Flytta eller kopiera celler, rader och kolumner

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du flyttar eller kopierar rader och kolumner flyttar eller kopierar Excel alla data som de innehåller, bl.a. formler och deras resulterande värden, kommentarer, cellformat och dolda celler.

Om cellen innehåller en formel, justeras inte cellreferens. Innehållet i cellen flyttade eller kopierade och alla celler som pekar på dem kan därför visas #referens! felvärde. I så fall du behöver justera referenserna manuellt. Mer information finns i identifiera fel i formler

Du kan använda kommandot Klipp ut och kommandot Kopiera för att flytta eller kopiera markerade celler, rader och kolumner, men du kan också flytta eller kopiera dem med hjälp av musen.

Flytta eller kopiera celler så här:

 1. Markera cellen, raden eller kolumnen som du vill flytta eller kopiera.

 2. Gör något av följande:

  • Flytta rader eller kolumner genom att gå till fliken Start i gruppen Urklipp och klicka på Klipp ut Bild av knapp .

   Bild av menyfliksområdet i Excel

   Kortkommando: Tryck på Ctrl + X.

  • Kopiera rader eller kolumner genom att gå till fliken Start i gruppen Urklipp och klicka på Kopiera Bild av knapp .

   Kortkommando: Tryck på Ctrl + C.

 3. Högerklicka på en rad eller kolumn nedanför eller till höger om den plats dit du vill flytta eller kopiera markeringen och gör sedan något av följande:

  • När du flyttar rader eller kolumner klickar du på Infoga urklippta celler.

  • När du kopierar rader eller kolumner klickar du på Infoga kopierade celler.

   Obs!: Om du klickar på Klistra in Bild av knappStart-fliken i gruppen Urklipp (eller trycker på Ctrl + V) i stället för att klicka på ett kommando på snabbmenyn ersätts innehållet i målcellerna.

Flytta eller kopiera rader och kolumner med hjälp av musen

 1. Markera raden eller kolumnen som du vill flytta eller kopiera.

 2. Gör något av följande:

  • Flytta rader eller kolumner genom att peka på markeringens kantlinje. När pekaren blir ett flyttningspekare Flyttpekare drar du raderna eller kolumnerna till en annan plats.

  • Kopiera rader eller kolumner genom att hålla ned Ctrl medan du pekar på markeringens kantlinje. När pekaren blir en kopieringspekare Kopieringspekare drar du raderna eller kolumnerna till en annan plats.

   Viktigt!: Se till att hålla ned Ctrl när du drar och släpper. Om du släpper Ctrl innan du släpper musknappen flyttas raderna eller kolumnerna i stället för kopieras.

  När du använder musen till att infoga kopierade eller urklippta kolumner eller rader ersätts det befintliga innehållet i målcellerna. Om du vill infoga kopierade eller urklippta rader och kolumner utan att ersätta det befintliga innehållet högerklickar du på raden eller kolumnen nedanför eller till höger om den plats dit vill flytta eller kopiera markeringen och klickar sedan på Infoga urklippta celler eller Infoga kopierade celler.

  Obs!: Du kan inte flytta eller kopiera rader och kolumner som inte ligger intill varandra med hjälp av musen.

Flytta eller kopiera celler

 1. Markera celler eller område med celler som du vill flytta eller kopiera.

 2. Peka på kantlinjen för den cell eller det cellområde som du har valt.

 3. När pekaren blir en Handpekare , gör du något av följande:

Om du vill

Gör följande

Flytta celler

Dra cellerna till en annan plats.

Kopiera celler

Håll ned ALT och dra cellerna till en annan plats.

Obs!: När du drar eller klistra in celler till en ny plats, om det finns befintliga data i den platsen Excel skriver över den ursprungliga data.

Flytta eller kopiera rader eller kolumner

 1. Markera de rader eller kolumner som du vill flytta eller kopiera.

 2. Peka på kantlinjen för den cell eller det cellområde som du har valt.

 3. När pekaren blir en Handpekare , gör du något av följande:

Om du vill

Gör följande

Flytta rader eller kolumner

Dra de rader eller kolumner till en annan plats.

Kopiera rader eller kolumner

Håll ned Alternativ och dra rader eller kolumner till en annan plats.

Flytta eller kopiera data mellan befintliga rader eller kolumner

Håll ned SKIFT och dra den raden eller kolumnen mellan befintliga rader eller kolumner. Excel gör utrymme för den nya raden eller kolumnen.

Konvertera kolumner till rader eller rader till kolumner

 1. Kopiera de rader eller kolumner som du vill transponera.

 2. Välj målcellen (den första cellen i raden eller kolumnen som du vill klistra in dina data) för rader eller kolumner som du transponera.

 3. På fliken Start under Redigera, klicka på pilen bredvid Klistra in och klicka sedan på transponera.

  Fliken Start, gruppen Redigera

  Obs!: Kolumner och rader kan inte överlappar. Om du väljer värden i kolumn C och försöker att klistra in dem i en rad som överlappar kolumn C, visar Excel ett felmeddelande. Målområde en inklistrade kolumn eller rad måste vara utanför de ursprungliga värdena.

Se även

Infoga eller ta bort celler, rader, kolumner

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×