Formatera eller anpassa en innehållsförteckning i Word för Mac

När du skapar en innehållsförteckning kan du ändra dess utseende. Till exempel kan du välja hur många rubriknivåer som ska användas och om linjer ska visas mellan posterna och sidnumren. Du kan också ändra textens formatering, som sedan bibehålls i Word oavsett hur många gånger du uppdaterar innehållsförteckningen.

Formatera en innehållsförteckning

 1. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.

  Längst ned i listan över innehållsförteckningsformat klickar du på Anpassad innehållsförteckning

 2. Gör önskade ändringar i dialogrutan Innehållsförteckning. En förhandsgranskning av ändringarna visas i rutan till höger.

  Dialogrutan Innehållsförteckning

  • Om du vill lägga till linjer mellan posterna och sidnumren väljer du ett linjeformat i listan Tabbutfyllnad. Klicka på (inget) om du vill ta bort alla linjer.

  • Om du vill ändra innehållsförteckningens allmänna utseende går du till listan Format och klickar där på det format som du vill använda.

 3. Klicka på OK.

Formatera texten i en innehållsförteckning

Du kan ändra hur texten ser ut i varje enskild nivå i en innehållsförteckning.

 1. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.

  Längst ned i listan över innehållsförteckningsformat klickar du på Anpassad innehållsförteckning

 2. Klicka på Från mall under Format i dialogrutan Innehållsförteckning.

 3. Klicka på Ändra längst ned i dialogrutan.

 4. Klicka på den nivå som du vill ändra i listan Format i dialogrutan Format. Klicka sedan på Ändra.

 5. Gör önskade formatändringar i dialogrutan Ändra format och klicka på OK.

 6. Upprepa steg 4 och 5 för alla nivåer som du vill visa i innehållsförteckningen.

Ändra eller lägga till nivåer i en innehållsförteckning

Det vanligaste sättet att ändra hur många nivåer som ska visas i innehållsförteckningen är att ersätta den befintliga tabellen med en som innehåller de nivåer du vill ha. Ett snabbare, men mer tekniskt avancerat sätt är att redigera fältkodsinformationen.

Tips: Om du vill ändra nivån för en enskild post i innehållsförteckningen måste du ändra rubriknivån för den texten i brödtexten i dokumentet.

Ersätta innehållsförteckningen

 1. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.

  Klicka på Innehållsförteckning på fliken Referenser för att visa menyn och klicka sedan på Anpassad innehållsförteckning.
 2. Välj önskat antal nivåer i listan Visa nivåer i dialogrutan Innehållsförteckning, och klicka sedan på OK.

  På fliken Innehållsförteckning i dialogrutan Innehållsförteckning väljer du inställningar för dokumentets innehållsförteckning.

  Om du till exempel klickar på 2 visas all text som formaterats med formatet Rubrik 1 eller Rubrik 2 i innehållsförteckningen.

 3. När du tillfrågas om du vill ersätta den befintliga innehållsförteckningen klickar du på Ja.

Redigera fältkodsinformationen

Fältkoder infogas automatiskt i Word när du använder vissa kommandon. När du till exempel använder kommandot Infoga sidnummer infogar Word Sidfält. När du använder kommandot Skapa en innehållsförteckning infogar Word fältet TOC. Mer information om fältkoder finns i Fältkoder i Word.

Du kan redigera fältkodsinformationen för innehållsförteckningen och snabbt ändra antalet rubriknivåer.

 1. Klicka i innehållsförteckningen i den första positionen på den första raden efter rubriken, Ctrl-klicka och klicka sedan på Växla fältkoder.

  Tips: Om du Ctrl-klickar i en rad i innehållsförteckningen och växlar fältkod visas bara fältkoden för den raden. Om du vill se fältkoden för hela tabellen måste du Ctrl-klicka i början eller slutet av en rad.

  Fältkodsinformationen visas inom klammerparenteser i stället för rubrikerna som normalt syns i innehållsförteckningen.

  Om du växlar visning av fältkoder kan du redigera inställningar direkt.
 2. Ändra siffrorna inom citattecknen. Om du till exempel bara vill visa två nivåer ändrar du "1-3" till "1-2".

 3. Ctrl-klicka på fältkoden och klicka på Växla fältkoder om du vill visa innehållsförteckningen igen.

 4. Om du vill uppdatera innehållsförteckningen och se ändringarna klickar du på Referenser > Uppdatera tabell.

  Klicka på Uppdatera tabell på fliken Referenser för att uppdatera ett dokuments innehållsförteckning.

Se även

Skapa en innehållsförteckning

Uppdatera en innehållsförteckning

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×