Flytta en figur

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: I den här artikeln beskrivs hur du flyttar former i en SmartArt-grafik. Information om hur du flyttar en form finns i flytta en bild, figur, text ruta eller WordArt. Mer information om hur du använder stöd linjer och stöd linjer för att placera former finns i ändra rutnäts avstånd och Visa eller dölja stöd linjer.

 1. Klicka på den figur du vill flytta i SmartArt-grafiken.

  Om du vill flytta flera former klickar du på den första figuren och håller ned CTRL medan du klickar på de övriga figurerna.

 2. Gör något av följande:

  • Dra formen till en ny plats.

  • Tryck på uppåtpil, nedåtpil, HÖGERPIL eller vänsterpil för att flytta formen i önskad riktning.

  • Om du vill flytta eller "knuffa" formen i mycket små steg håller du ned CTRL samtidigt som du trycker på uppåtpil, nedåtpil, HÖGERPIL eller vänsterpil.

   När du knuffar en figur flyttas en yta ovanpå rutnät. Du kan skriva ut stöd linjer. Om alternativet Fäst mot rutnät ärinaktiverat flyttas formen en bildpunkt. Med alternativet Fäst mot rutnät justeras objekt mot närmaste skärnings punkt i rutnätet när du ritar eller flyttar objekt.

   Om flikarna SmartArt-verktyg eller format inte visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

   Enkel blocklista med rutnät

   Meddelanden: 

   • Beroende på vilken layout för SmartArt-grafiken du använder, om du flyttar en form med en motsvarande figur, till exempel en pil eller linje, flyttas också motsvarande figur.

   • Om du gör en SmartArt-grafik tredimensionellt genom att använda ett tredimensionellt snabb format med en perspektivvy måste du först växla till en 2D-scen för att flytta former. Klicka på Redigera i2D i gruppen figurer på fliken format under SmartArt-verktyg. Flytta figuren och klicka sedan på Redigera i 2-D igen. Om du vill växla mellan 2D och 3D klickar du på Redigera i 2D i gruppen figurer på fliken format . Tänk på Redigera I 2D som en tangent som tillfälligt låser SmartArt-grafiken för redigering så att du kan flytta och ändra storlek på figurer – men 3D-formatet används fortfarande i SmartArt-grafiken och visas igen när du klickar på Redigera I 2-d igen.

   • Även om du kan markera eller avmarkera kryss rutan Fäst objekt mot andra objekt fungerar den inte för former i SmartArt-grafik. Alternativet Fäst objekt mot andra objekt gör att du kan justera formerna automatiskt efter kanterna på figurer i närheten.

   • Endast PowerPoint och Word: när du knuffar en figur flyttas en yta ovanpå rutnät. Stöd linjer visas inte under ett bild spel och de skrivs inte ut i en presentation eller i ett dokument. Om alternativet Fäst mot rutnät ärinaktiverat flyttas formen en bildpunkt. Med alternativet Fäst mot rutnät justeras objekt mot närmaste skärnings punkt i rutnätet när du ritar eller flyttar objekt. Om du vill aktivera alternativet Fäst mot rutnät eller om du vill ändra rutnäts avståndetklickar du på ordnaoch sedan på Justerapå fliken format under SmartArt-verktyg. Klicka på Rutnäts inställningaroch avmarkera sedan kryss rutan Fäst mot rutnät eller ändra siffran i rutan avstånd under rutnäts Inställningar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×