Flytta eller bläddra igenom ett kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan bläddra igenom ett kalkylblad på olika sätt. Du kan använda piltangenterna, rullningslisterna eller musen för att förflytta dig mellan celler och för att snabbt gå till olika områden i kalkylbladet.

I Excel kan dra du nytta av ökad rullningslist hastigheter enkelt bläddra till slutet av områden och skärmtips som låter dig veta var du befinner dig i kalkylbladet. Du kan också använda musen för att bläddra i dialogrutor som har listrutor med rullningslister.

Förflytta dig i ett kalkylblad med hjälp av piltangenterna

Om du vill flytta mellan celler i ett kalkylblad klickar du på önskad cell eller använder piltangenterna. När du flyttar till en cell blir cellen den aktiv cell.

Om du vill bläddra

Gör du så här

Till början och slutet av områden

Tryck på CTRL+en piltangent om du vill gå till början eller slutet av varje område i en kolumn eller på en rad tills du når slutet av kalkylbladet.

Tryck på CTRL+SKIFT+en piltangent om du vill gå till början eller slutet av varje område och markera områdena tills du når slutet av kalkylbladet.

En rad uppåt eller nedåt

Tryck på SCROLL LOCK och använd UPPIL eller NEDPIL om du vill förflytta dig en rad uppåt eller nedåt.

En kolumn till vänster eller höger

Tryck på SCROLL LOCK och använd VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL om du vill förflytta dig en kolumn åt vänster eller höger.

Ett fönster uppåt eller nedåt

Tryck på PGUP eller PGDN.

Ett fönster till höger eller vänster

Tryck på SCROLL LOCK och håll ned CTRL samtidigt som du trycker på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL.

En lång sträcka

Tryck på SCROLL LOCK och håll samtidigt ned CTRL och en piltangent för att snabbt bläddra igenom stora områden i kalkylbladet.

Obs!: När SCROLL LOCK är aktiverat visas ScrollLock i statusfältet i Excel. Trycker på en piltangent när SCROLL LOCK är aktiverat kan rullas en rad uppåt eller nedåt eller en kolumn till vänster eller höger. Om du vill använda piltangenterna för att förflytta dig mellan celler, måste du inaktivera SCROLL LOCK. Om du vill göra det, trycker du på tangenten Scroll Lock (står det scrlk) på tangentbordet. Om tangentbordet inte innehåller den här nyckeln kan inaktivera du SCROLL LOCK med hjälp av skärmtangentbordet. Om du vill öppna Skärmtangentbordet, klicka på Start-knappen på skrivbordet i Windows och skriv Skärmtangentbordet. Klicka på nyckeln scroll om du vill inaktivera SCROLL LOCK och stäng sedan Skärmtangentbordet.

Förflytta dig i ett kalkylblad med hjälp av rullningslisterna

Gör följande för att visa rullningslisterna om du inte kan se dem:

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

    Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i Excel 2007, och klicka sedan på Excel-alternativ.

  2. Klicka på Avancerat och kontrollera sedan att kryssrutorna Visa vågrät rullningslist och Visa lodrät rullningslist är markerade under Visa alternativ för den här arbetsboken och klicka sedan på OK.

I följande tabell beskrivs olika sätt att använda rullningslisterna för att bläddra igenom ett arbetsblad.

Om du vill bläddra

Gör du så här

En rad uppåt eller nedåt

Klicka på Bläddra pilar Bild av knapp eller Bild av knapp på den lodräta rullningslisten att flytta blad en rad uppåt eller nedåt.

En kolumn till vänster eller höger

Klicka på Bläddra pilar Bild av knapp eller knappbild på den vågräta rullningslisten du flyttar blad en kolumn till vänster eller höger.

Bläddra igenom ett kalkylblad snabbt

Du kan öka bläddringshastigheten genom att hålla ned musen så långt ut på skärmen det går under mer än 10 sekunder samtidigt som du bläddrar.

Om du flyttar musen i motsatt riktning minskar bläddringshastigheten.

Ett fönster uppåt eller nedåt

Klicka på ovanför eller nedanför rullningslist rutan Bild av knapp på den lodräta rullningslisten.

Ett fönster till höger eller vänster

Klicka till vänster eller till höger om rullningslister rutan Bild av knapp på den vågräta rullningslisten.

En lång sträcka

Håll ned SKIFT medan du drar på rullningslisten rutan Bild av knapp .

Meddelanden: 

  • När du använder rullningsrutorna för att bläddra igenom ett kalkylblad visas ett skärmtips som anger radnummer eller kolumnbeteckningar (eller nummer om referensformatet R1C1 har angetts för för arbetsboken) så att du hela tiden vet var du befinner dig i kalkylbladet.

  • Storleken på rullningsrutan anger den proportionella mängden av det använda området i bladet som visas i fönstret. Placeringen av rullningsrutan anger den relativa placeringen av det synliga området i kalkylbladet.

  • Du kan snabbt dela fönstret så att du kan bläddra i två eller fyra fönsterrutor samtidigt. Peka på Dela rutan delad ruta på lodrätt eller vågrät rullningslist. När pekaren ändras till en dubbelriktad pil Bild på vågrät dubbelriktad pil , dra delningslisten till kalkylbladet där du vill dela upp i fönstret. Dubbelklicka på delningslisten om du vill ta bort den.

Bläddra och zooma med hjälp av musen

En del musenheter och andra pekdon, t.ex. Microsoft IntelliMouse, har inbyggda rullnings- och zoomningsfunktioner som du kan använda för att förflytta dig och zooma in och ut i kalkylbladet eller diagramblad. Du kan också använda musen för att förflytta dig i dialogrutor som innehåller nedrullningsbara listor med rullningslister. Mer information finns i anvisningarna som medföljde produkten.

Om du vill

Gör du så här

Bläddra några rader uppåt eller nedåt i taget

Rotera hjulet framåt eller bakåt.

Bläddra igenom ett kalkylblad snabbt

Du kan öka bläddringshastigheten genom att hålla ned musen så långt ut på skärmen det går under mer än 10 sekunder samtidigt som du bläddrar.

Om du för musen i motsatt riktning minskar bläddringshastigheten.

Bläddra igenom ett kalkylblad

Håll ned hjulknappen och dra pekaren från origin Markera ursprungsmärkning i valfri riktning som du vill bläddra. Rullningen, flytta pekaren från markeringen. Om du vill sakta ned Bläddra, pekaren närmare till markeringen.

Bläddra igenom ett kalkylblad automatiskt

Klicka på hjulknappen och flytta musen i önskad bläddringsriktning. Du kan öka bläddringshastigheten genom att föra pekaren längre bort från ursprungsmarkeringen. Om du vill minska bläddringshastigheten för du pekaren närmare ursprungsmarkeringen. Om du vill avbryta den automatiska bläddringen klickar du på en musknapp.

Zooma in eller ut

Håll ned CTRL samtidigt som du vrider IntelliMouse-hjulet framåt eller bakåt. Zoomningsgraden visas i statusfältet.

Visa detaljer i en disposition

Peka på en cell som sammanfattar data i dispositionen och håll ned SKIFT samtidigt som du vrider hjulet framåt.

Dölja detaljer i en disposition

Peka på valfri cell som innehåller detaljinformation och håll ned SKIFT samtidigt som du vrider hjulet bakåt.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×