Celler

Flytta eller kopiera celler och cellinnehåll

Flytta eller kopiera celler och cellinnehåll

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda kommandona Klipp ut, Kopiera och Klistra in i Microsoft Excel för att flytta eller kopiera celler eller innehållet i celler. Du kan också kopiera specifikt innehåll eller särskilda attribut från cellerna. Du kan exempelvis kopiera resultatet av en formel utan att kopiera själva formeln, eller välja att bara kopiera formeln.

När du flyttar eller kopierar en cell flyttas eller kopieras cellen inklusive formler och formelresultat, cellformat och kommentarer. Så här gör du:

 1. Markera de celler som du vill flytta eller kopiera.

  Så här markerar du celler eller områden

 2. Gör något av följande i gruppen Urklipp på fliken Start:

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  • Om du vill flytta celler klickar du på Klipp ut Knappbild .

   Tangentbordsgenväg    Du kan också trycka på Ctrl+X.

  • Om du vill kopiera celler klickar du på Kopiera Bild av knapp .

   Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+C.

 3. Markera den översta cellen till vänster i inklistringsområdet.

  Tips: Om du vill flytta eller kopiera en markering till ett annat kalkylblad eller till en annan arbetsbok klickar du på en annan kalkylbladsflik eller växlar till en annan arbetsbok och markerar cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet.

 4. Klicka på Klistra in Bild av knapp i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+V.

Meddelanden: 

 • En animerad flyttmarkering visas runt celler som har klippts ut eller kopierats. Om du vill avbryta flyttmarkeringen trycker du på Esc.

 • Befintliga data i inklistringsområdet ersätts när du klipper ut och klistrar in celler för att flytta dem.

 • Om du vill använda särskilda alternativ när du klistrar in celler klickar du på pilen under Klistra in Bild av knapp och klickar sedan på det alternativ som du vill använda. Du kan exempelvis klicka på Klistra in special eller Bild.

 • Knappen Inklistringsalternativ visas som standard i kalkylbladet för att ge dig tillgång till specialalternativ när du klistrar in celler, till exempel Behåll källformatering. Om du inte vill att den här knappen ska visas varje gång du klistrar in celler kan du inaktivera alternativet. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ. Avmarkera kryssrutan Visa knappen Inklistringsalternativ när innehåll klistras in under Klipp ut, kopiera och klistra in i kategorin Avancerat.

Flytta eller kopiera celler med hjälp av musen

Dra och släpp-redigering är aktiverat som standard, vilket betyder att du kan använda musen för att flytta och kopiera celler.

 1. Markera de celler eller det område som du vill flytta eller kopiera.

  Så här markerar du celler eller områden

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta en cell eller ett cellområde pekar du på kantlinjen för markeringen. När pekaren förvandlas till en flyttpekare Flyttpekare drar du cellen eller cellområdet till en annan plats.

  • Om du vill kopiera en cell eller ett cellområde håller du ned Ctrl när du pekar på kantlinjen för markeringen. När pekaren förvandlas till en kopieringspekare Kopieringspekare drar du cellen eller cellområdet till en annan plats.

Obs!: Befintliga data i inklistringsområdet ersätts när du flyttar celler.

Cellreferenserna justeras automatiskt när du kopierar celler men inte när du flyttar celler, och innehållet i flyttade celler och eventuella celler som pekar på dem kan visas med referensfel. I sådana fall måste du alltså justera referenserna manuellt.

Om det markerade kopieringsområdet omfattar dolda celler, rader eller kolumner kopieras även dessa. Du kan tillfälligt behöva visa dold information som du inte vill ta med när du kopierar information.

Infoga flyttade eller kopierade data i nya kalkylbladsceller

 1. Markera cellen eller område som innehåller den information som du vill flytta eller kopiera.

  Så här markerar du celler eller områden

 2. Gör något av följande i gruppen Urklipp på fliken Start:

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  • Om du vill flytta markeringen klickar du på Klipp ut Knappbild .

   Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+X.

  • Om du vill kopiera markeringen klickar du på Kopiera Bild av knapp .

   Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+C.

 3. Högerklicka på cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet och klicka på Infoga urklippta celler eller Infoga kopierade celler.

  Tips!    Om du vill flytta eller kopiera en markering till ett annat kalkylblad eller till en annan arbetsbok klickar du på en annan kalkylbladsflik eller växlar till en annan arbetsbok och markerar cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet.

 4. Klicka på den riktning som du vill flytta de omgivande cellerna i i dialogrutan Infoga urklipp.

Obs!    Om du infogar hela rader eller kolumner flyttas de omgivande raderna och kolumnerna nedåt och till vänster.

Kopiera enbart synliga celler

I vissa celler där rader eller kolumner inte visas i kalkylbladet kan du välja att kopiera alla celler eller bara synliga celler. Du kan t.ex. välja att kopiera bara synliga sammanfattningsdata i ett konturerat kalkylblad.

 1. Markera de celler du vill kopiera.

  Så här markerar du celler eller områden

 2. Klicka på Sök och markera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka på Gå till special.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Enbart synliga celler under Markera och klicka på OK.

 4. Klicka på Kopiera Bild av knapp i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+C.

 5. Markera den översta cellen till vänster i inklistringsområdet.

  Tips: Om du vill flytta eller kopiera en markering till ett annat kalkylblad eller till en annan arbetsbok klickar du på en annan kalkylbladsflik eller växlar till en annan arbetsbok och markerar cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet.

 6. Klicka på Klistra in Bild av knapp i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+V.

 • Om du klickar på pilen vid Klistra in Bild av knapp kan du välja mellan olika inklistringsalternativ.

Den kopierade informationen klistras in i sammanhängande rader eller kolumner. Om inklistringsområdet innehåller dolda rader eller kolumner kanske du måste visa hela inklistringsområdet för att kunna se samtliga kopierade celler.

När du kopierar eller klistrar in dolda eller filtrerade data till en annan app eller en annan instans av Excel kopieras bara synliga celler.

Förhindra att tomma celler som kopierats ersätter data

 1. Markera område som innehåller tomma celler.

  Så här markerar du celler eller områden

 2. Klicka på Kopiera Bild av knapp i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+C.

 3. Markera den översta cellen till vänster i inklistringsområdet.

 4. Klicka på pilen vid Klistra in Bild av knapp i gruppen Urklipp på fliken Start och klicka på Klistra in special.

 5. Markera kryssrutan Ej tomma.

Flytta eller kopiera endast innehållet i en cell

 1. Dubbelklicka på cellen som innehåller den information som du vill flytta eller kopiera.

  Obs!    Som standard kan du redigera och markera celldata direkt i cellen genom att dubbelklicka, men du kan också redigera och markera celldata i formelfältet.

 2. Markera de tecken i cellen som du vill flytta eller kopiera.

  Markera tecken i en cell

  Markera innehållet i en cell

  Gör du så här

  I cellen

  Dubbelklicka på cellen och dra sedan över innehållet i den cell som du vill markera.

  I formelfältet

  Bild av knapp

  Klicka på cellen och dra sedan över innehållet i den cell som du vill markera i formelfältet.

  Med tangentbordet

  Tryck på F2 för att redigera cellen, använd piltangenterna för att placera markören och tryck på Skift+piltangent för att markera innehållet.

 3. Gör något av följande i gruppen Urklipp på fliken Start:

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  • Om du vill flytta markeringen klickar du på Klipp ut Knappbild .

   Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+X.

  • Om du vill kopiera markeringen klickar du på Kopiera Bild av knapp .

   Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+C.

 4. Klicka i cellen där du vill klistra in tecknen eller dubbelklicka i en annan cell för att flytta eller kopiera informationen.

 5. Klicka på Klistra in Bild av knapp i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+V.

 6. Tryck på RETUR.

  Obs!: När du dubbelklickar på en cell eller trycker på F2 för att redigera den aktiva cellen fungerar piltangenterna bara i den cellen. Om du vill använda piltangenterna för att flytta till en annan cell trycker du först på Retur för att avsluta redigeringen av den aktiva cellen.

Bara kopiera cellvärden, cellformat eller formler

När du klistrar in kopierade data kan du göra något av följande:

 • Bara klistra in cellformateringen, t.ex. teckenfärg eller fyllningsfärg (och inte innehållet i cellerna).

 • Konvertera formler i cellen till de beräknade värdena utan att den befintliga formateringen skrivs över.

 • Bara klistra in formlerna (och inte de beräknade värdena).

 • Markera cellen eller cellområdet som innehåller de värden, cellformat eller formler som du vill kopiera.

  Så här markerar du celler eller områden

 • Klicka på Kopiera Bild av knapp i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+C.

 • Markera cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet eller den cell som du vill klistra in värdet, cellformatet eller formeln i.

 • Klicka på pilen vid Klistra in Bild av knapp i gruppen Urklipp på fliken Start och gör något av följande:

  • Om du bara vill klistra in värden klickar du på Värden.

  • Om du bara vill klistra in cellformat klickar du på Formatering.

  • Om du bara vill klistra in formler klickar du på Formler.

   Obs!: Om de formler som du kopierar innehåller relativa cellreferenser justeras referenserna automatiskt (och de relativa delarna i blandade cellreferenser) i de kopierade formlerna. Anta exempelvis att cell B8 innehåller formeln =SUMMA(B1:B7). Om du kopierar formeln till cell C8 refererar den kopierade formeln till motsvarande celler i den kolumnen, d.v.s. =SUMMA(C1:C7). Om de formler som du kopierar innehåller absoluta cellreferenser ändras inte referenserna i de kopierade formlerna. Om resultatet blir fel kan du ändra referenserna i de ursprungliga formlerna till antingen relativa eller absoluta cellreferenser och sedan kopiera cellerna igen.

Kopiera inställningar för cellbredd

När du klistrar in kopierade data används målcellernas kolumnbreddsinställning för inklistrade data. Om du vill korrigera kolumnbredderna så att de matchar källcellerna använder du följande procedur.

 1. Markera de celler som du vill flytta eller kopiera.

  Så här markerar du celler eller områden

 2. Gör något av följande i gruppen Urklipp på fliken Start:

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  • Om du vill flytta celler klickar du på Klipp ut Knappbild .

   Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+X.

  • Om du vill kopiera celler klickar du på Kopiera Bild av knapp .

   Tangentbordsgenväg     Du kan även trycka på Ctrl+C.

 3. Markera den översta cellen till vänster i inklistringsområdet.

  Tips: Om du vill flytta eller kopiera en markering till ett annat kalkylblad eller till en annan arbetsbok klickar du på en annan kalkylbladsflik eller växlar till en annan arbetsbok och markerar cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet.

 4. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start Bild av knapp och klicka sedan på Behåll källans kolumnbredder.

Markera celler eller cellområden

Om du vill markera

Gör följande

En enda cell

Klicka på cellen eller tryck på piltangenterna om du vill flytta cellen.

Ett cellområde

Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned Skift medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

Du kan också markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 om du vill utöka de markerade cellerna med hjälp av piltangenterna. Tryck på F8 igen om du vill sluta utöka markeringen.

Ett stort cellområde

Klicka på den första cellen och håll sedan ned Skift och klicka på den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

Alla celler i ett kalkylblad

Klicka på Markera alla.

Knappen Markera allt

Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på Ctrl+A.

Obs!: Om kalkylblad innehåller information markerar åtgärden Ctrl+A det aktuella området. Hela kalkylbladet markeras om du trycker ned Ctrl+A igen.

Diskontinuerliga celler eller cellområden

Markera första cellen eller cellområdet och håll sedan ned Ctrl medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på Skift+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på Skift+F8 igen.

Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

En hel rad eller en hel kolumn

Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

1. Radrubrik

2. Kolumnrubrik

Du kan också markera celler i en rad eller i en kolumn genom att markera den första raden eller kolumnen och sedan trycka på Ctrl+Skift+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).

Obs!: Om raden eller kolumnen innehåller information markerar Ctrl+Skift+Piltangent raden eller kolumnen till den senaste använda cellen. Markera hela raden eller kolumnen genom att trycka på Ctrl+Skift+Piltangent igen.

Intilliggande rader eller kolumner

Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned Skift och markera den sista raden eller kolumnen.

Diskontinuerliga rader eller kolumner

Klicka på rubriken för den första kolumnen eller för den första raden i ditt urval. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på rubriker som tillhör andra rader eller kolumner du vill lägga till i markeringen.

Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på Ctrl+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).

Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

Tryck på Ctrl+Home om du vill markera den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-tabell.

Tryck på Ctrl+End om du vill markera den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-tabell som innehåller information eller formatering.

Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+End om du vill utöka markeringen av celler till den senaste använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger).

Celler till början av kalkylbladet

Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+Home om du vill utöka cellmarkeringen till kalkylbladets början.

Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

Håll ned Skift samtidigt som du klickar på den sista cellen du vill inkludera i den nya markeringen. Det rektangulära områden mellan aktiv cell och cellen du klickar på blir den nya markeringen.

Tips: Klicka på vilken cell som helst i kalkylbladet om du vill avbryta markeringen av celler.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×