Flytta ett kopplat kommunikationshistorikobjekt i Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du flyttar ett kommunikationshistorikpost från en post till en annan i två steg.

Varför?

En affärsanteckning, affärsmöjlighet eller telefonlogg måste kopplas till en post. När du tar bort en affärsanteckning, affärsmöjlighet eller telefonlogg från en post kommer som länk att skickas till mappen Borttaget i Business Contact Manager för Outlook. Om affärsanteckning, affärsmöjlighet eller telefonlogg är länkad till en annan post, kan du fortfarande komma åt informationen. Om verksamheten Observera affärsmöjlighet eller telefonlogg är inte kopplad till en annan post, och du vill att informationen, återställa länken från mappen Borttaget och länka affärsanteckning, affärsmöjlighet eller telefonlogg till en annan post.

Obs!: Om databasägare har tömt mappen Borttaget kan du inte återställa objektet.

Om du tar bort kopplingen till ett Affärsprojekt, en aktivitet, ett e-postmeddelande, en avtalad tid eller en fil från en post behålls det ursprungliga affärsprojektet, uppgiften, e-postmeddelandet, avtalade tiden eller filen oförändrad, och du kan skapa en ny koppling senare.

 • Koppla först det befintliga kommunikationshistorikobjektet till en annan post.

 • Ta sedan bort kommunikationshistorikobjektet från originalposten.

Länka ett kommunikationshistorikobjekt till en annan post

Koppla ett befintligt kommunikationshistorikobjekt till flera poster från mappen Kommunikationshistorik

 1. Klicka på KommunikationshistorikBusiness Contact Manager-menyn.

 2. Öppna det kommunikationshistorikobjekt som du vill koppla till en annan post.

 3. Klicka på Koppla till underLänkat konto, affärskontakt, affärsmöjlighet eller rapport.

 4. Välj en grupp med poster i dialogrutan länk till en Business Contact Manager-post i mapplistan .

 5. Markera de poster du vill koppla till objektet. Om du vill söka efter en post anger du namnet i rutan Sök.

 6. Klicka på Koppla till och sedan på OK för att koppla till kommunikationshistorikobjektet.

 7. Klicka på Spara och Stäng i den kommunikationshistorik objekt formulär, i menyfliksområdet i gruppen åtgärder.

Obs!: Vissa kommunikationshistorikobjekt, t.ex. en affärsanteckning eller telefonlogg, kan inte kopplas till fler än 50 poster.

Koppla ett befintligt kommunikationshistorikobjekt till flera poster inifrån en post

 1. Klicka på Konton, Affärskontakter, Affärsprojekt eller AffärsmöjligheterBusiness Contact Manager-menyn.

 2. Öppna den post som innehåller det kommunikationshistorikobjekt som du vill koppla till en annan post.

 3. Klicka på Historik i gruppen Visa i menyfliksområdet.

 4. Öppna det kommunikationshistorikobjekt du vill koppla till en annan post och klicka sedan på Koppla till under Länkat konto, affärskontakt, affärsmöjlighet eller rapport.

 5. Markera en grupp med poster i listan Mapp i dialogrutan Koppla till Business Contact Manager-post.

 6. Markera de poster du vill koppla till objektet. Om du vill söka efter en post anger du namnet i rutan Sök.

 7. Klicka på Koppla till och sedan på OK för att koppla till kommunikationshistorikobjektet.

 8. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder i menyfliksområdet i formuläret för kommunikationshistorikobjekt.

Ta bort ett kommunikationshistorikobjekt

Ta bort ett kommunikationshistorikobjekt från mappen Kommunikationshistorik

Kommunikationshistorikobjekt som är kopplade till flera poster visas flera gånger i mappen Kommunikationshistorik. När du tar bort en kopia av ett kommunikationshistorikobjekt, som är kopplat till flera poster, visas de övriga separata kopiorna fortfarande i mappen Kommunikationshistorik. Namn på poster som ett objekt är kopplat till visas i kolumnen Kopplat till på mappsidan Kommunikationshistorik.

 1. Klicka på KommunikationshistorikBusiness Contact Manager-menyn.

 2. Högerklicka på det kommunikationshistorikobjekt som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Ta bort ett kommunikationshistorikobjekt från originalpost

 1. Klicka på Konton, Affärskontakter, Affärsmöjligheter eller AffärsprojektBusiness Contact Manager-menyn.

 2. Öppna den post som du vill ta bort ett kommunikationshistorikobjekt från.

 3. Klicka på Historik i gruppen Visa i menyfliksområdet.

 4. Markera det objekt som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×