Flytta eller kopiera och klistra in kontakter

I kontaktlistan i Communicator kan du dra och släppa kontakter om du vill flytta dem från en grupp till en annan. Du kan även kopiera och klistra in kontakter mellan olika grupper. Dessutom kan du dra kontakter mellan kontaktlistan och deltagarlistan i konversationsfönstret.

Vad vill du göra?

Flytta en kontakt

Kopiera och klistra in en kontakt

Dra kontakter mellan deltagarlistan och kontaktlistan

Flytta en kontakt

  • Dra kontakten från en grupp och släpp den i en annan. Du kan även markera flera kontakter genom att hålla CTRL nedtryckt och sedan klicka på de kontakter du vill dra.

    Obs!: Att flytta kontakter från en grupp till en annan kan ha olika konsekvenser beroende på vilken vy som används i huvudfönstret i Office Communicator. I kontaktlistan kan du flytta kontakter mellan grupper utan att deras åtkomstnivå förändras. Däremot om du flyttar kontakter i någon av vyerna Åtkomstnivåer eller Hantering av åtkomstnivåer ändrar du vilken typ av behörighet användarna har till din närvaroinformation. Mer information om åtkomstnivåer finns i Kontrollera åtkomst till din närvaroinformation.

Överst på sidan

Kopiera och klistra in en kontakt

  • Högerklicka på kontakten, klicka på Kopiera, högerklicka på gruppen som du vill klistra in kontakten i och klicka sedan på Klistra in. Om du vill välja flera kontakter håller du ned CTRL och markerar de kontakter som du vill kopiera.

Överst på sidan

Dra kontakter mellan deltagarlistan och kontaktlistan

I Office Communicator 2007 kan du dra kontakter från kontaktlistan till deltagarlistan, vilket är ett enkelt sätt att lägga till kontakter i en session. Det går också att dra kontakter från deltagarlistan till kontaktlistan, vilket är ett enkelt sätt att lägga till kontakter i kontaktlistan.

Så här drar du kontakter från kontaktlistan till deltagarlistan

  • I kontaktlistan drar du en kontakt till deltagarlistan i konversationsfönstret. Det görs normalt under en pågående session.

Så här drar du kontakter från deltagarlistan till kontaktlistan

  • Dra en kontakt från deltagarlistan till kontaktlistan under en pågående session.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×