Flytta ett diagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vanligtvis flyttar du diagram (och egentligen valfri bild) genom att helt enkelt dra dem med musen. Tyvärr fungerar inte det alla gånger. Ibland påverkas text kring diagrammet på ett oönskat sätt när du flyttar det.

Du får enklare önskat resultat om du klickar på knappen Layoutalternativ:

Layoutalternativ för diagram

 1. Klicka på Visa > Utskriftslayout.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. Klicka på knappen Layoutalternativ.

 4. Välj de layoutalternativ som du vill använda.

  Som standard infogas nya diagrammen ”i nivå med text”. Detta innebär att Word hanterar diagram som en (stor) textstycke. Ta bort eller lägga till text till vänster om diagrammet flyttar diagrammet åt vänster eller höger, precis som en del av texten. Word ökar även radens höjd åt dig så att diagrammet inte få avklippt.

  Om nivå med Text inte är att göra vad du vill använda, väljer du ett alternativ under Med figursättning. Om du vill att diagrammet ska visas för sig själv mellan textrader väljer du alternativet upp och ned.

  När du väljer ett alternativ under Med figursättning kan du välja vad diagrammet ska göra om du lägger till eller ta bort texten. Välj Flytta med text om du vill att diagrammet ska flytta uppåt eller nedåt på sidan som du tar bort eller lägga till text. Eller välj åtgärda placering på sidan om du vill att diagrammet ska stanna kvar på samma relativa direkt på sidan.

  Tips:  Du kan ändra standardlayouten för diagram genom att klicka önskat alternativ och sedan klicka på Ange som standard.

Går det inte att markera diagrammet?

Diagrammet finns troligtvis bakom ett annat objekt ,t.ex. ett textstycke:

Exempel på ett diagram bakom ett textstycke

Du kan markera diagrammet i fönstret Markering:

 1. Klicka på Start > Markera > Markeringsfönster.

 2. Klicka på diagrammet i fönstret Markering.

Behöver du mer kontroll?

Använd rutan Layout om du vill kunna placera ut diagrammet exakt. Det kan vara praktiskt om du vill placera diagrammet på ett visst avstånd från något annat element, t.ex. en sidmarginal.

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Klicka på knappen Layoutalternativ.

 3. Klicka på Visa fler.

 4. Klicka på fliken Figursättning och klickar sedan på alla alternativ utomi nivå med text.

  Till exempel om du vill att diagrammet mellan textrader väljer du upp och ned.

  Eller, om du vill att texten ska figursättas runt alla sidor i diagrammet väljer du fyrkant.

 5. Klicka på fliken Placering och ange sedan önskad placering.

Läs mer

Word innehåller många alternativ för styrning av bildplacering. Du kan läsa mer i följande informativa blogginlägg från Word-gruppen:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×