Flytta SharePoint Server 2013 OneDrive för företag-filer till Office 365

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill flytta allt innehåll från SharePoint Server 2013 till Office 365, är det enklast att starta SharePoint Migreringsverktyget.

Läs vidare i den här artikeln om du vill flytta filer manuellt. Du kan också Flytta biblioteksfiler för Min webbplats i SharePoint Server 2010 till Office 365.

SharePoint 2013 OneDrive for Business-bibliotek

Bibliotek för Min webbplats i SharePoint 2010

SharePoint 2013 OneDrive för företag

Min webbplats i SharePoint 2010

Varför ska jag flytta filer till OneDrive för företag i Office 365?

Om du använder OneDrive för företag i Office 365 kan du spara dina dokument i molnet. Det innebär att du kan öppna filerna på vilken dator som helst som är ansluten till Internet. Dessutom har organisationen ändrat inställningarna så att du kommer till OneDrive för företag i Office 365 när du väljer OneDrive i navigeringsfältet.

Välj OneDrive i SharePoint för att gå till OneDrive för företag i Office 365

Överst på sidan

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Flytten över till OneDrive för företag i Office 365 kräver vissa åtgärder som du behöver utföra endast en gång. En del av dessa åtgärder beror på de filer och aktiviteter som du hade i din ursprungliga OneDrive för företag i SharePoint 2013. Tabellen nedan sammanfattar dessa åtgärder och i avsnitten nedan ges information.

Åtgärd

Beskrivning

Ikonen Flytta dokument

Flytta dina filer

Ditt Office 365 OneDrive för företag-bibliotek är konfigurerat och klart för användning. Men du har antagligen filer i SharePoint som du vill flytta till Office 365-biblioteket.

OneNote-logotyp

Flytta OneNote-anteckningsböcker

Du behöver använda olika steg för att flytta dina OneNote-anteckningsböcker.

Delat dokument-ikon

Dela filer

Du kanske har delat filer i ditt gamla SharePoint OneDrive för företag-bibliotek på olika sätt. De filer du har flyttat till det nya Office 365-biblioteket är nya filer. Därför vill du kanske konfigurera delningsanslutningar igen för vissa av dessa filer.

Flytta dina filer från SharePoint till Office 365

För att flytta dina filer, utför följande åtgärder i angiven ordning:

 1. Gå till ditt SharePoint OneDrive for Business-bibliotek.

 2. Synkronisera ditt SharePoint Server 2013 OneDrive for Business- bibliotek till din dator.

 3. Skapa en säkerhetskopia av den synkroniserade biblioteksmappen på datorn.

 4. Sluta synkronisera ditt SharePoint Server 2013 OneDrive for Business-bibliotek.

 5. Synkronisera ditt Office 365 OneDrive for Business-bibliotek till datorn.

 6. Ladda upp filer till ditt synkroniserade Office 365 OneDrive for Business-bibliotek.

Steg för att flytta SharePoint 2013-filer till Office 365

Gå till ditt OneDrive för företag-bibliotek i SharePoint Server 2013

Välj OneDrive i navigeringsfältet i SharePoint Server 2013 så kommer du till OneDrive för företag i Office 365. Men för att flytta filer till OneDrive för företag i Office 365 måste du gå till din ursprungliga OneDrive för företag i SharePoint 2013.

 1. Logga in i SharePoint.

 2. Välj ditt namn i navigeringsfältet och välj sedan Om mig.
  Välj sidan Om mig i SharePoint

 3. Välj Inställningaroch välj sedan Webbplatsinnehåll.
  Välj Webbplatsinnehåll i kugghjulsmenyn på sidan Om mig

 4. Välj dokument på sidan webbplatsinnehåll.
  Välj Dokument på sidan Webbplatsinnehåll
  Då kommer du till ditt OneDrive for Business-bibliotek i SharePoint Server 2013.

Synkronisera dina OneDrive för företag-bibliotek i SharePoint Server 2013 till din dator

Med synkroniseringsprogrammet för OneDrive för företag kan du flytta filer på ett effektivt sätt eftersom du kan arbeta med filer på den lokala datorn utan att behöva försöka flytta filer via ett nätverk. Observera följande om att använda synkroniseringsprogrammet för den här uppgiften:

Så här synkroniserar du OneDrive för företag till din dator:

 1. Gå till den ursprungliga OneDrive for Business i SharePoint Server 2013.

 2. Välj synkronisera högst upp på sidan.
  Synkronisera OneDrive för företag i SharePoint 2013

  OneDrive för företag-synkroniseringsprogrammet öppnas.

  Obs!: Om programmet heter "SkyDrive Pro" i stället för OneDrive för företag innebär det att du inte använder den senaste versionen av synkroniseringsprogrammet.

 3. Välj Synkronisera nu.

  Klicka på Hämta OneDrive för företag som passar bäst för mig i dialogrutan synkronisera om du behöver den senaste versionen av OneDrive för företag.

 4. Välj Visa mina filer för att gå till den synkroniserade biblioteksmappen. Mappen visas under Windows-Favoriter och heter ”OneDrive för företag”.
  En synkroniserad SharePoint OneDrive för företag-mapp

  Om du redan synkroniserade det här biblioteket innan du startade den här åtgärden skickas du omedelbart till den synkroniserade biblioteksmappen när du väljer Synkronisera nu.

Skapa en säkerhetskopia av den synkroniserade biblioteksmappen på datorn

Varför skapa en kopia av den synkroniserade biblioteksmappen? Det ger dig en säkerhetskopia av ditt OneDrive för företag-bibliotek och det gör det också lättare att hitta biblioteket i Utforskaren.

 1. Skapa en ny mapp i Utforskaren för att kopiera den synkroniserade biblioteksmappen. Till exempel:
  en mapp för mellanlagringsfiler som ska flyttas till Office 365

 2. Välj den synkroniserade OneDrive för företag-mappen i dina Favoriter.

 3. Markera alla filer och mappar och tryck Ctrl+C om du vill kopiera dem.

 4. Markera den nya mappen du har skapat och tryck på Ctrl + V för att klistra in alla filer och mappar.
  Eftersom filer i den här mappen inte synkroniseras med SharePoint, ska de visas utan några indikatorer synkronisera ( Fil-ikon med synkroniseringsindikator ) på deras ikoner.
  Mellanlagringsmappen efter att filer flyttats från den synkroniserade SharePoint OneDrive för företag-mappen

Överst på sidan

Sluta synkronisera ditt SharePoint OneDrive för företag-bibliotek

Nu när du har skapat en säkerhetskopieringsmapp som innehåller biblioteket bör du sluta synkronisera SharePoint-biblioteket.

 1. I systemfältet högerklickar du på ikonen för synkroniseringsprogrammet till OneDrive för företag och väljer sedan Stoppa synkronisering av en mapp ...
  Sluta synkronisera OneDrive för företag

 2. Välj OneDrive för företag och välj sedan Sluta synkronisera.

 3. Välj Ja för att bekräfta att du vill sluta synkronisera det här biblioteket.

Obs!: Du får ett meddelande att det här steget permanent slutar synkronisera men du kan alltid Klicka på synkronisera i OneDrive för företag så startar synkroniseringen igen senare.

Synkronisera ditt Office 365 OneDrive för företag-bibliotek till datorn

 1. Välj OneDrive i navigeringsfältet.
  OneDrive-länk navigerar till Office 365 OneDrive för företag
  Då öppnas ett nytt webbläsarfönster med ditt Office 365 OneDrive for Business-bibliotek.
  OneDrive for Business-bibliotek i Office 365

 2. Välj synkronisera.
  OneDrive för företag guiden till synkroniseringsappen öppnas.

  Obs!: Om programmet heter SkyDrive Pro i stället för OneDrive för företag innebär det att du inte använder den senaste versionen av synkroniseringsprogrammet. Information om hur du uppdaterar programmet finns i avsnittet Uppdatera synkroniseringsprogrammet för OneDrive för företag längre fram i den här artikeln.

 3. Välj Synkronisera nu.

 4. Välj Visa mina filer för att gå till den synkroniserade biblioteksmappen. Mappen visas under Windows-Favoriter och heter ”OneDrive @Företagsnamn”, till exempel:
  Synkroniserat OneDrive for Business-bibliotek under Windows-favoriter
  Alla filer i den synkroniserade biblioteksmappen visas inte. Hittills har du bara ange synkroniseringsanslutning mellan mappen och Office 365-bibliotek.

Överst på sidan

Ladda upp filer till din synkroniserade Office 365-biblioteksmapp

 1. Öppna Utforskaren och öppna mappen där du kopierade filer som hämtats från SharePoint-biblioteket.

 2. Flytta alla filer i den här mappen till den synkroniserade Office 365-biblioteksmappen.

  Tips: Om du vill kan du dra filer till den synkroniserade Office 365-biblioteksmappen i dina Favoriter.

Viktigt!: Om du flyttar ett stort antal filer rekommenderar vi att du flyttar högst 100 filer åt gången, för bästa resultat.

När du har flyttat över filer till den synkroniserade biblioteksmappen överförs de automatiskt till Office 365. Medan filerna överförs kan du se deras filikoner ändras enligt nedan.

Filikonerna ändras medan de överförs och synkroniseras till OneDrive för företag i Office 365

Nu bör du kunna se dem när du går till OneDrive för företag i Office 365 i en webbläsare.

Tips: Du kan snabbt navigera till biblioteket i en webbläsare. I den synkroniserade biblioteksmappen högerklickar du på en fil och väljer OneDrive för företagoch välj sedan Gå till webbläsaren.

Visa en fil i en synkroniserad mapp i en webbläsare

Överst på sidan

Mitt OneDrive för företag-bibliotek har fler än 20 000 objekt

Om ditt OneDrive för företag-bibliotek har fler än 20 000 objekt går det inte att använda synkroniseringsprogrammet enligt beskrivningen i den här artikeln om du vill flytta dina filer till Office 365.

I antalet objekt i OneDrive för företag ingår filer och mappar i biblioteket plus alla filer i SharePoint-papperskorgen.

Hur många objekt har jag i OneDrive för företag?

Om du vill visa objektantalet i OneDrive för företag kan du skapa en vy där objekten räknas. Du kan även räkna filerna och mapparna i OneDrive för företag med alternativet Öppna med Utforskaren:

 1. Gå till ditt OneDrive för företag-bibliotek i SharePoint Server 2013.

 2. På fliken Bibliotek väljer du Öppna med Utforskaren.

 3. I Utforskaren högerklickar du i fillistan och välj Egenskaper.
  På fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper visas antalet filer och mappar.

Rekommendationer

Om möjligt, minska antalet objekt som du lagrar i OneDrive för företag, så att du kan använda synkroniseringsprogrammet för att flytta dina filer så som beskrivs i den här artikeln.

Om du verkligen behöver flytta fler än 20 000 objekt kan du använda öppna med alternativet Utforskaren, men det kan ta lång tid att göra detta. Mer information finns i överföra filer till ett bibliotek. Du kan också att programmerare kunna skapa ett skript för att flytta dina filer snabbare.

Anmärkningar om att flytta filer till Office 365

Observera följande om att flytta filer från SharePoint Server 2013 till Office 365:

 • Filer behåller inte sin ursprungliga metadata.

  Filer som du flyttar från SharePoint Server 2013 till Office 365 identifieras princip som nya filer. Som ett resultat behåller inte dessa filer metadata information, till exempel ändrad och ändrad av.

 • OneDrive för företag i Office 365 har en lagringsgräns på 1 TB.

 • OneDrive för företag i Office 365 begränsar följande filtyper: ASHX, ASMX, JSON, SOAP, SVC och XAMLX.

Överst på sidan

Flytta OneNote-anteckningsböcker till Office 365

Synkroniseringsprogrammet till OneDrive för företag stöder inte OneNote-anteckningsböcker. Om du vill flytta anteckningsböcker från SharePoint till Office 365 rekommenderar vi att du skapar nya anteckningsböcker i Office 365 och sedan kopierar avsnitt från de ursprungliga anteckningsböckerna till de nya anteckningsböckerna.

 1. I OneDrive för företag i Office 365 skapar du en ny anteckningsbok.

  Viktigt!: Ge anteckningsboken samma namn som den ursprungliga anteckningsboken i SharePoint.

 2. I SharePoint, synkronisera den anteckningsbok du vill flytta och kopiera sedan alla avsnitt.

 3. I OneDrive för företag i Office 365 öppnar du den nya anteckningsboken och klistrar in avsnitten från den ursprungliga anteckningsboken.

 4. Ta bort den ursprungliga anteckningsboken från SharePoint-biblioteket.

Dela filer i Office 365-bibliotek

Du kanske har delat filer i ditt gamla SharePoint OneDrive för företag-bibliotek på olika sätt. Du kan exempelvis ha:

De filer du har flyttat till det nya Office 365-biblioteket är nya filer. Därför kanske du vill konfigurera anslutningar till valda filer genom att dela dem.

När du kontrollerat att du har flyttat dina filer till Office 365, rekommenderar vi att du även tar bort dem från det gamla biblioteket i SharePoint Server 2013. På det sättet kan andra användare inte referera till inaktuella kopior av dokument som du tidigare delat med dem.

Överst på sidan

Uppdatera synkroniseringsprogrammet i OneDrive för företag

Om du har en Klicka-och-kör-installation av synkroniseringsprogrammet i OneDrive för företag (vanligast) får du antagligen uppdateringar automatiskt. Du kan söka efter uppdateringar genom att välja Arkiv ->Office-konto i alla Office-program, t.ex. Word och Excel. Om du inte kör Microsoft Office får du alla uppdateringar för synkroniseringsprogrammet automatiskt.

Om du inte ser information om Office-uppdateringar på kontosida ett Office-program, innebär det att du har en msi-installation av OneDrive för företag. I det här fallet Sök efter uppdateringar genom att använda Windows Update.


Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×