Flytta en textruta, WordArt eller figur

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du lägger till bilder, figurer och andra objekt i dina Office-dokument staplas de automatiskt i enskilda lager när du lägger till dem. Du kan flytta enskilda figurer eller andra objekt, eller grupper av objekt i en stapel. Du kan till exempel flytta objekt uppåt eller nedåt i stapeln en nivå i taget, eller så kan du flytta dem till det översta eller nedersta lagret direkt. När du ritar för att skapa olika effekter kan du överlappa objekt.

Staplade objekt
Staplade figurer visar överlappning

Meddelanden: 

Flytta en bild, figur, textruta eller WordArt

 1. Klicka på kantlinjen av WordArt, textrutan eller figuren som du vill flytta.

  Flytta flera textrutor eller figurer genom att trycka på och hålla ned Ctrl samtidigt som du klickar på kantlinjerna.

 2. När markören ändras till korspil drar du den till den nya platsen.

  Markören vilar över en textrutas kantlinje som ändrats till en korspil

  Flytta i små steg genom att trycka på och hålla ned Ctrl samtidigt som du trycker på en piltangent. Flytta objektet enbart vågrätt eller lodrätt genom att trycka på och hålla ned Skift samtidigt som du drar.

Obs!: Stegavståndet, eller finjusteringen, är 1 bildpunkt. Vad 1 bildpunkt representerar i förhållande till dokumentområdet beror på inzoomningsprocenten. När dokumentet är inzoomat till 400 % är 1 skärmbildpunkt ett relativt litet justeringsavstånd i dokumentet. När dokumentet är utzoomat till 25 % är 1 skärmbildpunkt ett relativt stort justeringsavstånd i dokumentet.

Beroende på hur långt du flyttar WordArt-objektet, formen eller textrutan kan det vara enklare att klippa ut och klistra in den.Högerklicka på objektet och klicka sedan på Klipp ut eller tryck på Ctrl+X. Tryck på Ctrl+V för att klistra in den. Du kan också klippa ut och klistra in till ett annat dokument eller mellan program, till exempel från en PowerPoint-bild till ett Excel-kalkylblad.

Flytta en textruta, WordArt eller figur uppåt eller nedåt i en hög

 1. Klicka på den WordArt, figur eller textruta som du vill flytta uppåt eller nedåt i högen.

 2. På fliken Format under Ritverktyg klickar du antingen på Flytta framåt eller Flytta bakåt.

  Alternativen Flytta framåt och Flytta bakåt på fliken Ritverktyg

  Du kan antingen flytta upp objektet en nivå (Flytta framåt) eller överst i högen (Placera längst fram). Flytta bakåt har liknande alternativ: nedåt en nivå (Flytta bakåt) eller längst ned i högen (Placera längst bak).

  Alternativen Flytta framåt och Placera längst fram i menyn Flytta framåt

  Tips: 

  • Om du har många WordArt-objekt, figurer, textrutor eller andra objekt i Office 2016 eller Office 2013 kan det vara enklare att använda upp- och nedpilarna i Markeringsfönstret för att flytta objekt uppåt eller nedåt. Markeringsfönster finns inte i Project eller Office 2010.

  • Markeringsfönstret visar alla figurer, textrutor, WordArt och andra objekt i dokumentet.

Se även

Använda layoutalternativen i Word för att flytta bilder i Word 2016 och Word 2013

Radbryta text runt bilder i Word

 1. Klicka på den figur, textruta eller WordArt du vill flytta uppåt eller nedåt i högen. Försök att klicka på en del av objektet som inte döljs av ett annat objekt i högen. Om du inte kan markera önskat objekt kan du först behöva flytta andra objekt som för närvarande ligger ovanför i högen.

 2. Klicka på fliken Format.
  Bild av fliken Format under Ritverktyg

 3. Gör något av följande i gruppen Ordna:

  • Om du vill flytta ett objekt ett steg längre upp klickar du på pilen bredvid Placera längst fram och klickar sedan på Flytta framåt.

  • Om du vill flytta ett objekt längst upp klickar du på pilen bredvid Placera längst fram och klickar sedan på Placera längst fram.

  • Om du vill flytta ett objekt ett steg längre ned klickar du på pilen bredvid Placera längst bak och klickar sedan på Flytta bakåt.

  • Om du vill flytta ett objekt längst ned klickar du på pilen bredvid Placera längst bak och klickar sedan på Placera längst bak.

Tips: I Word kan du även välja att flytta objektet framför eller bakom texten. När du klickar på pilen bredvid Placera längst fram klickar du på Placera framför text. Om du vill flytta objektet bakom texten klickar du istället på pilen bredvid Placera längst bak och sedan på Placera bakom text.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×