Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller andra objekt i Office för Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan flytta en textruta, figur, WordArt eller bild genom att dra i Office för Mac, och du kan ändra placeringen av ett objekt genom att rotera eller vända den.

 1. Klicka på den objekt du vill flytta.

 2. Dra objektet till den plats där du vill ha det.

  • Om du vill flytta flera objekt håller du ned SKIFT medan du markerar objekten.

  • Om du vill flytta ett objekt upp eller nedåt eller åt sidorna i små steg klickar du på objektet, håller du ned kommando och tryck sedan på en piltangent. Observera att i Word du kan endast använda detta för att flytta uppåt eller nedåt.

  • Om du vill begränsa ett objekt så att det flyttas horisontellt eller vertikalt genom att hålla ned SKIFT medan du drar objektet.

 1. Klicka på det objekt som du vill rotera.

 2. Klicka på roteringshandtaget överst i objektet, och dra det sedan i önskad riktning.

  Figur med roteringshandtag

  • Du kan begränsa rotationen till 15-gradersvinklar genom att trycka och hålla ned Skift medan du drar i roteringshandtaget.

  • När du roterar flera figurer roteras de inte som en grupp utan varje figur roteras istället kring sin egen mittpunkt.

  • Du kan du också markera objektet, håller ned ALT och tryck på vänster- och högerpilen för att rotera.

 1. Klicka på det objekt som du vill rotera.

 2. Klicka på Rotera på fliken Figurformat eller fliken Bildformat i gruppen Ordna.

  Knappen Rotera på fliken Format

  • Om du inte ser fliken Figurformat eller fliken Bildformat kontrollerar du att du har markerat en textruta, en figur, ett WordArt-objekt eller en bild.

  • Knappen Rotera kan vara dold om din skärmstorlek är reducerad. Om du inte ser knappen Rotera klickar du på Ordna för att visa dolda knappar i gruppen Ordna.

   Knappen Rotera på menyn Ordna Knappen Rotera på menyn Ordna

 3. Klicka på Fler rotationsalternativ.

  Menyn Rotera form i Office för Mac
 4. I dialogrutan eller fönstret som öppnas anger du hur mycket du vill rotera objektet i rotationsrutan. Du kan också använda pilarna för att rotera objektet exakt dit du vill.

 1. Klicka på det objekt som du vill rotera.

 2. Klicka på Rotera på fliken Figurformat eller fliken Bildformat i gruppen Ordna.

  Knappen Rotera på fliken Format

  • Om du inte ser fliken Figurformat eller fliken Bildformat kontrollerar du att du har markerat en textruta, en figur, ett WordArt-objekt eller en bild.

  • Knappen Rotera kan vara dold om din skärmstorlek är reducerad. Om du inte ser knappen Rotera klickar du på Ordna för att visa dolda knappar i gruppen Ordna.

   Knappen Rotera på menyn Ordna Knappen Rotera på menyn Ordna

 3. Om du vill rotera objektet 90 grader åt höger klickar du på Rotera 90° åt höger och om du vill rotera objektet 90 grader åt vänster klickar du på Rotera 90° åt vänster.

  Menyn Rotera form i Office för Mac

Du kan skapa effekten av en spegelbild eller vända ett objekt upp och ned med hjälp av Vänd-verktygen.

 1. Klicka på det objekt som du vill rotera.

 2. Klicka på Rotera på fliken Figurformat eller fliken Bildformat i gruppen Ordna.

  Knappen Rotera på fliken Format

  • Om du inte ser fliken Figurformat eller fliken Bildformat kontrollerar du att du har markerat en textruta, en figur, ett WordArt-objekt eller en bild.

  • Knappen Rotera kan vara dold om din skärmstorlek är reducerad. Om du inte ser knappen Rotera klickar du på Ordna för att visa dolda knappar i gruppen Ordna.

   Knappen Rotera på menyn Ordna Knappen Rotera på menyn Ordna

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill vända ett objekt upp och ned klickar du på Vänd lodrätt.

  • Om du vill skapa en spegelbild av objektet klickar du på Vänd vågrätt.

   Menyn Rotera form i Office för Mac

När du grupperar objekt kombinerar du dem så att du kan formatera, flytta eller kopiera dem som en grupp.

 1. Håller du ned SKIFT, klicka på de objekt som du vill gruppera och klicka sedan på fliken Figurformat eller formateringsfliken beroende på vilken typ av objekt du klickade på.

 2. Om du använder Word klickar du på Ordna > grupp > grupp.

  Så här grupperar du objekt

  Om du använder PowerPoint eller Excel klickar du på ikonen gruppen och klicka sedan på Gruppera.

  Så här grupperar du objekt

Tips: Om gruppen är nedtonad eller inte tillgänglig som är vanligtvis eftersom du inte har markerat två eller flera objekt som kan grupperas.

Se även

Infoga bilder i Office för Mac

Beskära en bild i Office för Mac

Kontrollera figursättning runt objekt i Word 2016 för Mac

Gruppera eller dela upp figurer, bilder eller andra objekt i Word 2016 för Mac

Word

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på den objekt du vill flytta.

 3. Dra objektet till den plats där du vill ha det.

  • Om du vill flytta flera objekt håller du ned SKIFT medan du markerar objekten.

  • Om du vill flytta ett objekt uppåt, nedåt eller åt sidorna i små steg klickar du på objektet, håller ned ALT och tryck sedan på en piltangent.

  • Om du inte kan flytta eller gruppera bilder ändrar du inställningen för radbyte till en annan inställning än I nivå med text. Det gör du genom att klicka på fliken Formatera bildobjekt och sedan under Ordna klicka på Radbyte, och därefter klicka på det alternativ du vill använda.

Obs!: Om du vill rotera text i Word för Mac måste du först placera texten i en textruta, och sedan rotera textrutan.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på den objekt du vill rotera eller vända. Beroende på vilken typ av objekt du har markerat klickar du sedan på fliken Format eller Formatera bildobjekt.

 3. Under Ordna klickar du på Rotera.

  Word, gruppen Ordna

  Om du vill rotera ett objekt med valfri vinkel på objektet, dra rotation handtaget Roteringshandtag .

 4. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Rotera ett objekt åt höger

  Klicka på Rotera höger 90

  Rotera ett objekt åt vänster

  Klicka på Rotera vänster 90

  Vända ett objekt uppåt eller nedåt

  Klicka på Vänd lodrätt

  Vända ett objekt åt vänster eller höger

  Klicka på Vänd vågrätt

När du grupperar objekt kombinerar du dem så att du kan formatera, flytta eller kopiera dem som en grupp.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Håller du ned SKIFT, klicka på objekt som du vill gruppera och klicka sedan på fliken Format eller Formatera bildobjekt beroende på vilken typ av objekt du klickade på.

 3. Under Ordna klickar du på Gruppera och sedan på Gruppera.

  Word, gruppen Ordna

  Obs!: Om du inte kan flytta eller gruppera bilder ändrar du inställningen för radbyte till en annan inställning än I nivå med text. Det gör du genom att klicka på fliken Formatera bildobjekt och sedan under Ordna klicka på Radbyte, och därefter klicka på det alternativ du vill använda.

Tips: Om gruppen är nedtonad eller inte tillgänglig som är vanligtvis eftersom du inte har markerat två eller flera objekt som kan grupperas.

PowerPoint

 1. Klicka på den objekt du vill flytta.

  Om du vill markera flera objekt håller du ned SKIFT och klickar på objekten som du vill använda.

 2. Dra objektet till den plats där du vill ha det.

  • Om du vill flytta flera objekt håller du ned SKIFT medan du markerar objekten.

  • Om du vill flytta ett objekt uppåt, nedåt eller åt sidorna i små steg klickar du på objektet och trycker sedan på en piltangent.

  • Om du vill begränsa ett objekt så att det flyttas horisontellt eller vertikalt genom att hålla ned SKIFT medan du drar objektet.

Obs!: Om du vill rotera text i PowerPoint för Mac måste du först placera texten i en textruta, och sedan rotera textrutan.

 1. Klicka på den objekt du vill rotera eller vända. Beroende på vilken typ av objekt du har markerat klickar du sedan på fliken Format eller Formatera bildobjekt.

  Om du vill markera flera objekt håller du ned SKIFT och klickar på objekten som du vill använda.

 2. Under Ordna klickar du på Rotera.

  Gruppen Ordna

  Om du vill rotera ett objekt med valfri vinkel på objektet, dra rotation handtaget Roteringshandtag .

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Rotera ett objekt åt höger

  Klicka på Rotera höger 90

  Rotera ett objekt åt vänster

  Klicka på Rotera vänster 90

  Vända ett objekt uppåt eller nedåt

  Klicka på Vänd lodrätt

  Vända ett objekt åt vänster eller höger

  Klicka på Vänd vågrätt

När du grupperar objekt kombinerar du dem så att du kan formatera, flytta eller kopiera dem som en grupp.

 1. Håller du ned SKIFT, klicka på objekt som du vill gruppera och klicka sedan på fliken Format eller Formatera bildobjekt beroende på vilken typ av objekt du klickade på.

 2. Under Ordna klickar du på Gruppera och sedan på Gruppera.

  Gruppen Ordna

Tips: Om gruppen är nedtonad eller inte tillgänglig som är vanligtvis eftersom du inte har markerat två eller flera objekt som kan grupperas.

Excel

 1. Klicka på den objekt du vill flytta.

  Om du vill markera flera objekt håller du ned SKIFT och klickar på objekten som du vill använda.

 2. Dra objektet till den plats där du vill ha det.

  • Om du vill flytta flera objekt håller du ned SKIFT medan du markerar objekten.

  • Om du vill flytta ett objekt uppåt, nedåt eller åt sidorna i små steg klickar du på objektet och trycker sedan på en piltangent.

  • Om du vill begränsa ett objekt så att det flyttas horisontellt eller vertikalt genom att hålla ned SKIFT medan du drar objektet.

Obs!: Om du vill rotera text i Excel för Mac måste du först placera texten i en textruta, och sedan rotera textrutan.

 1. Klicka på den objekt du vill rotera eller vända. Beroende på vilken typ av objekt du har markerat klickar du sedan på fliken Format eller Formatera bildobjekt.

  Om du vill markera flera objekt håller du ned SKIFT och klickar på objekten som du vill använda.

 2. Under Ordna klickar du på Rotera.

  Gruppen Ordna

  Om du vill rotera ett objekt med valfri vinkel på objektet, dra rotation handtaget Roteringshandtag .

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Rotera ett objekt åt höger

  Klicka på Rotera höger 90

  Rotera ett objekt åt vänster

  Klicka på Rotera vänster 90

  Vända ett objekt uppåt eller nedåt

  Klicka på Vänd lodrätt

  Vända ett objekt åt vänster eller höger

  Klicka på Vänd vågrätt

När du grupperar objekt kombinerar du dem så att du kan formatera, flytta eller kopiera dem som en grupp.

 1. Håller du ned SKIFT, klicka på objekt som du vill gruppera och klicka sedan på fliken Format eller Formatera bildobjekt beroende på vilken typ av objekt du klickade på.

 2. Under Ordna klickar du på Gruppera och sedan på Gruppera.

  Gruppen Ordna

Tips: Om gruppen är nedtonad eller inte tillgänglig som är vanligtvis eftersom du inte har markerat två eller flera objekt som kan grupperas.

Se även

Justera objekt

Ändra storlek på ett objekt

Infoga en textruta

Ändra objekt i lager

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×