Flytta en publicerad formulärmall till ett nytt SharePoint-bibliotek

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Översikt

Innan du börjar

Skicka en fungerande kopia av formulärmallen

Steg 1: Publicera formulärmallen på nytt dokumentbibliotek

Steg 2: Kopiera och länka om befintliga formulär

Översikt

En formulärmall som har publicerats till ett dokumentbibliotek där användarna kan fylla i formulär, kanske måste flyttas till ett annat dokumentbibliotek. Du kanske till exempel vill flytta formulärmallen till en server med högre kapacitet, så att fler användare kan fylla i formulär samtidigt. En del användare kanske redan har fyllt i formulär som baseras på formulärmallen i det ursprungliga dokumentbiblioteket. Om du flyttar formulärmallen till ett nytt dokumentbibliotek måste också de befintliga ifyllda formulären flyttas. Innan du arkiverar eller tar bort det gamla dokumentbiblioteket bör du också kontrollera att de befintliga formulären fungerar i det nya dokumentbiblioteket.

Tips: Innan du flyttar publicerade formulärmallar till ett nytt dokumentbibliotek bör du planera för att informera användarna om att deras formulär har flyttats. På så sätt säkerställer du att alla använder det nya dokumentbiblioteket när de sparar nya formulär eller ändrar befintliga formulär. Du bör också planera för att arkivera eller ta bort det ursprungliga dokumentbiblioteket.

Om du ska flytta en formulärmall och befintliga formulär till ett nytt dokumentbibliotek börjar du med att publicera formulärmallens arbetskopia till det nya dokumentbiblioteket. Arbetskopian är en formulärmallsversion som du har lagrat på datorn eller i ett versionshanteringsprogram, till exempel Microsoft Visual SourceSafe.

Tips: Om det inte finns en arbetskopia av formulärmallen kan du spara en formulärmallskopia från det ursprungliga dokumentbiblioteket till datorn. Sedan kan du använda den kopian som arbetskopia.

När du har publicerat arbetskopian till det nya dokumentbiblioteket måste formulären i det ursprungliga dokumentbiblioteket kopieras till det nya dokumentbiblioteket. Därefter måste formulären i det nya biblioteket länkas till den nyligen publicerade formulärmallen.

Om formulärmallen måste ändras på grund av att den flyttas, bör du utföra ändringarna innan du publicerar mallen. Sökvägen till eventuella externa datakällor i de formulär som baseras på formulärmallen kanske ändras när formulärmallen flyttas. I så fall måste formulärmallen uppdateras med ny dataanslutningsinformation innan du publicerar den. Länkar till mer information om hur du ändrar dataanslutningarna finns i avsnittet Se även.

Obs!: Publicera en formulärmall är inte samma som sparar en formulärmall. När du publicerar en formulärmall läggs Publiceringsguiden publicera plats och bearbetningsinstruktioner till formulärmallen så att användarna kan öppna formulär som baseras på formulärmallen. När du sparar en formulärmall sparas en kopia av formulärmallen precis som du gör när du sparar en fil till din dator. Använd alltid Publiceringsguiden när du vill göra formulärmallen tillgänglig för dina användare att fylla i.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du flyttar formulärmallen och befintliga formulär som baseras på formulärmallen till ett nytt dokumentbibliotek behövs följande:

 • En arbetskopia av formulärmallen    Arbetskopian är en formulärmallskopia som du ändrar och publicerar om till det nya dokumentbiblioteket. Arbetskopian kan vara lagrad på datorn eller i ett versionshanteringsprogram, till exempel Visual SourceSafe.

 • Sökvägarna till nya externa datakällor    Om externa datakällor i de formulär som baseras på formulärmallen har ändrats, måste du känna till sökvägarna till de nya datakällorna. Säkerställ att administratören har tilldelat dig och användarna åtkomstbehörighet till de externa datakällorna. Om inställningar i en dataanslutningsfil används för anslutning av formulärmallen till en extern datakälla, kontrollera att dataanslutningsfilen har uppdaterats med information om den nya sökvägen till den externa datakällan.

 • Lämpliga behörigheter på den server där Windows SharePoint Services 3.0 körs    Du måste ha rätt behörighet på servern om du ska kunna publicera en formulärmall och kopiera befintliga formulär från det gamla dokumentbiblioteket till det nya. Serveradministratören tilldelar dig sådan behörighet.

Överst på sidan

Skapa en arbetskopia av formulärmallen

Om du vill ändra en formulärmall som har publicerats till ett dokumentbibliotek eller en delad nätverksplats, men inte har en arbetskopia av mallen, kan du spara en arbetskopia från den ursprungliga publiceringsplatsen till din dator.

Tips: Det är en god idé att administrera arbetskopiorna med hjälp av ett versionshanteringsprogram, till exempel Microsoft Visual SourceSafe.

Spara en kopia av formulärmallen från ett dokumentbibliotek till datorn

 1. Öppna dokumentbiblioteket där en formulärmall har publicerats i en webbläsare.

 2. Klicka på Inställningar på menyn Inställningar och klicka sedan på Inställningar för formulärbibliotek.

 3. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 4. Klicka på Redigera mall i avsnittet Dokumentmall.

  Formulärmallen öppnas i Microsoft Office InfoPath.

 5. Klicka på Ja i dialogrutan Microsoft Office InfoPath.

 6. Klicka på Spara somArkiv-menyn.

 7. Klicka på OK i dialogrutan Microsoft Office InfoPath.

 8. I dialogrutan Spara som bläddrar du till den plats där du vill spara en kopia av formulärmallen, och klicka sedan på Spara.

Spara en kopia av formulärmallen från en delad nätverksmapp till datorn

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka på På datorn under Öppnar en formulärmall.

 3. Bläddra till nätverksmappen av publicerade formulärmallen, klicka på formulärmallen och klicka sedan på Öppna.

 4. Klicka på Spara somArkiv-menyn.

 5. Klicka på OK i dialogrutan Microsoft Office InfoPath.

 6. I dialogrutan Spara som väljer du en plats än ursprungligt publicera platsen där du vill spara en fungerade kopia av formulärmallen och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Steg 1: Publicera formulärmallen till det nya dokumentbiblioteket

 1. Öppna arbetskopian av formulärmallen i designläge.

 2. På menyn Arkiv klickar du på Publicera.

 3. Klicka på Till en SharePoint-server med eller utan InfoPath Forms Services i Publiceringsguiden och klicka sedan på Nästa.

 4. Ange i rutan Ange SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webbplatsen sökvägen till den SharePoint-webbplats som innehåller dokumentbiblioteket dit formulärmallen ska flyttas. Klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Dokumentbibliotek på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 6. Klicka på Skapa ett nytt dokumentbibliotek och sedan på Nästa.

 7. Ange ett namn och en beskrivning för det nya dokumentbiblioteket på nästa sida i guiden, och klicka sedan på Nästa.

 8. Välj de fält i formulärmallen som ska visas som kolumner i dokumentbibliotekets standardvy.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till.

  2. Markera fältet som du vill lägga till som en kolumn i dokumentbiblioteket och gör sedan något av följande:

   • Skriv ett namn för kolumnen i rutan kolumnnamn.

   • Markera webbplatskolumnen i listan webbplatskolumngrupp och välj ett namn i listan kolumnnamn.

    Obs!: Du kan definiera hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner om du väljer ett upprepande fält att visa data i dokumentbiblioteket. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

  3. Klicka på OK.

  Länkar till information om hur du visar data i kolumner i ett dokumentbibliotek finns i avsnittet Se även.

 9. Klicka på Nästa.

 10. Kontrollera att informationen stämmer och klicka sedan på Publicera.

 11. Om du vill öppna dokumentbiblioteket och kontrollera att det fungerar att fylla i formulär som baseras på formulärmallen, markerar du kryssrutan Öppna det här dokumentbiblioteket och klickar sedan på Stäng.

  Dokumentbiblioteket öppnas i en webbläsare. I Microsoft Office InfoPath öppnas ett formulär som baseras på formulärmallen när du klickar på Nytt i listverktygsfältet.

När du har publicerat formulärmallen till ett nytt dokumentbibliotek kan du kopiera de befintliga formulären, som baseras på den föregående formulärmallsversionen, från det gamla dokumentbiblioteket till det nya dokumentbiblioteket. Därefter kan du länka om de befintliga formulären till den nya formulärmallsversionen. Om du inte länkar de befintliga formulären kanske användarna inte kan öppna dem.

Överst på sidan

Steg 2: Kopiera och länka om de befintliga formulären

I instruktionerna nedan förutsätts att båda dokumentbiblioteken finns på en server där Windows SharePoint Services 3.0 körs.

 1. Öppna det gamla dokumentbiblioteket i en webbläsare.

 2. Klicka på UtforskarvyVisa-menyn.

 3. Håll ned CTRL, markera varje formulär som ska flyttas och högerklicka sedan på ett av formulären.

 4. Klicka på Ja i dialogrutan Internet Explorer och klicka sedan på Kopiera på snabbmenyn.

 5. Öppna det nya dokumentbiblioteket.

 6. Klicka på Utforskarvy under Välj en vy.

 7. Högerklicka på en tom yta i mappfönstret.

 8. Klicka på Ja i dialogrutan Internet Explorer och klicka sedan på Klistra in på snabbmenyn.

 9. Klicka på Länka om dokumentVisa-menyn.

 10. I kolumnen Länka om markerar du kryssrutan för varje formulär som ska länkas till den nya formulärmallen.

 11. Klicka på Länka om markerade dokument i verktygsfältet.

När du har länkat de befintliga formulären till den nya formulärmallen kan användarna ändra de formulär som du har kopierat till det nya dokumentbiblioteket eller fylla i nya formulär, som baseras på den nyligen publicerade formulärmallen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×