Formatera ett kartdiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du väl har skapat ett kartdiagram vill du kanske använda dig av de utmärkta formateringsfunktionerna i det.

Kartdiagram efter kategori i Excel

Obs!: Kartdiagram är endast tillgänglig i Excel 2016 om du har en Office 365-prenumeration. Om du har en prenumeration på Office 365 behöver du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Alternativ för serie

Obs!: Det finns flera kartdiagramspecifika seriealternativ, men de stöds inte på Android-enheter eller i Excel Mobile. Om du behöver några av kartseriealternativen kan du skapa diagrammet i Excel för Windows och visa det på en Android-enhet eller i Excel Mobile.

Beroende på vilken typ av kartdiagram du använder kan du ändra följande seriealternativ:

 • Kartprojektion - Ändra kartans kartografiska projektion. Tillgängliga projektioner är Mercator, Miller, Albers och Robinson. Kartprojektioner är metoder att visa ett sfäriskt objekt (jorden) på en plan yta.

 • Kartområde - Ändra zoomnivån på kartan för att visa allt från en regionsvy till en världsvy.

 • Kartetiketter - Visa geografiska namn på olika regioner. Välj att visa namn utifrån vad som passar från fall till fall eller visa alla etiketter.

Formateringsriktlinjer

Här följer några riktlinjer för att formatera en Map-diagram Alternativ för serie. Om du vill visa Alternativ för serie för map-diagram kan du Högerklicka på den yttersta delen av kartan och välj Formatera diagramyta i snabbmeny eller dubbelklickar du på den yttersta delen av kartan. Åtgärdsfönstret Formatera objekt ska visas på höger sida i Excel-fönstret. Om Alternativ för serie inte redan visas klickar du på Serie expander till höger och väljer alternativet serie ”värde” som motsvarar dina data.

Val av seriealternativ för kartdiagram i Excel

Markera sedan knappen Alternativ för serie för att visa de olika alternativen för Alternativ för serie och Färg:

Seriealternativ för åtgärdsfönstret Formatera objekt för kartdiagram i Excel

Obs!: Alternativen Kartprojektion, Kartområde och Kartetiketter är samma för de olika typerna av kartdiagram, men alternativen för seriefärg är bara tillgängliga för värdediagram.

 • Kartprojektion

  Excel väljer automatiskt det alternativ för kartprojektion som du tror är bäst, men du kan välja från alla tillgängliga alternativ (alla alternativ är inte tillgängliga beroende på diagrammets omfattning).

  Projektionsalternativ för kartdiagram i Excel
 • Kartområde

  Excel väljer automatiskt det alternativ för kartområde som verkar bäst, men du kan välja vilket du vill av alla tillgängliga alternativ (alla alternativ är inte tillgängliga beroende på diagrammets omfattning).

  Kartområden för kartdiagram i Excel
 • Kartetiketter

 • Du kan välja att inte visa namn på land eller region, eller så kan du välja att visa det där det är möjligt baserat på alternativet för endast det bästa valet eller alternativet Visa alla. Etikettvisningen beror till stor del på diagrammets faktiska storlek – ju större diagram desto fler etiketter kan visas.

  Etikettsalternativ för kartdiagram i Excel
 • Seriefärg

  Seriefärger är endast tillgängliga för kartdiagram som visar värden. Du kan välja mellan det sekventiella alternativet (2 färger), som är standardinställningen för färg eller det divergerande alternativet (3 färger). Du kan experimentera med att ändra värdena för Minimum, Mittpunkt och Maximum, liksom de färger som tilldelats dem.

  Seriefärgsalternativ för kartdiagram i Excel

Färgformatera ett kategorikartdiagram

Även om det inte finns några alternativ för seriefärger för ett kartdiagram som är baserat på en kategori kan du justera de enskilda kategorifärgerna. Markera den datapunkten som intresserar dig i diagramförklaringen eller på själva diagrammet. I menyfliksområdet > Diagramverktyg > Format, ändrar du sedan Figurfyllning, eller så ändrar du det från åtgärdsfönstret Formatera objekt > Formatera datapunkt > dialogrutan Fyllning och väljer i färgpaletten:

Färgalternativ för kategoridiagram för kartdiagram i Excel

Annan diagramformatering

Du kan använda samma diagramfunktionerna formatmallar och element för att mappa diagram som du kan med andra Excel-diagram. Se mer på alternativ: formatera element i ett diagram.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Skapa en Map-diagram

Excel 3D-kartor

Skapa ett diagram från början till slut

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×