Formatera din CSV-fil för datainnehållsmigrering

Viktigt!: I den här artikeln beskrivs en betaversion av Microsoft-produkten Migreringsverktyg för SharePoint. Informationen i den här artikeln är aktuell då den skrivs och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Använda en fil med kommateckenavgränsade fält (CSV-fil) för datainnehållsmigrering

Med migreringsverktyget för SharePoint Online kan du använda en fil med kommateckenavgränsade fält (CSV-fil) för att migrera stora mängder data på en gång. Använd en textredigeringsprogram eller ett program som Excel för att skapa CSV-filen.

CSV-filformat

Det ska vara sex kolumner i CSV-filen – de första tre är källvärdena, var och en med information om vad dina data finns just nu. De återstående tre kolumnerna anger webbplats, dokumentbibliotek och, om du vill, undermapp dit data ska migreras. Alla sex kolumner måste finnas med i filen, även om du inte behöver ange ett värde för ett visst fält.

Här är ett exempel hur CSV-filen ska se ut. Den första raden visar filer som migreras från en lokal filresurs. Den andra raden visar filer som migreras från en lokal SharePoint Server-webbplats.

Exempelformat för migreringsverktyget för SPO när du använder en CSV-fil

Det här exemplet visar hur den skulle se ut i en TXT-fil.

Source,SourceDocLib,SourceSubFolder,TargetWeb,TargetDocLib,TargetSubFolder

C:\MigrationTests\testfiles,,,https://contoso.sharepoint.com/sites/Sample/,DocLibraryName,DocLibraryName_subfolder

https://sharepoint2013.com/sites/contosoteamsite/,DocumentLibraryName,DocLibrarySubfolder_name,https://contoso.sharepoint.com/sites/Sample/,DocLibraryName,DocLibraryName_subfolder

Viktigt!: Använd ingen rubrikrad i CSV-filen. Det andra exemplet har rubriker för att visa fältordningen. Kom ihåg att alla sex kolumner måste finnas med i filen, även om du inte behöver ange ett värde för ett visst fält.

Viktigt!: Om du använder det inbyggda dokumentbiblioteket (”Delade dokument”) måste du använda det interna namnet ”Dokument” som värde för platshållaren för Källdokumentbibliotek (kolumn B) ELLER Måldokumentbibliotek (kolumn E) i CSV-filen. Om du anger ”Delade dokument” i kolumnen får du felmeddelandet ”Ogiltigt dokumentbibliotek”.

Viktigt!: Proxyanslutningar stöds inte. När proxyanslutningar används uppstår fel, till exempel ”SharePoint-inloggningen misslyckades” eller ”kan inte läsa in dokumentbibliotek”.


Skapa en CSV-fil för datamigrering

I följande exempel används Excel för att skapa CSV-filen.

 1. Starta Excel.

 2. Ange värden för migreringsjobben. Ange en migreringskälla och ett migreringsmål per rad. Se referenstabellen nedan för ytterligare förklaring av kolumnerna.

  • Kolumn A: Ange en sökväg till en filresurs eller URL för en lokal SharePoint Server-webbplats. Obligatoriskt.

  • Kolumn B: Ange namnet på det SharePoint Server-dokumentbibliotek som du migrerar. Om du lämnar det här fältet tomt migreras alla dokumentbibliotek. Lämna den här kolumnen tom om du migrerar en filresurs. Valfritt.

  • Kolumn C: Ange namnet på undermappen i dokumentbiblioteket. Om den här kolumnen lämnas tom startas migreringen på rotnivå. Om det finns ett värde i den här kolumnen börjar migreringen från den undermappen och nedåt. Valfritt.

  • Kolumn D: Ange URL: en för den SharePoint Online-webbplats dit filerna ska migreras. Obligatoriskt.

  • Kolumn E: Ange namnet på dokumentbiblioteket på SharePoint Online-webbplatsen dit filerna ska migreras. Obligatoriskt.

  • Kolumn F: Ange namnet på undermappen i dokumentbiblioteket. Om den här kolumnen lämnas tom flyttas filerna till rotnivån. Valfritt.

 3. Stäng och spara som en fil med kommateckenavgränsade fält (*.csv).

Kolumndefinitioner

I följande tabell beskrivs de värden som behövs i varje kolumn i CSV-filen.

Källa

Obligatoriskt. Ange en sökväg till en filresurs eller URL för en lokal SharePoint Server-webbplats.

Källa DokBib

Valfritt. Ange namnet på det SharePoint Server-dokumentbibliotek som du migrerar. Om du lämnar det här fältet tomt migreras alla dokumentbibliotek. Lämna den här kolumnen tom om du migrerar en filresurs.

Källa Undermapp

Valfritt. Ange namnet på undermappen i dokumentbiblioteket. Om den här kolumnen lämnas tom startas migreringen på rotnivå. Om det finns ett värde i den här kolumnen börjar migreringen från den undermappen och nedåt.

Den här kolumnen används endast för SharePoint Server-webbplatser. Den ignoreras vid filresursmigrering.

Mål Webb

Obligatoriskt. Ange URL: en för den SharePoint Online-webbplats dit filerna ska migreras.

Mål DokBib

Obligatoriskt. Ange namnet på dokumentbiblioteket på SharePoint Online-webbplatsen dit filerna ska migreras.

Mål Undermapp

Valfritt. Ange namnet på undermappen i dokumentbiblioteket. Om den här kolumnen lämnas tom flyttas filerna till rotnivån.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×