Formatera objekt (fönstret Beskär)

Viktigt!: 

  • När du ändrar alternativen i den här dialogrutan används ändringarna direkt på bilden, så att du genast kan se effekterna av ändringarna utan att behöva stänga dialogrutan. Eftersom ändringarna används direkt kan du inte klicka på Avbryt i den här dialogrutan. Om du vill ta bort ändringarna klickar du på Ångra Knappen Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomsteller trycker på CTRL+Z för varje ändring du vill ta bort.

  • Du kan ångra flera ändringar som du gjort i ett dialogrutealternativ samtidigt, förutsatt att du inte ändrat ett annat dialogrutealternativ dessemellan.

  • Du kan flytta dialogrutan så att du samtidigt kan se både bilden och dialogrutan.

När du beskär en bild definierar du det område i bilden som "skiner igenom" genom att definiera en osynlig formmask. Den här masken är oberoende av själva bilden och masken kan flyttas på bilden och du kan flytta eller ändra storlek på bilden bakom masken.

Bildplacering

Med de här alternativen ändrar du bildens storlek eller bildens placering i förhållande till den osynliga maskningsformen. Förskjutning syftar på hur mycket en bild ska flyttas i förhållande till formmaskens vänster-, höger-, över- och nederkant. Positiva värden flyttar bildens kant mot formens mittpunkt och negativa värden flyttar bildens kant bort från formen.

Bredd      Om du vill ändra bredden för en bild som visas i formmasken skriver du ett tal i rutan.

Höjd     Om du vill ändra höjden på bilden som visas i formmasken skriver du ett tal i rutan.

Förskjut X      Om du vill flytta bilden åt vänster i förhållande till mitten av maskformen skriver du ett negativt tal i rutan. Om du vill flytta bilden åt höger i förhållande till mitten av maskformen skriver du ett positivt tal i rutan.

Förskjut Y      Om du vill flytta bilden uppåt i förhållande till mitten av maskformen skriver du ett negativt tal i rutan. Om du vill flytta bilden nedåt i förhållande till mitten av maskformen skriver du ett positivt tal i rutan.

Beskärningsposition

Med de här alternativen kan du ändra storleken på formmasken eller dess placering i förhållande till filen. Med alternativen Bredd och Höjd ändrar du formmaskens storlek, och med alternativen Vänster och Överkant ändrar du placeringen av formmasken i filen.

Bredd      Om du vill ändra bredden på formmasken skriver du ett tal i rutan.

Höjd     Om du vill ändra höjden på formmasken skriver du ett tal i rutan.

Vänster      Om du vill flytta formmasken åt vänster i filen skriver du ett tal i rutan.

Överkant      Om du vill flytta formmasken högst upp i filen skriver du ett tal i rutan.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×