Flytta eller kopiera en formel

Flytta eller kopiera en formel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det är viktigt att vara medveten om vad som kan hända med cellreferenser, vare sig de är absoluta eller relativa, när du flyttar en formel genom att klippa ut och klistra in den, eller kopierar en formel genom att kopiera och klistra in den.

 • När du flyttar en formel ändras inte cellreferenserna i den, vilken typ av cellreferens du än använder.

 • När du kopierar en formel kan cellreferenserna ändras baserat på vilken typ av cellreferens som du använder.

Flytta en formel

 1. Markera cellen som innehåller formeln som du vill flytta.

 2. På fliken Start går du till gruppen Urklipp och klickar på Klipp ut.

  Du kan också flytta formler genom att dra kanten på den markerade cellen till det övre vänstra hörnet av inklistringsområdet. Alla befintliga data byts ut.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start om du vill klistra in formeln och formatet.

  • Om du bara vill klistra in formeln, klickar du på Klistra in, Klistra in special och Formler i gruppen Urklipp på fliken Start.

Överst på sidan

Kopiera en formel

 1. Markera de celler som innehåller den formel du vill kopiera.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start om du vill klistra in formeln och formatet.

  • Om du bara vill klistra in formeln, klickar du på Klistra in, Klistra in special och Formler i gruppen Urklipp på fliken Start.

   Obs!: Du kan endast klistra in formelns resultat. Klicka på Klistra in, Klistra in special och Värden i gruppen Urklipp på fliken Start.

 4. Kontrollera att cellreferenserna du använde i formeln ger resultatet som du vill ha. Växla till den typ av referens som du behöver genom att göra följande:

  1. Markera den cell som innehåller formeln

  2. Markera den referens som du vill använda i formelfältet Bild av knapp .

  3. Tryck på F4 för att växla mellan kombinationerna.

   Följande tabell summerar hur en referenstyp uppdateras om en formel som innehåller referensen kopieras två celler nedåt och två celler till höger.

För en formel som kopieras:

Om referensen är:

Ändras den till:

Formel som kopieras från A1 till två celler nedåt och till höger

$A$1 (absolut kolumn och absolut rad)

$A$1

A$1 (relativ kolumn och absolut rad)

C$1

$A1 (absolut kolumn och relativ rad)

$A3

A1 (relativ kolumn och relativ rad)

C3

Obs!: Du kan också kopiera formler till angränsande celler genom att använda fyllningshandtag Fyllningshandtag . När du har verifierat att cellreferensen i formeln ger det resultat du vill ha i steg 4 markerar du cellen som innehåller formeln och drar sedan fyllningshandtaget över det område du vill fylla.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Kopiera och klistra in en formel till en annan cell eller ett kalkylblad

Växla mellan relativa, absoluta, och blandade referenser

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×