Formatera en tabell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du lägger till en tabell på en sida, kan du markera, ändra, formatera, justera och konvertera den om du vill ändra hur den ser ut och fungerar.

 1. Öppna sidan som innehåller tabellen som du vill formatera.

 2. Klicka var som helst i tabellen för att visa den dolda fliken Tabellverktyg i menyfliksområdet.

 3. Gör något av följande på fliken Tabellverktyg:

  • Om du vill göra en exakt markering av en del av en tabell innan du formaterar markeringen använder du alternativen i menyfliksgruppen Markera.

  • Om du vill ta bort överflödiga rader och kolumner från tabellen använder du alternativen i menyfliksgruppen Ta bort.

  • Om du vill lägga till ytterligare rader eller kolumner i tabellen använder du alternativen i menyfliksgruppen Infoga.

  • Om du vill använda kantlinjer och cellskuggning i någon del av tabellen använder du alternativen i menyfliksgruppen Format.

  • Om du vill justera texten i tabellens celler använder du alternativen i menyfliksgruppen Justering.

  • Om du vill sortera informationen i tabellcellerna eller lägga till en rubrikrad i tabellen använder du alternativen i menyfliksgruppen Data.

Du kan också Konvertera en tabell till ett Excel-kalkylblad.

Tips: Du kommer även åt de flesta tabellkommandon genom att högerklicka i valfri tabellcell och sedan klicka på Tabell.

Markera delar av en tabell

Du kan snabbt markera celler, rader och kolumner i en tabell genom att dra pekaren över dem. Använd följande menykommandon för att välja delar av en tabell mer exakt.

Gör något av följande:

 • Om du vill markera en hel tabell, klicka i en cell i tabellen och klicka sedan på Markera tabelltabell-menyn.

 • Klicka i en cell i kolumnen om du vill markera en kolumn och klicka sedan på Markera kolumntabell-menyn.

 • Klicka i en cell på raden om du vill markera en rad, och klicka sedan på Markera radtabell-menyn.

 • Klicka på en cell om du vill markera en cell och klicka sedan på Markera Celltabell-menyn.

Lägga till rader och kolumner i en tabell

Lägg till en rad över eller under

 1. Klicka i cellen ovanför eller nedanför där du vill att den nya raden ska visas.

 2. Gör något av följande på menyn tabell:

  • Klicka på Infoga rader ovanför om du vill skapa en ny rad ovanför den aktuella tabellcellen.

  • Klicka på Infoga rader nedanför om du vill skapa en ny rad nedanför den aktuella tabellcellen.

   Tips: Du kan snabbt lägga till fler rader i en tabell med flera rader genom att välja samma antal rader som du vill skapa. Till exempel om du vill infoga tre nya rader, markerar du tre befintliga rader och klicka sedan på Infoga rader ovanför eller Infoga rader nedanförtabell-menyn.

Lägg till en kolumn till vänster eller till höger

 1. Klicka i en cell till vänster eller till höger om där du vill att den nya kolumnen ska visas.

 2. Gör något av följande på menyn tabell:

  • Klicka på Infoga kolumner till vänster om du vill skapa en ny kolumn till vänster om den aktuella tabellcellen.

  • Klicka på Infoga kolumner till höger om du vill skapa en ny kolumn till höger om den aktuella tabellcellen.

   Tips: Du kan snabbt lägga till fler kolumner i en tabell med flera kolumner genom att välja samma antal kolumner som du vill skapa. Till exempel om du vill infoga tre nya kolumner, markerar du tre befintliga kolumner och klicka sedan på Infoga kolumner till vänster eller Infoga kolumner till höger tabell-menyn.

Ta bort rader, kolumner eller en hel tabell

Gör något av följande:

 • Markera den eller de rader som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort radertabell-menyn.

 • Markera den eller de kolumner som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort kolumnertabell-menyn.

 • Klicka i en cell i tabellen som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort tabelltabell-menyn.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×