Flytta eller kopiera rader och kolumner

När du flyttar eller kopierar rader och kolumner flyttar eller kopierar Excel alla data som de innehåller, bl.a. formler och deras resulterande värden, kommentarer, cellformat och dolda celler.

Du kan använda kommandot Klipp ut eller Kopiera för att flytta eller kopiera valda rader och kolumner, men du kan också flytta eller kopiera dem med hjälp av musen.

Flytta eller kopiera celler så här:

 1. Markera raden eller kolumnen som du vill flytta eller kopiera.

 2. Gör något av följande:

  • Flytta rader eller kolumner genom att gå till fliken Start i gruppen Urklipp och klicka på Klipp ut Bild av knapp .

   Bild av menyfliksområdet i Excel

   Kortkommando: Tryck på Ctrl + X.

  • Kopiera rader eller kolumner genom att gå till fliken Start i gruppen Urklipp och klicka på Kopiera Bild av knapp .

   Kortkommando: Tryck på Ctrl + C.

 3. Högerklicka på en rad eller kolumn nedanför eller till höger om den plats dit du vill flytta eller kopiera markeringen och gör sedan något av följande:

  • När du flyttar rader eller kolumner klickar du på Infoga urklippta celler.

  • När du kopierar rader eller kolumner klickar du på Infoga kopierade celler.

   Obs!: Om du klickar på Klistra in Bild av knappStart-fliken i gruppen Urklipp (eller trycker på Ctrl + V) i stället för att klicka på ett kommando på snabbmenyn ersätts innehållet i målcellerna.

Flytta eller kopiera rader och kolumner med hjälp av musen

 1. Markera raden eller kolumnen som du vill flytta eller kopiera.

 2. Gör något av följande:

  • Flytta rader eller kolumner genom att peka på markeringens kantlinje. När pekaren blir ett flyttningspekare Flyttpekare drar du raderna eller kolumnerna till en annan plats.

  • Kopiera rader eller kolumner genom att hålla ned Ctrl medan du pekar på markeringens kantlinje. När pekaren blir en kopieringspekare Kopieringspekare drar du raderna eller kolumnerna till en annan plats.

   Viktigt!: Se till att hålla ned Ctrl när du drar och släpper. Om du släpper Ctrl innan du släpper musknappen flyttas raderna eller kolumnerna i stället för kopieras.

  När du använder musen till att infoga kopierade eller urklippta kolumner eller rader ersätts det befintliga innehållet i målcellerna. Om du vill infoga kopierade eller urklippta rader och kolumner utan att ersätta det befintliga innehållet högerklickar du på raden eller kolumnen nedanför eller till höger om den plats dit vill flytta eller kopiera markeringen och klickar sedan på Infoga urklippta celler eller Infoga kopierade celler.

  Obs!: Du kan inte flytta eller kopiera rader och kolumner som inte ligger intill varandra med hjälp av musen.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×