Formatera datum

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Access kan du formatera datum med flera olika metoder, beroende på vilken del i Access som du arbetar i. I formulär och rapporter i skrivbordsdatabaser visas datum oftast i textrutor. Ange bara egenskapen Format för textrutan till det datumformat som du vill använda. I layout- eller designvyn öppnar du egenskapssidan genom att trycka på F4 och anger sedan egenskapen Format till något av de fördefinierade datumformaten:

En bild av egenskapssidan med listrutan Format.

Du kan också ange ett anpassat datumformat.

Access-appar visar data i "vyer", som innehåller textrutor som påminner om formulär i skrivbordsdatabaser. Men i stället för att använda en egenskapssida anger du formateringsalternativ genom att markera textrutan och klicka på knappen Format som visas. Välj sedan önskat format i listan Format.

Bild av Formatering-menyn i en Access-app.

Obs!: Access-appar är mer restriktiva när det gäller vilket format du använder. Tyvärr betyder det att du inte kan använda anpassade datumformat som de som beskrivs nedan.

Överst på sidan

I tabeller

Om du visar datum i ett tabelldatablad (antingen i en skrivbordsdatabas eller en Access-app) ändrar du datumformatet så här:

  1. Högerklicka på tabellen i navigeringsfönstret och klicka sedan på Design. Om Navigationsfönstret inte redan visas trycker du på F11.

  2. Markera datumfältet och välj önskat format i listrutan för egenskapen Format i listan Fältegenskaper längst ned på skärmen. Om du använder en skrivbordsdatabas kan du också ange ett anpassat datumformat.

Obs!:  De formatinställningar som du gör här (på tabellnivå) ändrar inte formateringen för andra befintliga objekt som baseras på tabellen. Nya formulär, rapporter eller vyer som du skapar baserat på den här tabellen ärver tabellens formatering, men du kan åsidosätta det här beteendet för formuläret, rapporten eller vyn utan att ändra tabellens formatering.

Överst på sidan

I frågor

Om ett datumfält i en fråga inte är formaterat som du vill växlar du till designvy, högerklicka på datumfältet och klickar på Egenskaper. Välj önskat format i egenskapslistan Format på egenskapssidan.

Obs!:  Du kan skapa frågor i Access-appar, men det finns inga alternativ för att formatera datumkolumner i frågan. All datumformatering styrs på vynivå.

Överst på sidan

I uttryck

Använd funktionen FormatDateTime i skrivbordsdatabas uttryck för att formatera ett datumvärde i flera olika fördefinierade format. Du kan vara användbara om du arbetar i ett område som kräver ett uttryck, till exempel ett makro eller en fråga.

Obs!:  Funktionen FormatDatumTid är inte tillgänglig i Access-appar.

Överst på sidan

Anpassade datumformat

Ibland innehåller inte listrutan för egenskapen Format på egenskapssidan det exakta datumformat som du vill använda. I en skrivbordsdatabas kan du skapa ett eget anpassat format genom att använda en typ av kod som Access identifierar som datumformatering. Du skriver bara koden direkt i egenskapsrutan Format. Här är några exempel på olika sätt som du kan formatera datumet 13 januari 2012:

Om du vill formatera datumet så här:

Skriver du den här koden i egenskapsrutan Format:

2012-01-13

åååå-mm-dd

2012

åååå

13 jan 2012

dd mmm åååå

13.01.2012

dd\.mm\.åååå (de omvända snedstrecken läggs till automatiskt)

Fre 31/1

ddd d/m

Finns i artikeln egenskapen Format för fler exempel på anpassade och inbyggda datum-format.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×