Formatera en form

I Microsoft Visio 2010 kan du anpassa formers utseende genom att ändra textfärg, teckensnitt, fyllningsfärg och fyllningsmönster, linjens tjocklek och format, eller skuggningen.

Meddelanden: 

Vad vill du göra?

Formatera text i en form

Ändra linjen för en form

Använda en ny fyllning i en form

Använda skuggning för en form

Använda ett tema för dina former

Formatera text i en form

Du kan ändra teckensnitt, teckenavstånd, styckeavstånd och justering, textblocksplacering, punkter eller numrering och tabbstopp i en text i en form.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Lägga till text i en form

Välj en form på sidan och skriv in texten.

Markera texten i en form

Dubbelklicka på den form som innehåller texten du vill formatera.

Formatera ett textblock

 1. Markera den form som har den text du vill formatera.

 2. Välj de formateringsalternativ du vill använda på fliken Start i grupperna Teckensnitt och Stycke.

Kopiera textformatering från en form till en annan

 1. Markera den text du vill kopiera.

 2. På fliken Start klickar du på Hämta format i gruppen Urklipp Hämta format i Visio 2010. .

 3. Klicka på den form som innehåller den text som du vill ändra.

Ändra textblockens bakgrundsfärg

 1. Markera den form som har den textruta som du vill formatera.

 2. Högerklicka på formen, peka på Format och markera sedan Text.

 3. I dialogrutan Text går du till fliken Textblock och under Textbakgrund markerar du Enfärgad.

 4. I listan bredvid Enfärgad väljer du den färg du vill ha.

 5. Klicka på Använd och sedan på OK.

Formatera symboler och skiljetecken

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Visio.

 3. Klicka på Språkkontroll i dialogrutan Visio-alternativ och sedan på Alternativ för autokorrigering.

 4. Aktivera eller inaktivera någon av de automatiska formateringsalternativen genom att markera eller avmarkera dem.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ändra linjen för en form

Du kan ändra färg, tjocklek, strecktyp och transparens på formens kantlinje.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Ändra linjens färg eller formatering

 1. Markera formen som har den kantlinje du vill formatera.

 2. Klicka på Linje i gruppen Form på fliken Start och markera de formateringsalternativ du vill ha.

Ta bort kanten från en form

 1. Markera formen som har den kantlinje du vill ta bort.

 2. På fliken Start går du till gruppen Form och klickar på Linje. Sedan väljer du Ingen linje.

Överst på sidan

Använda en ny fyllning i en form

I Visio 2010 kan du ändra fyllningsfärg eller fyllningsmönster och lägga till ett eget fyllningsmönster i en form.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Byta fyllningsfärg

 1. Markera den form som har den fyllning du vill ändra.

 2. Klicka på Fyllning i gruppen Form på fliken Start. Välj sedan den färg du vill ha.

Kopiera fyllningsformatering från en form till en annan

 1. Markera formen som har den fyllning du vill ändra kopiera.

 2. På fliken Start klickar du på Hämta format i gruppen Urklipp Hämta format i Visio 2010. .

 3. Klicka på den form som har den fyllning du vill ändra.

Använda ett fyllningsmönster

 1. Markera formen som har den fyllning du vill ändra.

 2. På fliken Start går du till gruppen Form och klickar på Fyllning. Sedan väljer du Fyllningsalternativ.

 3. I dialogrutan Fyllning väljer du det mönster du vill ha i listan Mönster.

 4. Markera den färg du vill ha i listan Mönsterfärg.

 5. Klicka på Använd och klicka sedan på OK.

Skapa ett nytt fyllningsmönster

 1. På fliken Utvecklare i gruppen Visa/dölj väljer du Ritningsutforskaren.

 2. I fönstret Ritningsutforskaren högerklickar du på Fyllningsmönster.

 3. I dialogrutan Nytt mönster skriver du in ett namn på mönstret under Detaljerad lista.

 4. Välj ett alternativ under Beteende.

  Beteendealternativ

  • Knapp i dialogrutan Nytt mönster. Skapa flera kopior av bilden och fylla en form (dela upp bilden).

  • Knapp i dialogrutan Nytt mönster. Dela upp flera bilder längs linjen utan att förvränga dem.

  • Knapp i dialogrutan Nytt mönster. Sträcka ut en bild så att den fyller formen.

 5. Om du vill justera mönstret när ritningssidans skala ändras markerar du kryssrutan Skala.

 6. Klicka på OK.

 7. Öppna mappen Linjemönster i Ritningsutforskaren och högerklicka på det nya mönstret. Välj sedan Redigera mönsterform.

 8. Skapa formen eller formerna som du vill ange som ett mönster. Du kan skapa former från grunden, infoga bitmappar eller ändra befintliga former.

 9. Klicka på knappen Stäng fönster. Uppdatera mönstret genom att klicka på Ja.

Obs!: Om du vill göra detta måste fliken Utvecklare vara synlig i menyfliksområdet.

Visa fliken Utvecklare

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Visio.

 3. I dialogrutan Visio-alternativ går du till fliken Anpassa menyfliksområde och i listan Anpassa menyfliksområde markerar du Primära flikar.

 4. Under Primära flikar markerar du Utvecklare.

 5. Klicka på OK.

Ta bort fyllningen från en form

 1. Markera formen som har den fyllning du vill ändra.

 2. På fliken Start går du till gruppen Form och klickar på Fyllning. Sedan väljer du Ingen fyllning.

Överst på sidan

Använda skuggning för en form

Du kan använda skuggning för formerna i en ritning och enkelt ändra skuggningens färg, format, mönster, storlek, läge och vinkel.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Använda skuggning för en form

 1. Markera den figur som du vill använda skuggning för.

 2. På fliken Start går du till gruppen Form och klickar på Skuggning. Sedan väljer du den färg du vill ha.

Ändra skuggningens format, mönster, storlek eller läge

 1. Markera formen som har den skuggning du vill ändra.

 2. På fliken Start går du till gruppen Form och klickar på Skuggning. Sedan väljer du Skuggalternativ.

 3. I dialogrutan Skuggning väljer du de formateringsalternativ du vill ha.

 4. Klicka på Använd och klicka sedan på OK.

Ta bort skuggningen från en form

 1. Markera formen som har den skuggning du vill ändra.

 2. På fliken Start går du till gruppen Form och klickar på Skuggning. Sedan väljer du Ingen skuggning.

Överst på sidan

Använda ett tema för dina former

När du använder ett tema i Visio 2010 anger du formateringen (teckensnitt, textfärger, fyllningsfärger, kantlinjer och skuggning) för alla former på ritningssidan.

Inbyggda teman använder både färgformatering (teckenfärg, fyllningsfärg) och formeffekter (kantlinjeformat, skuggning) för former. Du kan välja att endast ändra effekterna (typ av kantlinje, skuggning, teckensnitt och koppling) eller endast färgerna (färger på text, linje, koppling, fyllning och skuggning) på formerna i ritningen.

Mer information om teman finns i Använda en professionell design i dina ritningar med teman.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Använda ett tema för dina former i en ritning

På fliken Design klickar du på det tema du vill ha i gruppen Tema eller klickar på Bild av knapp om du vill ha fler alternativ.

Ändra temafärger

På fliken Design går du till gruppen Tema och klickar på Färger. Sedan väljer du färgen du vill ha.

Ändra temaeffekter

På fliken Design går du till gruppen Tema och klickar på Effekter. Sedan väljer du de effekter du vill ha.

Skapa ett eget tema

 1. Klicka på Färger i gruppen Teman på fliken Design och markera sedan Skapa nya temafärger.

 2. I dialogrutan Nya temafärger går du till rutan Namn under Allmänt och skriver ett nytt namn som du vill använda för det nya temat.

 3. Välj de färger du vill använda.

 4. Klicka på Använd och klicka sedan på OK.

 5. I gruppen Teman klickar du på Effekter och markerar Skapa nya temaeffekter.

 6. Skriv ett nytt namn som du vill använda för det nya temat i rutan Namn under Allmänt i dialogrutan Nya temaeffekter.

 7. Välj de inställningar du vill ha för teckensnitt, linje, fyllning, skuggning och koppling.

 8. Klicka på Använd och klicka sedan på OK.

Ta bort ett tema från en form

Högerklicka på formen, peka på Format och markera sedan Ta bort tema.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×