Formatera ett kartdiagram

När du väl har skapat ett kartdiagram vill du kanske använda dig av de utmärkta formateringsfunktionerna i det.

Kartdiagram efter kategori i Excel

Obs!: Kartdiagram är endast tillgänglig i Excel 2016 om du har en Office 365-prenumeration. Om du har en prenumeration på Office 365 behöver du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Alternativ för serie

Obs!: Det finns flera kartdiagramspecifika seriealternativ, men de stöds inte på Android-enheter eller i Excel Mobile. Om du behöver några av kartseriealternativen kan du skapa diagrammet i Excel för Windows och visa det på en Android-enhet eller i Excel Mobile.

Beroende på vilken typ av kartdiagram du använder kan du ändra följande seriealternativ:

 • Kartprojektion - Ändra kartans kartografiska projektion. Tillgängliga projektioner är Mercator, Miller, Albers och Robinson. Kartprojektioner är metoder att visa ett sfäriskt objekt (jorden) på en plan yta.

 • Kartområde - Ändra zoomnivån på kartan för att visa allt från en regionsvy till en världsvy.

 • Kartetiketter - Visa geografiska namn på olika regioner. Välj att visa namn utifrån vad som passar från fall till fall eller visa alla etiketter.

Formateringsriktlinjer

Här följer några riktlinjer för formatering av Alternativ för serie för ett kartdiagram. Om du vill visa serie alternativen för kart diagrammet kan du högerklicka på den yttre delen av kartan och välja Formatera diagram yta i snabb menyn, eller dubbelklicka på den yttre delen av kartan. Du bör se åtgärdsfönstret Formatera objekt till höger i Excel-fönstret. Om Alternativ för serie inte redan visas klickar du på knappen för att visa mer för Alternativ för serie på höger sida och väljer det alternativ för "serievärde" som motsvarar dina data.

Val av seriealternativ för kartdiagram i Excel

Markera sedan knappen Alternativ för serie för att visa de olika alternativen för Alternativ för serie och Färg:

Seriealternativ för åtgärdsfönstret Formatera objekt för kartdiagram i Excel

Obs!: Alternativen Kartprojektion, Kartområde och Kartetiketter är samma för de olika typerna av kartdiagram, men alternativen för seriefärg är bara tillgängliga för värdediagram.

 • Kartprojektion

  Excel väljer automatiskt det alternativ för kartprojektion som du tror är bäst, men du kan välja från alla tillgängliga alternativ (alla alternativ är inte tillgängliga beroende på diagrammets omfattning).

  Projektionsalternativ för kartdiagram i Excel
 • Kartområde

  Excel väljer automatiskt det alternativ för kartområde som verkar bäst, men du kan välja vilket du vill av alla tillgängliga alternativ (alla alternativ är inte tillgängliga beroende på diagrammets omfattning).

  Kartområden för kartdiagram i Excel
 • Kartetiketter

  Du kan välja att inte visa namn på land eller region, eller så kan du välja att visa det där det är möjligt baserat på alternativet för endast det bästa valet eller alternativet Visa alla. Etikettvisningen beror till stor del på diagrammets faktiska storlek – ju större diagram desto fler etiketter kan visas.

  Etikettsalternativ för kartdiagram i Excel
 • Seriefärg

  Seriefärger är endast tillgängliga för kartdiagram som visar värden. Du kan välja mellan det sekventiella alternativet (2 färger), som är standardinställningen för färg eller det divergerande alternativet (3 färger). Du kan experimentera med att ändra värdena för Minimum, Mittpunkt och Maximum, liksom de färger som tilldelats dem.

  Seriefärgsalternativ för kartdiagram i Excel
 • Färgformatera ett kategorikartdiagram

  Även om det inte finns några alternativ för serie färger för ett kart diagram baserat på en kategori, kan du justera de enskilda färg färgerna. Välj data punkt för intresse i diagram förklaringen eller i själva diagrammet, och i menyfliksområdet > diagram verktyg > format, ändra figur fyllningeneller ändra den från Åtgärds fönstret Formatera objekt > format data punkt Dialog rutan > fyllning och välj från färg Pallette:

  Färgalternativ för kategoridiagram för kartdiagram i Excel

Annan diagramformatering

Du kan använda samma diagramformat och diagramelement i kartdiagram som i andra Excel-diagram. Mer information finns i: formatera delar av ett diagram.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Skapa ett kart diagram

Excel 3D-kartor

Skapa ett diagram från början till slut

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders