Flytta eller kopiera en formel

Flytta eller kopiera en formel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det är viktigt att vara medveten om möjligheter för hur en relativ cellreferens ändras när du flyttar eller kopierar en formel.

 • Flytta en formel: När du flyttar en formel ändras inte cellreferenserna i formeln oavsett vilken typ av cellreferens som du använder.

 • Kopiera en formel: När du kopierar en formel ändras relativa cellreferenser.

Flytta en formel

 1. Markera cellen som innehåller formeln som du vill flytta.

 2. Klicka på Klipp ut i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Du kan också flytta formler genom att dra kanten på den markerade cellen till cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet. Detta ersätter eventuella befintliga data.

 3. Gör något av följande:

  • Klistra in formeln och all formatering: jag n gruppen Urklipp på fliken Start, klicka på Klistra in.

  • Klistra in endast formler: klickar du på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start, klicka på Klistra in Special och klickar sedan på formler.

Kopiera en formel

 1. Markera den cell som innehåller formeln som du vill kopiera.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill klistra in formeln och all formatering, i n gruppen Urklipp på fliken Start, klicka på Klistra in.

  • Att klistra in formeln endast, iIn gruppen Urklipp på fliken Start klickar du på Klistra in, klicka på Klistra in Special och klickar sedan på formler.

   Obs!: Du kan klistra in bara formelresultatet. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start , klicka på Klistra in Special och klicka sedan på värden.

 4. Kontrollera att cellreferenserna du använde i formeln ger resultatet som du vill ha. Växla till den typ av referens som du behöver genom att göra följande:

  1. Markera den cell som innehåller formeln

  2. Markera den referens som du vill ändra i formelfältet Bild av knapp .

  3. Tryck på F4 för att växla mellan kombinationerna.

   I tabell sammanfattar hur en referenstyp kommer uppdateringar när en formel som innehåller referensen kopieras två celler nedåt och två celler till höger.

För en formel som kopieras:

Om referensen är:

Ändras den till:

Formel som kopieras från A1 till två celler nedåt och till höger

$A$1 (absolut kolumn och absolut rad)

$A$1

A$1 (relativ kolumn och absolut rad)

C$1

$A1 (absolut kolumn och relativ rad)

$A3

A1 (relativ kolumn och relativ rad)

C3

Obs!: Du kan också kopiera formler till angränsande celler med hjälp av fyllningshandtag Fyllningshandtag . När du har verifierat resultatet som du vill använda i steg 4 cellreferenser i formler produkten att markera den cell som innehåller den kopierade formeln och dra fyllningshandtaget över det område som du vill fylla.

Se även

Kopiera och klistra in en formel till en annan cell eller ett kalkylblad

Växla mellan relativa, absoluta och blandade referenser

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×