Formatera ett nätverksdiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vyn Nätverksdiagram visar samband mellan projektaktiviteter med hjälp av rutor, eller noder som är länkade med linjer. Du kan ändra layouten i rutorna, format på sambandspilarna och den information som visas i vyn.

Vad vill du göra?

Justera ruta-layout

Varför är inte rutorna placeras på rätt sätt?

Ändra linjeformat länk

Ändra vilken Aktivitetsinformation visas

Justera rutlayouten

Beroende på struktur projektet, antal sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter och antal och typer av aktivitetslänkar kan rutorna i nätverksdiagrammet ordnas som förväntat. Du kan ändra layouten genom att använda ordna, justera olika layoutparametrar och använda något av två olika länkformat.

 1. Klicka på NätverksdiagramVisa-menyn.

 2. Klicka på LayoutFormat-menyn.

 3. Under Rutlayout i listan Arrangemang väljer du det alternativ som beskriver hur du vill ordna rutorna.

 4. Ange justering, mellanrum, höjd och bredd för rader och kolumner i respektive rutor.

  Om du vill fördela rutorna jämnt klickar du på Fast i rutorna Höjd och Bredd.

 5. Om du vill behålla sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter tillsammans markerar du kryssrutan Håll samman aktiviteter med deras sammanfattningar.

Obs!: 

 • Om du har grupperat aktiviteter i vyn Nätverksdiagram placeras alla rutor automatiskt. Du kan inte placera eller ändra rutornas placering manuellt. Sammanfattningsaktiviteter och deras underaktiviteter ordnas enligt de alternativ du angett innan du använde gruppen. Dessa alternativ kan inte ändras förrän du delar upp gruppen.

 • Det går också att använda musen när du vill visa dialogrutan Stil på rutor. Dubbelklicka bara på ett tomt område i vyn Nätverksdiagram så visas dialogrutan Stil på rutor.

 • Du kan enkelt visa effekten av ändringarna genom att markera kryssrutan Dölj alla fält utom ID under Diagramalternativ.

 • Om du inte kan ordna nätverksdiagramrutorna enligt önskemål med standardlayoutläget Placera ut alla rutor automatiskt under Layoutläge kan du placera dem manuellt. Klicka på Tillåt manuell rutplacering och sedan på OK. Dra sedan rutorna till önskad plats.

 • Du kan zooma in eller ut för att se mer eller mindre av projektet i vyn Nätverksdiagram. Klicka på ZoomaVisa-menyn. Välj ett procenttal under Zooma till eller klicka på Hela projektet om du vill visa hela projektet i fönstret. Om du väljer 75 % eller mindre kan du visa aktivitetsinformation i 100-procentig storlek genom att hålla muspekaren över tillämpliga nätverksdiagramrutor.

Överst på sidan

Varför är inte rutorna placerade som jag vill ha dem?

Om du har ändrat layoutläget i vyn Nätverksdiagram så att det går att placera rutorna manuellt formateras inte nätverksdiagrammet i Microsoft Office Project enligt inställningarna under Rutlayout i dialogrutan Layout (Format-menyn) förrän du väljer att använda layouten igen.

Om du har valt Tillåt manuell rutplacering i dialogrutan Layout kan du ändra layouten på följande sätt:

 • Om du placerar om en aktivitet eller flera aktiviteter manuellt kan du ändra layouten i alla rutor i nätverksdiagram till den layout som har definierats i dialogrutan Layout genom att klicka på Nuvarande layout (Format-menyn).

 • Om du har flyttat en aktivitet manuellt kan du ändra layouten för länkade aktiviteter eller underaktiviteter i förhållande till den aktivitet du flyttade. Högerklicka på aktiviteten och klicka sedan på Layout av relaterade aktiviteter på snabbmenyn så flyttas tillhörande aktiviteter med aktiviteten och den aktivitet du flyttade tidigare är kvar på samma plats.

 • Om du har ändrat placering av flera aktiviteter manuellt kan du flytta dem till de lägen som definierats i dialogrutan Layout. Om du vill markera angränsande aktiviteter håller du ned SKIFT och klickar sedan på den första och sista aktiviteten som ska uppdateras. Om du vill markera aktiviteter som inte ligger bredvid varandra håller du ned CTRL och klickar sedan på önskade aktiviteter. Högerklicka och klicka sedan på Layout på markering på snabbmenyn.

 • Om du vill visa nätverksdiagram verktygsfält som innehåller Layouten markeringen nu Bild av knapp knapparna och Layout nu Bild av knapp högerklickar du på bakgrunden i ett verktygsfält och klicka sedan på Nätverksdiagram.

 • Om du vill placera om rutorna i nätverksdiagrammet med en rutlayout klickar du på Layout (Format-menyn). Klicka på Placera ut alla rutor automatiskt under Layoutläge. Välj ett alternativ i listan Arrangemang under Rutlayout. Under Rad väljer du hur du vill att de vågräta kolumnerna i nätverksdiagrammet ska visas i rutorna Justering, Mellanrum och Höjd. Under Kolumn väljer du hur du vill att de lodräta kolumnerna i nätverksdiagrammet ska visas i rutorna Justering, Mellanrum och Bredd.

Obs!: När en grupp används i vyn Nätverksdiagram träder de angivna layoutändringarna i kraft. Däremot kan du inte ändra alternativ för rutplacering. Om du måste ändra layouten måste du tillfälligt ta bort gruppering från nätverksdiagrammet om du ska kunna ange önskade layoutalternativ.

Överst på sidan

Ändra stilen på sambandspilarna

Om du har många aktiviteter som är kopplade till en aktivitet föregående aktivitet eller efterföljande aktivitet på sambandspilar överlappar och vara svårt att läsa i vyn Nätverksdiagram. Du kan ändra format på sambandspilar och ordnar dem som du vill. Du kan också visa aktivitet samband etiketter på länken raderna.

 1. Klicka på NätverksdiagramVisa-menyn.

 2. Klicka på LayoutFormat-menyn.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill visa sambandspilar som raka linjer mellan rutorna med föregående och efterföljande aktiviteter klickar du på Rak under Länkstil.

  • Om du vill visa sambandspilar som vågräta och lodräta linjer sammankopplade med räta vinklar mellan rutor med föregående och efterföljande aktiviteter klickar du på Rätlinjiga under Länkstil.

 4. Om du vill visa etiketter på Markera linjer som identifierar aktivitetssambandet och lead eller fördröjning under länka formatmall, kryssrutan Visa länketiketter.

 5. Om du vill visa sambandspilar med pilar som visar föregående och efterföljande aktiviteter markerar du kryssrutan Visa pilar under Länkstil.

Tips: Om Tillåt manuell rutplacering är markerat och du flyttar en aktivitet manuellt kan du ändra layouten för länkade aktiviteter eller underaktiviteter i förhållande till den aktivitet du flyttade. Högerklicka på aktiviteten och klicka på Nuvarande layout på snabbmenyn så flyttas tillhörande aktiviteter med aktiviteten och den aktivitet du flyttade tidigare är kvar på samma plats.

Överst på sidan

Ändra vilken aktivitetsinformation som ska visas

Du kan ändra aktivitetsinformation i nätverksdiagramrutorna så att de visar det som du anser vara viktigt.

 1. Klicka på NätverksdiagramVisa-menyn.

 2. Klicka på Stil på rutorFormat-menyn.

 3. Klicka på den aktivitetskategori vars innehåll och utseende du vill ändra i listan Stilinställningar för.

 4. Välj form, färg, bredd och alternativ för stödlinjer under Kantlinje.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra eller skapa en datamall klickar du påFler mallar och fortsätter till steg 6.

  • Om du vill använda en befintlig mall går du till steg 12.

 6. Gör något av följande i dialogrutan Datamallar:

  • Om du vill redigera en befintlig mall markerar du den och klickar sedan på Redigera.

  • Du baserar en ny mall på en befintlig genom att markera den och sedan klicka på Kopiera.

  • Om du vill skapa en ny mall klickar du på Nytt.

   Obs!: Du kan också importera en mall från ett annat projekt. I dialogrutan Datamallar klickar du på Importera. Klicka sedan på det projekt som du vill importera en mall från under Projekt i dialogrutan Importera mall. Klicka på den mall du vill använda i rutan Mall och fortsätt därefter med steg 11.

 7. Ange ett namn för den nya eller ändrade mallen i rutan Mallnamn.

 8. Ange eller markera ID-numret i rutan Visa data från aktivitets-ID för den aktivitet som du vill visa i förhandsgranskningsfönstret.

 9. Om du vill ändra sättet som celler visas på klickar du på Cellayout, markerar önskade alternativ och klickar sedan på OK.

 10. Under Markera cell(er) anger eller markerar du de celler som ska visas.

 11. Klicka på OK och sedan på Stäng.

 12. Om du vill använda en ny eller ändrad mall klickar du på den i listan Mallar.

Obs!: Det går också att använda musen när du vill visa dialogrutan Stil på rutor. Dubbelklicka bara på ett tomt område i vyn Nätverksdiagram så visas dialogrutan Stil på rutor.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×