Flytta former

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Visio 2007 innehåller många olika funktioner för att placera formerna exakt där du vill ha dem.

Vad vill du göra?

Flytta former med hjälp av musen

Flytta former ett visst avstånd (kräver Microsoft Office Visio Professional 2007)

Knuffa former med hjälp av piltangenterna

Flytta former med hjälp av musen

 1. Klicka på verktyget Pekare Bild av knapp och gör sedan något av följande:

  • Dra ett markeringsnät kring de former som du vill flytta.

  • Håll ned SKIFT och klicka på alla former som du vill flytta.

 2. Placera pekaren på en av formerna. En korspil visas Vit pekare med korspil .

  Om ett av objekten som du flyttar är en grupp visas korspilen bara om pekaren pekar på en av formerna i gruppen.

 3. Dra formerna till deras nya positioner. Alla de markerade formerna flyttas lika långt och i samma riktning i förhållande till sina ursprungliga positioner.

  Om Fäst är aktiverat hoppa formerna till rätt plats.

  Obs!: Var försiktig så att du inte pekar på något markeringshandtag när du flyttar formen. Om du flyttar ett markeringshandtag kan formens storlek ändras. Klicka genast på ÅngraRedigera-menyn om du av misstag råkar ändra formens storlek.

Tips: Du kan begränsa förflyttning av former till lodrät eller vågrät, håller du ned SKIFT medan du drar formerna. Dra formerna till en sida på fliken Fliken Sida om du vill flytta former till en annan sida i ritningen. Pausa tills den andra sidan visas och dra figuren till önskad plats.

Överst på sidan

Flytta former ett speciellt avstånd (Microsoft Office Visio Professional 2007 krävs)

Om du har Office Visio Professional kan du använda tilläggsprogrammet Flytta former för att flytta former och kopior av former ett visst avstånd.

 1. Klicka på verktyget Pekare Bild av knapp och gör sedan något av följande:

  • Dra ett markeringsnät kring de former som du vill flytta.

  • Håll ned SKIFT och klicka på alla former som du vill flytta.

 2. Verktyg-menyn pekar du på Tilläggsprogram och sedan på Extra och klickar på Flytta former.

 3. Under Riktning anger du vilket koordinatsystem du vill använda för att flytta formen eller formerna.

  • Vågrät/lodrät     Då används X-Y-koordinater (kartesiska) för att flytta markeringen.

  • Avstånd/vinkel     Polära koordinater används för att flytta markeringen.

 4. Ange de avstånd som markeringen ska flyttas.

  • Om du väljer Vågrätt/lodrätt anger du de avstånd som du vill att formen eller formerna ska flyttas i rutorna Vågrätt och Lodrätt. Ange avstånd som positiva eller negativa värden, beroende på i vilken riktning du vill att markeringen ska flyttas.

   Två rektanglar som visar rörelse i horisontell och vertikal riktning

   1. Vågrätt avstånd

   2. Lodrätt avstånd

  • Om du väljer Avstånd/Vinkel i rutorna Avstånd och Vinkel anger du det radiella avståndet och vinkeln längs vilken du vill att formen eller formerna ska flyttas. Ange avstånd som positiva eller negativa värden, beroende på i vilken riktning du vill att markeringen ska flyttas.

   Två rektanglar som visar hur det radiella avståndet förflyttas längs en viss vinkel

   1. Radiellt avstånd

   2. Vinkel

 5. Om du vill flytta en kopia av den markerade formen eller de markerade formerna och behålla originalformen/originalformerna på sin ursprungliga position väljer du Duplicera.

Överst på sidan

Knuffa former med piltangenterna

 1. Klicka på verktyget Pekare Bild av knapp och gör sedan något av följande:

  • Dra ett markeringsnät kring de former som du vill flytta.

  • Håll ned SKIFT och klicka på alla former som du vill flytta.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta en form till nästa position där den kan fäst trycker du på en piltangent.

   Om det inte finns någon position där formen kan fästas kan du trycka på en av piltangenterna så flyttas formen en markering på linjalen.

  • Om du vill flytta formen en bildpunkt håller du ned SKIFT samtidigt som du trycker på en piltangent.

Obs!: Om ritningen rullas i stället för att formen flyttas när du trycker på en piltangent bör du kontrollera att SCROLL LOCK-tangenten inte är aktiverad.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×