Formatera eller anpassa en innehållsförteckning i Word 2016 för Mac

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan anpassa hur den ser ut när du skapar en innehållsförteckning. Till exempel kan du välja hur många rubriknivåer som ska användas och huruvida du vill visa linjer mellan posterna och sidnumren. Du kan också ändra format på text och Word lämnas kvar formatet oavsett hur många gånger du uppdaterar innehållsförteckningen.

Formatera en innehållsförteckning

 1. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.

  Längst ned i listan över innehållsförteckningsformat klickar du på Anpassad innehållsförteckning

 2. Gör önskade ändringar i dialogrutan Innehållsförteckning. En förhandsgranskning av ändringarna visas i rutan till höger.

  Dialogrutan Innehållsförteckning

  • Om du vill lägga till linjer mellan posterna och sidnumren väljer du ett linjeformat i listan Tabbutfyllnad. Klicka på (inget) om du vill ta bort alla linjer.

  • Om du vill ändra innehållsförteckningens allmänna utseende går du till listan Format och klickar där på det format som du vill använda.

 3. Klicka på OK.

Formatera texten i en innehållsförteckning

Du kan ändra hur texten ser ut i varje enskild nivå i en innehållsförteckning.

 1. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.

  Längst ned i listan över innehållsförteckningsformat klickar du på Anpassad innehållsförteckning

 2. Klicka på Från mall under Format i dialogrutan Innehållsförteckning.

 3. Klicka på Ändra längst ned i dialogrutan.

 4. Klicka på den nivå som du vill ändra i listan Format i dialogrutan Format. Klicka sedan på Ändra.

 5. Gör önskade formatändringar i dialogrutan Ändra format och klicka på OK.

 6. Upprepa steg 4 och 5 för alla nivåer som du vill visa i innehållsförteckningen.

Ändra eller lägga till nivåer i en innehållsförteckning

Det vanligaste sättet att ändra hur många nivåer som ska visas i innehållsförteckningen är att ersätta den befintliga tabellen med en som innehåller de nivåer du vill ha. Ett snabbare, men mer tekniskt avancerat sätt är att redigera fältkodsinformationen.

Tips: Om du vill ändra nivån för en enskild post i innehållsförteckningen måste du ändra rubriknivån för den texten i brödtexten i dokumentet.

Ersätta innehållsförteckningen

 1. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.

  Klicka på Innehållsförteckning på fliken Referenser för att visa menyn och klicka sedan på Anpassad innehållsförteckning.
 2. Välj önskat antal nivåer i listan Visa nivåer i dialogrutan Innehållsförteckning, och klicka sedan på OK.

  På fliken Innehållsförteckning i dialogrutan Innehållsförteckning väljer du inställningar för dokumentets innehållsförteckning.

  Om du till exempel klickar på 2 visas all text som formaterats med formatet Rubrik 1 eller Rubrik 2 i innehållsförteckningen.

 3. När du tillfrågas om du vill ersätta den befintliga innehållsförteckningen klickar du på Ja.

Redigera fältkodsinformationen

Word infogar fältkoder automatiskt när du använder speciella kommandon. Till exempel när du lägga till sidnummer, Word infogar sidfält. När du skapar en innehållsförteckning, Word infogar TOC-fält. Mer information om fältkoder finns i fältkoder i Word.

Du kan redigera fältkodsinformationen för innehållsförteckningen och snabbt ändra antalet rubriknivåer.

 1. Klicka i innehållsförteckningen på den första positionen på den första raden efter rubriken, tryck på CTRL + klicka på och klicka sedan på Växla fältkoder.

  Tips: Om du CTRL + klicka i en rad i tabellen innehållsförteckning och Växla fältkoder visar Word fältkoden för den aktuella raden. För att visa fältkoder för hela tabellen, måste du CTRL + klicka på i början eller slutet av en rad.

  Fältkodsinformationen visas inom klammerparenteser i stället för rubrikerna som normalt syns i innehållsförteckningen.

  Om du växlar visning av fältkoder kan du redigera inställningar direkt.
 2. Ändra siffrorna inom citattecknen. Om du till exempel bara vill visa två nivåer ändrar du "1-3" till "1-2".

 3. CTRL + klicka i fältkoden och sedan på Fältkoden om du vill återställa visningen av innehållsförteckningen.

 4. Om du vill uppdatera innehållsförteckningen och se ändringarna klickar du på Referenser > Uppdatera tabell.

  Klicka på Uppdatera tabell på fliken Referenser för att uppdatera ett dokuments innehållsförteckning.

Snabbreferens

Skapa en innehållsförteckning

Uppdatera en innehållsförteckning

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×