toning. Om du vill skapa en toning som tonar från rött till grönt till blått behöver du tre toningsstopp: ett rött, ett blått och ett grönt toningsstopp. Toningsstopp definieras av fyra egenskaper: Position, Färg, Ljusstyrka och Transparens. Alla dessa värden används för själva toningsstoppet, inte för den allmänna fyllningen.

Skjutreglage för toningsstopp    Den tonade fyllningen innehåller flera toningsstopp, men du kan bara ändra ett toningsstopp i taget. Klicka på det toningsstopp som du vill redigera så återspeglar alternativen Färg, Position, Ljusstyrka och Transparens de aktuella inställningarna för det toningsstoppet.

Skjutreglage för toningsstopp
Skjutreglage för toningsstopp

Lägg till toningsstopp      Knappen Lägg till toningsstopp Om du vill lägga till ett toningsstopp klickar du på Knappen Lägg till toningsstopp och anger sedan önskade alternativ för Färg, Ljusstyrka och Transparens.

Ta bort toningsstopp      Knappen Ta bort toningsstopp Om du vill ta bort ett toningsstopp klickar du på stoppet på skjutreglaget som du vill ta bort och klickar sedan på Knappen Ta bort toningsstopp .

Färg     Om du vill välja färgen för toningsstoppet klickar du på Färg Bild av knapp och sedan på önskad färg. Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler färger och sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

Position     Om du vill ange toningsstoppets placering skriver du en siffra i rutan eller flyttar toningsstoppet på skjutreglaget för toningsstopp. Stoppets position bestämmer var färgen visas i toningen.

Skjutreglage för toningsstopp

Ljusstyrka     Flytta skjutreglaget vid Ljusstyrka eller skriv ett värde i rutan bredvid skjutreglaget.

Transparens     Om du vill ange hur mycket du kan se igenom vid angiven Position flyttar du skjutreglaget Transparens eller skriver en siffra i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan ändra procentvärdet för transparens från 0 (helt täckande, standardinställningen) till 100 % (helt transparent).

Rotera med figur     Markera den här kryssrutan om du vill rotera den tonade fyllningen med figurens rotation.

Bild eller strukturfyllning

Struktur     Klicka på den här knappen om du vill välja en inbyggd struktur, och klicka på önskat alternativ.

Infoga från

Fil     Om du vill infoga en bild från en fil klickar du på den här knappen och söker sedan upp den bild du vill lägga till. Dubbelklicka på bilden om du vill infoga den.

Urklipp     Om du vill klistra in en bild från Urklipp eller ett annat program, kopierar du bilden och klickar sedan på den här knappen.

ClipArt     Klicka på den här knappen om du vill infoga ClipArt-objekt, och Skriv ett ord som beskriver klipp som du vill använda eller Skriv i hela eller en del av klippets filnamn i rutan Sök text. Om du vill ta med ClipArt som finns på Office.com i sökningen markerar du kryssrutan Inkludera innehåll från Office.com, klicka på och klicka på bilden för att infoga den.

Ordna bild sida vid sida som struktur     En bild som används som en fyllning kan antingen tänjas ut för att passa i den eller de markerade figurerna eller visas flera gånger i vågrät och lodrät riktning tills figuren fyllts. Markera den här kryssrutan om du vill använda flera kopior av samma bild som en struktur för figuren.

Alternativ för sida vid sida

Alternativen som visas nedan avgör skalningsfaktorn för strukturfyllningen.

Förskjut X     Om du vill förskjuta hela bilden som används sida vid sida åt vänster (negativa tal) eller åt höger (positiva tal anger du ett tal i rutan.

Förskjut Y     Om du vill förskjuta hela fyllningen med bil sida vid sida uppåt (negativa tal eller nedåt (positiva tal) anger du ett tal i rutan.

Skala X     Om du vill ange en procentsats för den vågräta skalningen av den ursprungliga bilden anger du ett tal i rutan.

Skala Y     Om du vill ange en procentsats för den lodräta skalningen av den ursprungliga bilden anger du ett tal i rutan.

Justering     Justeringen anger fästpunkten där sida vid sida-hanteringen påbörjas. Om du vill specificera placeringen av bilden eller strukturen med sida vid sida markerar du ett alternativ från listan.

Speglingstyp     Om du vill ange om de vågräta och lodräta visningen av sida vid sida-bilderna ska visa en spegling för varannan bild markerar du ett alternativ i listan.

Transparens     Om du vill ange hur genomskinlig bilden eller strukturen ska vara flyttar du skjutreglaget vid Transparens eller anger ett värde i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan ändra procentvärdet för transparens från 0 (helt täckande, standardinställningen) till 100 % (helt transparent).

Rotera med figur     Markera den här kryssrutan om du vill rotera bilden eller strukturen parallellt med figurens rotation.

Mönsterfyllning

Om du vill använda en design med vågräta eller lodräta upprepande linjer, prickar, streck eller ränder som fyllning för en figur klickar du på önskat mönster.

Förgrundsfärgen     Klicka på den färg du vill använda om du vill välja den färg som används för mönsterfyllning förgrunden färg Bild av knapp . Ändra till en färg som inte uttrycks i temafärger klickar du på Fler färger och och klicka på den färg du vill använda på fliken Standard eller blanda en egen färg på fliken anpassad anpassade färger och färger på fliken Standard är inte uppdateras om du senare ändrar dokument tema.

Bakgrundsfärg     Klicka på den färg du vill använda om du vill välja färg för bakgrunden på mönsterfyllning färg Bild av knapp . Ändra till en färg som inte uttrycks i temafärger klickar du på Fler färger och och klicka på den färg du vill använda på fliken Standard eller blanda en egen färg på fliken anpassad anpassade färger och färger på fliken Standard är inte uppdateras om du senare ändrar dokument tema.

Fyllning för bildbakgrund

Endast PowerPoint

Klicka på det här alternativet om du vill använda presentationsbakgrunden som fyllning för en figur, en linje eller ett tecken.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×