Forma data (Power Query)

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Med Power Query kan du forma data från flera källor genom att redigera frågeresultaten för att matcha dina data analys krav.

Komma igång

Resurser för att lära dig mer om att forma data

De här resurserna hjälper dig att lära dig hur du använder Power Query.

Introduktion till Microsoft Power Query för Excel– med Frågeredigerarenkan du navigera, definiera och utföra data Transformations åtgärder över en data källa.

Instruktioner : Importera data från externa data källor– med Microsoft Power Query för Excel kan du importera data till Excel från en mängd olika data källor. Du använder Frågeredigeraren för att forma data genom att redigera frågeresultaten.

Forma eller transformera en fråga– formdata från flera data källor genom att lägga till, ta bort eller redigera frågeresultaten för att matcha dina data analys krav.

Uppdatera en fråga– uppdatera en fråga om du vill importera de senaste data till en tabell utan att behöva skapa frågan igen.

Kombinera data från flera data källor– hämta data från olika data källor och kombinera dem.

Filtrera en tabell– filtrera en tabell för att minska storleken på frågeresultaten genom att exkludera rader eller kolumner baserat på storlek, värde eller villkor.

Sortera en tabell– sortera tabell rader i frågeresultatet rangordnade efter ett villkor, till exempel det alfabetiska eller numeriska värdet på en eller flera kolumner, och i stigande eller fallande ordning.

Gruppera rader i en tabell– gruppera värdena från olika rader i ett och samma värde – enligt värdena i en eller flera kolumner.

Expandera en kolumn som innehåller en associerad tabell – expandera en kolumn som innehåller en associerad tabell för att visa relaterade data och extrahera några eller alla kolumn värden från tabellen.

Sammanställa data från en kolumn– samla data från en kolumn som innehåller en associerad tabell för att visa resultatet av en grupp operation, inklusive summa, antal, medelvärde, min och max.

Infoga en anpassad kolumn i en tabell– infoga ett index eller en anpassad kolumn i den aktuella frågan.

Redigera inställningar för frågeinställningar– i fönstret steg kan du lägga till, redigera, ändra ordning på eller ta bort frågeresultat för att ändra hur data omvandlas.

Kombinera flera frågor– kombinera flera frågor, genom att sammanfoga eller lägga till dem. Sammanfognings -och tilläggs åtgärderna utförs på alla frågor med tabell form, oberoende av data källan.

Slå samman kolumner– slå samman värden i två eller fler kolumner i en fråga.

Ta bort kolumner– ta bort markerade kolumner eller ta bort andra kolumner från en fråga.

Ta bort rader med fel– ta bort rader från en fråga som uppvisar datafel.

Höj en rad till kolumn rubriker– Höj en rad till en kolumn-rubrik rad.

Dela en kolumn med text– dela en kolumn med text i flera kolumner, antingen med avgränsare eller med ett antal tecken.

Infoga en fråga i kalkyl bladet– infoga data från en fråga i ett Excel-kalkylblad. När du infogar data från en fråga kan du välja att läsa in en fråga till Excel-datamodellen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×