Flytta en anteckningsbok i OneNote för Windows som du har delat med andra

OneNote är ett utmärkt samarbetsverktyg. Du kan dela en anteckningsbok med andra så att de kan visa eller redigera innehållet och arbeta tillsammans. Om du vill flytta en delad anteckningsbok till en ny plats är det bra att planera så att andra kan hitta anteckningsboken på den nya platsen och fortsätta att arbeta med den.

Obs!: Om du har en anteckningsbok som du inte har delat men vill flytta till OneDrive så att du kan komma åt den på alla dina enheter, behöver du inte följa alla steg nedan. Välj Arkiv > Dela och välj den nya platsen. Stegvisa anvisningar finns i Flytta en anteckningsbok till OneDrive. Om din organisation har SharePoint kan du skapa en anteckningsbok i SharePoint så att även andra i din grupp kan använda den.

En anteckningsbok som redan finns på en delad plats kan inte flyttas till en ny plats. Du kan flytta innehållet ett avsnitt i taget genom att följa stegen nedan

Tips: Det kan vara en bra idé att bara flytta anteckningsböcker under de tider då du vet att mycket lite delad redigering förekommer. Det kan också vara bra att först säkerhetskopiera alla filer innan du gör stora ändringar, särskilt om du eller andra håller på med något viktigt.

Steg 1: Förbereda flytten

 1. Skapa en ny anteckningsbok (Arkiv > Nytt) på den plats där du vill att din befintliga anteckningsbok ska hamna.

 2. Meddela andra användare som du har delat den gamla anteckningsboken med om att den ska flyttas, och att de ska öppna den nya anteckningsboken. Du kan göra detta på två sätt:

  • Skapa ett nytt avsnitt i originalanteckningsboken med en sida som innehåller instruktioner och en länk till den nya anteckningsboken.

  • Skicka dem ett e-postmeddelande med instruktionerna.

   Mer information om hur du delar länkar finns i dela en anteckningsbok med andra.

Steg 2: Flytta anteckningarna

 1. I den gamla anteckningsboken högerklickar du på en avsnittsflik och väljer Flytta eller kopiera.

 2. Välj den nya anteckningsboken från listan över anteckningsböcker och välj Flytta.

 3. Upprepa steg 1 och 2 tills alla avsnitt finns i den nya anteckningsboken.

  Obs!: Om du tidigare har skapat ett avsnitt i den gamla anteckningsboken där du informerar andra om att anteckningsboken ska flyttas lämnar du det avsnittet i den gamla anteckningsboken. Om någon öppnar den gamla anteckningsboken kan den personen se vart anteckningarna har flyttats.

 4. Tryck på Skift+F9 om du vill synkronisera alla anteckningsböcker manuellt och vänta tills synkroniseringen är klar. Om du använder en pekskärmsenhet utan ett externt tangentbord kan du synkronisera via Arkiv-menyn. Mer information finns i Visa synkroniseringsstatus för delade anteckningsböcker.

  När ändringarna har synkroniserats i OneNote visas den nya anteckningsboksstrukturen för alla som loggar in till den nya anteckningsboken.

 5. Stäng den gamla anteckningsboken. Det innebär inte att du tar bort den, men du förhindrar att du använder den av gammal vana.

Steg 1: Förbereda flytten

Gör följande när du är redo att flytta en delad anteckningsbok till en ny plats:

 1. Skapa en ny anteckningsbok (Arkiv > Nytt) på den plats dit en annan anteckningsbok ska flyttas.

 2. Meddela andra användare som du delat den gamla anteckningsboken med om att den ska flyttas, och att de ska öppna den nya anteckningsboken. Du kan göra detta på två sätt:

  • Skapa ett nytt avsnitt i originalanteckningsboken med en sida som innehåller instruktionerna (rekommenderas).

  • Skicka dem ett e-postmeddelande med instruktionerna.

 3. I båda fallen klistrar du in webbadressen för den nya anteckningsboken och skriver något på sidan eller i e-postmeddelandet om varför och vart anteckningsboken flyttas.

Steg 2: Flytta anteckningarna

Gör följande när du är reda att flytta anteckningarna från den gamla anteckningsboken till den nya:

 1. Se till att du har både den gamla och den nya anteckningsboken öppen och dra sedan anteckningsboksavsnitt från den gamla anteckningsboken till den nya.

 2. Om du tidigare har skapat ett avsnitt i den gamla anteckningsboken där du informerar andra om att anteckningsboken ska flyttas lämnar du det avsnittet i den gamla anteckningsboken. Om någon öppnar den gamla anteckningsboken senare (till exempel en kollega som haft en längre semester) kan den personen se vart anteckningarna har flyttats.

 3. Tryck på Skift+F9 på tangentbordet om du manuellt vill synkronisera alla anteckningsböcker och vänta till synkroniseringen är klar. När ändringarna har synkroniserats i OneNote visas den nya anteckningsboksstrukturen för alla som loggar in till den nya anteckningsboken.

 4. Stäng den gamla anteckningsboken. Det innebär inte att du tar bort den, men du förhindrar att du använder den av gammal vana.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×