Flytta eller kopiera filer i SharePoint

Flytta eller kopiera filer i SharePoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kopiera

 1. Markera de objekt som du vill kopiera och klicka sedan på Kopiera till. Eller välj fler utökad meny >Kopiera till för objektet.

  Knappen Kopiera till i huvudmenyn

  Obs!: Kopiera till är inte tillgängligt om du använder den klassiska versionen av SharePoint Online.

 2. Under Välj en plats markerar du den plats där du vill att en kopia av filer, mappar eller länkarna för att gå. Om du kopierar till en annan webbplats eller underwebbplats och inte visas, klickar du på Bläddra bland webbplatser om du vill visa den fullständiga listan med webbplatser som du kan kopiera till.

  Obs!: Om du inte ser andra webbplatser som visas när du kopierar objekt kan tillåter inte din organisation att kopiera flera webbplatser. Om du är en SharePoint administratör eller global administratör för din organisation kan se tillåta eller förhindra att anpassade skript Lär dig hur du aktivera flera webbplatser kopiering i SharePoint administratörscenter.

  Skärmbild av hur du väljer ett mål när du kopierar filer från OneDrive för företag till en SharePoint-webbplats.

  Om du vill skapa en ny mapp om du vill kopiera filer till, Välj en plats i mapphierarkin och klicka på Ny mapp.

 3. Skriv namnet på den nya mappen i textrutan.

  Skärmbild av val av plats vid kopiering av fil till SharePoint

 4. Klicka på markeringen och klicka sedan på Kopiera hit.

  Dokumentbibliotek Nytt Kopiera till mapp

Meddelanden: 

Flytta

 1. Markera de objekt du vill flytta.

 2. I huvudmenyn högst upp på sidan klickar du på Flytta till. Om du inte ser Flytta till, klicka på punkterna (...) i huvudmenyn och klicka sedan på Flytta till.

  Knappen Flytta till i huvudmenyn

  Obs!: Flytta till är inte tillgängligt om du använder den klassiska versionen av SharePoint Online.

 3. Välj den nya platsen i dokumentbiblioteket där du vill att filerna ska gå och klicka på Flytta hit i rutan Välj ett mål.

  Obs!: Flytta filer mellan webbplatser är för närvarande tillgänglig i riktade Release-programmet.

  Skärmbild av flytta panelen Dokumentbibliotek

  Du kan också klicka på Ny mapp om du vill lägga till en ny mapp i dokumentbiblioteket och flytta objektet till den nya mappen i fönstret Välj mål. Skriver du namnet på den nya mappen i textrutan, klicka på markeringen och klicka sedan på Flytta hit.

  Fältet Skapa mapp med kryssrutan markerad

Obs!: När du använder Flytta till kopieras historik över dokumentet till den nya platsen. Mer information om versionshantering finns i Aktivera och konfigurera versionshantering för en lista eller ett bibliotek

Kopiera

 1. Markera de objekt som du vill kopiera och klicka sedan på Kopiera till. Eller välj fler utökad meny >Kopiera till för objektet.

  Knappen Kopiera till i huvudmenyn

  Obs!: Kopiera till är inte tillgängligt om du använder den klassiska versionen av SharePoint.

 2. Under Välj en plats markerar du den plats där du vill att en kopia av filer eller mappar.

  Välj ditt mål

  Klicka på Ny mapp om du vill skapa en ny mapp om du vill kopiera filer till.

 3. Skriv namnet på den nya mappen i textrutan.

  Skriv in namnet på den nya mappen

 4. Klicka på markeringen och klicka sedan på Kopiera hit.

Meddelanden: 

 • Du kan kopiera upp till 500 MB filer och mappar på samma gång.

 • När du använder Kopiera till med dokument som har tidigare versioner, kopieras bara den senaste versionen. Om du vill kopiera tidigare versioner, måste du återställa och kopiera var och en. Mer information om versionshantering finns i Aktivera och konfigurera versionshantering för en lista eller ett bibliotek.

Flytta

 1. Markera de objekt du vill flytta.

 2. I huvudmenyn högst upp på sidan klickar du på Flytta till. Om du inte ser Flytta till, klicka på punkterna (...) i huvudmenyn och klicka sedan på Flytta till.

  Knappen Flytta till i huvudmenyn

  Obs!: Flytta till är inte tillgängligt om du använder den klassiska versionen av SharePoint.

 3. Välj den nya platsen i dokumentbiblioteket där du vill att filerna ska gå och klicka på Flytta hit i rutan Välj ett mål.

  Flytta till mapp

  Du kan också klicka på Ny mapp om du vill lägga till en ny mapp i dokumentbiblioteket och flytta objektet till den nya mappen i fönstret Välj mål. Skriver du namnet på den nya mappen i textrutan, klicka på markeringen och klicka sedan på Flytta hit.

  Skapa en ny mapp att flytta till

Obs!: När du använder Flytta till kopieras historik över dokumentet till den nya platsen. Mer information om versionshantering finns i Aktivera och konfigurera versionshantering för en lista eller ett bibliotek

Kopiera en fil till ett annat bibliotek i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

SharePoint Ange alternativet Skicka till för att kopiera till ett annat bibliotek eller plats Server 2016 och 2013. Skicka till kopierar en fil i taget till ett annat bibliotek. Skicka till finns inget alternativ för att kopiera mappar. Kopiera mål har en anslutning till den ursprungliga filen.

Obs!: Skicka till kopierar den publicerade versionen av ett dokument. Mer information om versioner finns hur fungerar versionshantering i en lista eller ett bibliotek?.

 1. Klicka på till vänster om filnamnet och välj en fil i ett dokumentbibliotek.

  Markera en fil genom att klicka på bockmarkeringen till vänster om namnet
 2. I menyfliksområdet klickar du på filer > Skicka till i avsnittet kopior. Alternativet är tillgängligt när en och endast en fil är markerad.

 3. Välj Kopiera eller annan plats.

  Menyfliksområde med Skicka till-meny med kopiera markerat
 4. Gör något av följande:

  • När fältet mål-dokumentbibliotek eller en mapp visas bör som ha bas URL-Adressen till din webbplats. I så fall går du till slutet av den och Skriv in namnet på det bibliotek som du vill kopiera filen till.

  • Om det bibliotek som du vill skicka filen till i fältet Snabbstart, högerklicka på namnet på biblioteket och välj Kopiera genväg.

   Högerklicka på bibliotek i snabbstart, välj Kopiera genväg

   Klistra in bibliotek destinations-URL i fältet mål-dokumentbibliotek eller en mapp i dialogrutan Kopiera.

  • Om du inte kan få föregående metoder för att arbeta, provar du följande:

   Öppna dokumentbiblioteket du vill skicka filer till och kopiera adressen från adressfältet. Du kan behöva redigera URL Om du vill ta bort extratecken.

   Klistra in URL-Adressen i anteckningar och ta bort innehållet efter namnet på det bibliotek som du vill kopiera till som visas i den här bilden.

   Diagram över vad du kan ta bort från URL som ska användas med kopia till

   1. Basadressen för biblioteket.

   2. på namnet på biblioteket med % 20 tecken ersätter blanksteg i namnet.

   3. extra innehåll som inte behövs. Ta bort den här delen.

   Obs!: För vissa webbadresser högst 255 tecken och kan inte användas. Om du kan, Använd verktygsfältet Snabbstart eller lägga till namnet på biblioteket i bas-URL i fältet mål att få genvägen som adressen kan fältet innehålla ytterligare innehåll.

 5. Kontrollera destinations-URL med (Klicka här om du vill testa). Målbiblioteket öppnas i en annan flik eller fönster. Du kan lämna den öppen för att kontrollera ditt exemplar senare eller stänga den.

  Dialogruta för Kopiera med URL markerad.
 6. Vill du att kopian ska ha ett annat namn skriver du in det i det valfria fältet Kopians filnamn.

 7. Du kan även be författaren att skicka uppdateringar när filen checkas in eller konfigurera en avisering för källdokumentet. Mer information om aviseringar finns i Skapa en avisering

 8. Klicka på OK när du är klar. Klicka på OK på sidan Kopieringsförlopp för att starta kopieringen.

 9. Om kopieringen lyckades klickar du på Klar. Om den misslyckades noterar du felet och åtgärdar det.

  Kopieringsförlopp med Klar markerat
 10. Kontrollera att filen har kopierats till det nya målet. Om du vill ta bort kopian som datakälla måste du Ta bort länken kopiera, och sedan ta bort den.

Uppdatera kopior från sidan Hantera kopior i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

Om filen kopierades till ett eller flera olika bibliotek, kan du uppdatera alla de olika kopiorna från en plats på sidan Hantera kopior, som kan kommas åt från alla kopior av ett objekt.

 1. Om biblioteket som innehåller en kopia som du vill uppdatera inte redan är öppet klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på Inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. , webbplatsinnehåll, och klicka sedan på namnet på biblioteket.

 2. Klicka på till vänster om namnet på den fil du vill uppdatera om du vill markera den och klicka sedan på fliken filer.

  Fliken Arkiv i menyfliksområdet
 3. Klicka på Hantera kopior i menyfliksområdet.

  Hantera kopior på menyfliken källa
 4. För att uppdatera alla kopior som redan begär uppdateringar klickar du på Uppdatera kopior.

  Uppdatera alla kopior av filen
 5. I avsnittet Mål, under Kopior, markerar du kopiorna som ska uppdateras och klickar sedan på OK.

  Välj mål kopior ska uppdateras

  Obs!: Om du vill uppdatera kopior som lista på sidan Hantera kopior under Kopior som inte begär uppdateringar måste du först ändra uppdateringsinställningarna för dessa kopior. Mer information om hur du gör detta finns i Ändra inställningarna för en kopia så den begär uppdateringar.

Överst på sidan

Ändra inställningarna för en kopia för att fråga efter uppdateringar i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

Om du skapade en kopia av en fil med kommandot Skicka till och valde att inte tillfrågas om uppdatering när filen ändras kan kopian inte uppdateras med ändringarna i källfilen. Du kan ändra denna inställning och göra så att kopian kan uppdateras.

 1. Om biblioteket som innehåller en kopia som du vill uppdatera inte redan är öppet klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på Inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. , klicka på webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på biblioteket.

 2. Klicka på till vänster om namnet på den fil du vill uppdatera om du vill markera den och klicka sedan på fliken filer.

  Fliken Arkiv i menyfliksområdet
 3. Klicka på Gå till källa i avsnittet kopior i menyfliksområdet.

  Gå till källa på fliken filer i menyfliksområdet
 4. Klicka på Hantera kopior i menyfliksområdet.

  Hantera kopior på menyfliken källa
 5. Klicka på Redigera bredvid objektet.

  Klicka på Redigera i fönstret hantera filer
 6. Klicka på Ja under uppmana författaren att skicka ut uppdateringar när dokumentet checkas in? i avsnittet Update.

  Klicka på Ja i uppmaningen författaren att skicka ut uppdateringar när dokumentet är markerat avsnitt
 7. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ta bort länk för en kopia från källplatsen och ta bort den i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

För att fullständigt ta bort ett objekt som är en kopia av ett annat objekt måste du först se till att objektet tas bort från källfilens lista med objekt att uppdatera. Annars kan filen återskapas när befintliga kopior av källfilen uppdateras. Du bör även ta bort länken mellan kopian och källfilen. När du helt har tagit bort länken mellan källfilen och kopian kan du ta bort kopian.

 1. Om biblioteket som innehåller en kopia som du vill uppdatera inte redan är öppet klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på Inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. , klicka på webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på biblioteket.

 2. Klicka på till vänster om namnet på den fil du vill uppdatera om du vill markera den och klicka sedan på fliken filer.

  Fliken Arkiv i menyfliksområdet
 3. Klicka på Gå till källa i avsnittet kopior i menyfliksområdet.

  Gå till källa på fliken filer i menyfliksområdet
 4. Klicka på Hantera kopior i menyfliksområdet.

  Hantera kopior på menyfliken källa
 5. Klicka på Redigera bredvid objektet.

  Klicka på Redigera i fönstret hantera filer
 6. Klicka på Ta bort länk.

  Klicka på Ta bort länk
 7. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan.

  Ta bort länk bekräftelsedialogrutan

  Denna åtgärd tar bort kopian från listan med kopior som kan uppdateras från källfilen.

 8. Återgå till biblioteket som innehåller kopian som ska kopplas bort från källfilen.

 9. Högerklicka på namnet på den kopia som du vill ta bort och klicka sedan på Egenskaper.

 10. Kicka på Ta bort koppling längst upp i sidan och sedan på OK.

  Ta bort länken från egenskaper

  Detta tar bort kopians länk till källfilen.

 11. Om du vill ta bort, högerklicka på namnet på kopian och klicka på Ta bort.

Överst på sidan

Använda kommandot Skicka till i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

När en fil kopieras med hjälp av Skicka till kopian har en relation med dess källfil och du kan välja att uppdatera den här kopian med de ändringar som görs i källfilen. Dessutom om kopian och dess källfil delar gemensamma kolumner eller fält, uppdateras dessa kolumner eller fält också när kopian uppdateras.

Kommandot Skicka till gör det enklare att underhålla filer över olika bibliotek och webbplatser i en organisation eftersom servern håller reda på förhållandet mellan källfilen och dess kopior för filer som kopieras med kommandot Skicka till. Användare kan visa och hantera alla kopior av ett objekt centralt i sidan Hantera kopior, där de kan se vilka kopior som uppmanar användaren att uppdatera filen vid ändring, ändra uppdateringsinställningarna för kopior eller skapa nya kopior.

Meddelanden: 

 • Som standard kan du använda kommandot Skicka till att kopiera filer till bibliotek i en webbplatssamling. Om du kopierar filer från en dator som har ett program som är kompatibelt med SharePoint, till exempel Word, och en webbläsare som stöder Microsoft ActiveX-kontroller, till exempel Internet Explorer, kan du använda kommandot Skicka till att kopiera filer inte bara mellan bibliotek i en webbplatssamling, utan också mellan olika webbprogram. Om du kopierar filer från webbläsaren på en klientdator som inte stöder ActiveX-kontroller, kommer du att kunna kopiera filer endast till bibliotek i webbplatssamlingar som delar samma domännamnet som datakälla. Microsoft Edge, Mozilla FireFox och Google Chrome stöder inte ActiveX-kontroller.

 • Om du vill kopiera filer till en webbplats som antingen har formulärautentisering eller är en säker webbplats (t.ex. en webbplats med en URL som börjar med https://), måste du lägga till destinationen till listan med betrodda webbplatser i webbläsaren.

Överst på sidan

Kopiera en fil till en fördefinierad destination i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

Om ett Skicka till-mål redan angetts för biblioteket kan du kopiera filer från detta bibliotek till ett annat genom att använda kommandot Skicka till.

 1. Om biblioteket som innehåller filen du vill kopiera inte redan är öppet klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på biblioteket.

 2. Peka på namnet för filen du vill kopiera och klicka på pilen som visas, peka sedan på Skicka till och klicka på namnet på målet dit du vill kopiera dokumentet eller objektet.

  Obs!: Om namnet på ett Skicka till-mål inte visas kan det innebära att ett Skicka till-mål inte angetts för detta bibliotek eller att du inte har behörigheten Delta för målbiblioteket.

  Fördefinierat Skicka till-mål på snabbmenyn

 3. Om du vill byta namn på kopian anger du ett nytt namn i avsnittet Mål, under Kopians filnamn.

  1. Gör något av följande i avsnittet Uppdatera:

   • Om du vill få en uppmaning om att uppdatera alla kopior när nya versioner av källfilen checkas in från webbläsaren klickar du på Ja.

    Om du väljer detta alternativ kommer kopian som skapas att markeras som en kopia som ber om uppdateringar och kommer att uppdateras när du väljer att uppdatera befintliga kopior av en källfil.

    Obs!: Om du checkar in filer från ett program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, som Microsoft Office Word 2007, kommer du inte att uppmanas att uppdatera kopior i klientprogrammet.

   • Om du vill få en avisering när källfilen uppdateras markerar du kryssrutan Skapa en avisering för källdokumentet.

    Obs!: Du kommer inte att få e-postnotifieringar när källfilen uppdateras om inte e-post är aktiverad på servern. Om du inte är säker på att e-post är aktiverad på servern kontaktar du din serveradministratör.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Kopiera en fil till en plats som du anger i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

Kommandot Skicka till kan användas för att kopiera en fil till ett mål som du anger. Du måste ha behörigheten Delta för biblioteket dit dokumentet ska kopieras.

 1. Anteckna URL-Adressen för biblioteket SharePoint som du vill kopiera filen.

 2. Om biblioteket som innehåller filen du vill kopiera inte redan är öppet klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på biblioteket.

 3. Peka på namnet för filen du vill kopiera och klicka på pilen som visas, peka på Skicka till och klicka på Annan plats.

  Skicka till plats som du anger

 4. Gör något av följande:

  • När fältet mål-dokumentbibliotek eller en mapp visas bör som ha bas URL-Adressen till din webbplats. I så fall går du till slutet av den och Skriv in namnet på det bibliotek som du vill kopiera filen till. Till exempel för att kopiera till ett visst dokumentbibliotek eller till en mapp i ett bibliotek dokumenttyp antingen: http://servername/sitename/libraryname eller http://servername/sitename/libraryname/foldername.

  • Om biblioteket du vill skicka filen till finns i fältet Snabbstart så högerklickar du på bibliotekets namn och väljer Kopiera genväg.

   Högerklicka på bibliotek i snabbstart, välj Kopiera genväg

   Klistra in bibliotek destinations-URL i fältet mål-dokumentbibliotek eller en mapp i dialogrutan Kopiera.

  • Om du inte kan få föregående metoder för att arbeta, prova det här.

   Öppna dokumentbiblioteket du vill skicka filer till och kopiera adressen från adressfältet. Du kan behöva redigera URL Om du vill ta bort extratecken. Om du vill göra detta provar du följande:

   Viktigt!: Inte kopiera och klistra in URL-Adressen för SharePoint målbibliotek direkt från webbläsaren i den här textrutan eftersom den här versionen av URL: en ska innehålla extratecken som hindrar dig från att kopiera en fil har till mål bibliotek.

   Klistra in URL-Adressen i anteckningar och ta bort innehållet efter namnet på det bibliotek som du vill kopiera till som visas i den här bilden.

   Diagram över vad du kan ta bort från URL som ska användas med kopia till

   1. Basadressen för biblioteket.

   2. på namnet på biblioteket med % 20 tecken ersätter blanksteg i namnet.

   3. extra innehåll som inte behövs. Ta bort den här delen.

   Obs!: För vissa webbadresser högst 255 tecken och kan inte användas. Om du kan, Använd verktygsfältet Snabbstart eller lägga till namnet på biblioteket i bas-URL i fältet mål att få genvägen som adressen kan fältet innehålla ytterligare innehåll.

 5. Om du vill byta namn på kopian av dokumentet anger du ett nytt namn under Kopians filnamn.

  1. Gör något av följande i avsnittet Uppdatera:

   • Om du vill få en uppmaning om att uppdatera alla kopior när nya versioner av källfilen checkas in från webbläsaren klickar du på Ja.

    Om du väljer detta alternativ kommer kopian som skapas att markeras som en kopia som ber om uppdateringar och kommer att uppdateras när du väljer att uppdatera befintliga kopior av en källfil.

    Obs!: Om du checkar in filer från ett program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, som Microsoft Office Word 2007, kommer du inte att uppmanas att uppdatera kopior i klientprogrammet.

   • Om du vill få en avisering när källfilen uppdateras markerar du kryssrutan Skapa en avisering för källdokumentet.

    Obs!: Du kommer inte att få e-postnotifieringar när källfilen uppdateras om inte e-post är aktiverad på servern. Om du inte är säker på att e-post är aktiverad på servern kontaktar du din serveradministratör.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Uppdatera kopior av en fil i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

Kopior av objekt kan uppdateras på två sätt:

 • Från en källfil kan kommandot Skicka till användas för att uppdatera befintliga kopior av ett objekt.

 • Från en kopia av ett objekt kan du gå till sidan Hantera kopior för att se alla befintliga kopior och välja de som ska uppdateras.

Uppdatera kopior från källfilen

 1. Om biblioteket som innehåller filen för vilken du vill uppdatera kopior inte redan är öppet klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på biblioteket.

 2. Peka på namnet för filen och klicka på pilen som visas, peka på Skicka till och klicka på Befintliga kopior.

  Obs!: Kommandot Befintliga kopior visas bara om du väljer att tillfrågas om uppdateringar när du först använde kommandot Skicka till för att kopiera källfilen till en annan plats.

 3. I avsnittet Mål, under Kopior, markerar du kryssrutorna för kopiorna som ska uppdateras och klickar sedan på OK.

Om filen kopierades till ett eller flera olika bibliotek, kan du uppdatera alla de olika kopiorna från en plats på sidan Hantera kopior, som kan kommas åt från alla kopior av ett objekt.

 1. Om biblioteket som innehåller en kopia som du vill uppdatera inte redan är öppet klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på biblioteket.

 2. Peka på namnet för den kopia du vill uppdatera och klicka på pilen som visas och sedan på Gå till källobjekt.

 3. Klicka på Hantera kopior.

 4. För att uppdatera alla kopior som redan begär uppdateringar klickar du på Uppdatera kopior.

 5. I avsnittet Mål, under Kopior, markerar du kopiorna som ska uppdateras och klickar sedan på OK.

  Obs!: Om du vill uppdatera kopior som lista på sidan Hantera kopior under Kopior som inte begär uppdateringar måste du först ändra uppdateringsinställningarna för dessa kopior. Mer information om hur du gör detta finns i Ändra inställningarna för en kopia så den begär uppdateringar.

Överst på sidan

Ändra inställningarna för en kopia för att fråga efter uppdateringar i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

Om du skapade en kopia av en fil med kommandot Skicka till och valde att inte tillfrågas om uppdatering när filen ändras kan kopian inte uppdateras med ändringarna i källfilen. Du kan ändra denna inställning och göra så att kopian kan uppdateras.

 1. Om biblioteket som innehåller en kopia som du vill uppdatera inte redan är öppet klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på Webbplatsåtgärder Bild av knapp , klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på biblioteket.

 2. Peka på namnet för den kopia du vill uppdatera och klicka på pilen som visas och sedan på Gå till källobjekt.

 3. Klicka på Hantera kopior.

 4. Klicka på Redigera intill objektet och klicka sedan på Ja under Vill du uppmana författaren att skicka ut uppdateringar när dokumentet checkas in? i avsnittet Uppdatera.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ta bort länken och ta bort en kopia i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

För att fullständigt ta bort ett objekt som är en kopia av ett annat objekt måste du först se till att objektet tas bort från källfilens lista med objekt att uppdatera. Annars kan filen återskapas när befintliga kopior av källfilen uppdateras. Du bör även ta bort länken mellan kopian och källfilen. När du helt har tagit bort länken mellan källfilen och kopian kan du ta bort kopian.

 1. För att ta bort alla länkar mellan en källfil och dess kopia tar du bort kopplingen mellan källfilen och kopian på båda dessa sätt:

  • Ta bort kopplingen mellan kopian och dess källfil så att kopian inte längre har en koppling till en källfil. I detta fall har källan fortfarande en koppling till kopian och kopian kan uppdateras om någon väljer att uppdatera befintliga kopior av källfilen.

  • Ta bort kopplingen till kopian från källfilen så att källfilen inte längre uppdaterar kopian.

  1. I det bibliotek som innehåller kopian för vilken du vill ta bort kopplingen till en källfil pekar du på kopians namn och sedan på Gå till källobjekt.

  2. Klicka på Hantera kopior.

  3. Klicka på Redigera intill kopian som ska kopplas bort från källfilen.

  4. Klicka på Ta bort länk och sedan på OK.

   Denna åtgärd tar bort kopian från listan med kopior som kan uppdateras från källfilen.

  5. Återgå till biblioteket som innehåller kopian som ska kopplas bort från källfilen.

  6. Peka på namnet för den kopia för vilken länken ska tas bort och klicka på pilen som visas och sedan på Visa egenskaper.

  7. Kicka på Ta bort koppling längst upp i sidan och sedan på OK.

   Detta tar bort kopians länk till källfilen.

 2. Klicka på Ta bort om du vill ta bort en fil i biblioteket som innehåller den kopia som du vill ta bort, peka på namnet på kopian, klickar du på pilen som visas och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Om du är osäker på vilken version av SharePoint du använder kan du läsa vilken version av SharePoint använder jag?.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×