Flytta eller kopiera celler, rader eller kolumner

När du flyttar eller kopierar en cell i Excel skriver innehållet i cellen som du flyttar eller kopierar över eventuella data i målcellen. På samma sätt skriver eventuell formatering i cellen (inklusive villkorsstyrd formatering och dataverifiering) över formateringen i målcellen.

Om cellen innehåller en formel justeras inte cellreferens. Därför kanske felvärdet #REFERENS! visas i den flyttade eller kopierade cellen och i celler som pekar på den. Om det händer måste du justera referenserna manuellt. Mer information finns i Upptäck fel i formler och celler

Gör något av följande:

Flytta eller kopiera celler

 1. Markera de celler eller det område med celler som du vill flytta eller kopiera.

 2. Peka på kantlinjen till den cell eller det område som du har markerat.

 3. När pekaren ändras till en Handpekare gör du något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Flytta celler

Dra cellerna till en annan plats.

Kopiera celler

Håll ned ALT och dra cellerna till en annan plats.

 1. Obs!: När du drar eller klistrar in celler på en ny plats och det redan finns befintliga data på platsen skriver Excel över dessa ursprungliga data.

Flytta eller kopiera rader och kolumner

 1. Markera de rader eller kolumner som du vill flytta eller kopiera.

 2. Peka på kantlinjen till den cell eller det område som du har markerat.

 3. När pekaren ändras till en Handpekare gör du något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Flytta rader eller kolumner

Dra raderna eller kolumnerna till en annan plats.

Kopiera rader eller kolumner

Håll ned ALT och dra raderna eller kolumnerna till en annan plats.

Flytta eller kopiera data mellan befintliga rader eller kolumner

Håll ned SKIFT och dra raden eller kolumnen mellan befintliga rader eller kolumner. Excel gör plats för den nya raden eller kolumnen.

Konvertera kolumner till rader eller rader till kolumner

 1. Kopiera de rader eller kolumner som du vill transponera.

 2. Markera målcellen (den första cellen på raden eller i kolumnen som du vill klistra in dina data i) för de rader eller kolumner som du transponerar.

 3. Klicka på pilen bredvid Klistra in under Redigera på fliken Start och klicka på Transponera.

  Fliken Start, gruppen Redigera

  Obs!: Kolumner och rader kan inte överlappa varandra. Om du till exempel väljer värden i kolumn C och försöker klistra in dem på en rad som överlappar kolumn C visas ett felmeddelande. Målområdet för en inklistrad kolumn eller rad måste vara utanför de ursprungliga värdena.

Se även

Infoga eller ta bort celler, rader, kolumner

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×