Flytta och ändra storlek på kontroller fritt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som standard när du skapar ett nytt formulär med hjälp av något av formulärverktygen på fliken Skapa , eller när du lägger till fält i ett formulär som är öppen i layoutvyn, placerar Access textrutor och andra kontroller i stödlinjer kallas layouter. En layout visas med en orange rutnät runt kontroller, kan du justera kontroller vågrätt och lodrätt för att ge formuläret ett enhetligt utseende. Följande illustration visar ”” stapelform i ett formulär som är öppen i layoutvyn:

Fält med en staplad layout i ett formulär

Även om layouter kan hjälpa dig att snabbt skapa och ändra ett formulär i vissa fall kanske du föredrar har du möjlighet att flytta och ändra storlek på kontroller oberoende av varandra. I den här artikeln beskrivs hur du tar bort kontroller från layouter, efter vilken du kan flytta och ändra storlek på dem utan att påverka andra kontroller.

Mer information om hur du använder layouter finns i artikeln Justera kontroller automatiskt i ett formulär.

Vad vill du göra?

Ta bort en eller flera kontroller i en layout

Dela upp en layout i två layouter

Ta bort en eller flera kontroller i en layout

 1. Högerklicka i formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Designvy.

 2. Markera den kontroll som du vill ta bort från layouten. Om du vill markera flera kontroller håller du ned SKIFT-tangenten och klicka sedan på de kontroller som du vill ta bort. Klicka på layout dataväljare rutan i det övre vänstra hörnet av layouten om du vill markera alla kontroller i layouten.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Ta bort Layoutpå fliken Ordna i gruppen tabell .

  • Högerklicka på en av de markerade kontrollerna, peka på Layoutoch klicka sedan på Ta bort Layout.

   De markerade kontrollerna tas bort från layouten.

Överst på sidan

Dela upp en layout i två layouter

Om du bara vill separera en grupp med kontroller från en annan, men fortfarande vill behålla layouterna kan dela du en layout i två layouter genom att göra följande:

 1. Högerklicka i formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Designvy.

 2. Håll ned SKIFT-tangenten och klicka sedan på de kontroller som du vill flytta till den nya layouten för kontrollen.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på den layouttyp av som du vill använda för den nya layouten (tabell eller Staplad) på fliken Ordna i gruppen tabell .

  • Högerklicka på de markerade kontrollerna, peka på Layoutoch klicka sedan på den layout som du vill använda för den nya layouten.

Access skapar en ny Kontrollayout och lägger till de markerade kontrollerna.

Flytta layouter

När du delar upp en layout i två två layouter överlappar varandra. Så här flyttar du en layout:

 1. Markera en kontroll i layouten.

 2. Tryck på och håll ned CTRL-tangenten.

 3. Dra layouten med hjälp av layoutväljaren i det övre vänstra hörnet av layouten.

  En layoutväljare i ett formulär i designvyn

Tips: Hålla ned CTRL-tangenten när du drar en layout eller kontroll förhindrar layout eller kontroll som ska infogas i andra layouter när du drar över dem.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×